Karel Hruška: Klenoty jihozápadní Francie

Rubrika: Publicistika – Letem-světem


Cesta, kterou chci popsat a doporučit je do jihozápadní Francie. Skoro až u španělských hranic. Ze 26 regionů na které je Francie rozdělena je to Périgord a Gascogne a Pyreneje.
Údolí řeky Dordogne, snad nejkrásnější údolí Francie, nabízí úchvatnou přírodu a předhistorické pozůstatky. Languedoc pevnosti, zbytky hradů a hradeb jako památku na vysokou kulturu středověku.
Zelenou krajinu v oblasti Dordogne mají v oblibě zejména holandští a angličtí turisté. Okolí je jako stvořené pro cyklistické projížky - pokud nemáte k dispozici vlastní kolo, můžete si je pronajmout.
 
Vysoko nad řekou Dordogne stojí pevnost Beynac-et-Cazenac. Pohádkový hrad byl ve středověku častým cílem anglických nájezdníků. Po přestavbě se stal renesančním palácem. Na kopci nad soutokem řek Vézere a Dordogne leží městečko Limeuil. Je odtud krásný výhled na údolí s mosty a říční soutok.
Pojedete-li jižním směrem, dostanete se do Cadouin. Součástí mětečka je impozantní cisteriánské opatství ze 12. století. Na pyramidové kupoli jeho velkého románského kostela je dřevěná zvonice. Kostel je kontrastem k architektuře kláštera, která je jinak převážně gotická a renesanční.
Hlavním městem oblasti je Sarlat, známé populárními letními festivaly na Place de la Liberté.

Rocamadour, pozoruhodné opevněné město na skále nad řekou, bylo založeno ve 12. století na hrobě poustevníka Amadoura. Město jeho zásluhou získalo pověst kouzelného a jeho magická síla přitahovala poutníky, zbožné i panovníky včetně anglického krále Jindřicha II. V současnosti turisty nejvíce přitahuje Zázračná kaple Panny Marie a samozřejmě řada krámků se suvenýry. Na vrchol kaple vede 216 schodů Via Sancta, použít ale můžete i výtah.

  
 
Severovýchodně od Rocamadouru ( 16 km od města ) se nachází velká propast Padirac. Výtah vás dopraví 100 metrů pod povrch k podzemní řece, po které se projedete kolem obřích stalagtitů a stalagnitů a získáte z návštěvy jednoho z největších přírodních divů oblasti skutečně okouzlující zážitek.
Přirozenou hranicí Francie se Španělskem tvoří Pyreneje. V kontrastu k Alpám je povrch pohoří z velké části porostlý zelení. Pyreneje jsou tak ideálním místem pro výlety a táboření, přestože turistický ruch je zde rozvinutý jen málo. Scenérii hor nenarušují vleky ani lanovky, podporováno je spíše běžkové lyžování.
 
Známým pyrenejským letoviskem je Biarritz se svou „Velkou pláží“. Od majáku na mysu Saint Martin se můžete projít ke skalisku Rocher de la Vierge. Když se nabažíte slunečního svitu, můžete se ochladit v Muzeu moře nebo v Baskickém muzeu, které je umístěno ve šlechtickém sídle ze 16. století v blízkém Bayonne.
Méně známá než Biarritz je rybářská vesnička Saint-Jean de Luz, kde se roku 1660 konala svatba Ludvíka XIV. s Marií Terezou a stala se nejproslulejší událostí v dějinách města. Obřad probíhal v kostele sv. Jana Křtitele z 15. století s charakteristickou baskickou výzdobou.
 
Okouzlující domy ze 17. století obklopují náves v Ascain. I tady stojí typický kostel s dřevěnou kruchtou. Z Col de Saint-Ignace na vrchol La Rhune s krásným výhledem na Atlantický oceán a západní část Pyrenejí se můžete nechat vyvézt ozubenou dráhou.
 
Poslední stanicí na jedné z hlavních poutnických tras do Španělska je Saint-Jean-Pied de Port. Na Rue de la Citadelle si můžete povšimnout půvabných domů z červeného pískovce. Od citadely, postavené Ludvíkem XIV., se vám otevře panoramatický pohled na údolí řeky Nive.
 
Město Pau zaujímá zvláštní postavení mezi francouzskými městy, neboť je rodištěm krále Jindřicha IV. Gobelíny a další předměty spojené s životem Jindřicha IV. jsou vystavené v muzeu, umístěném v renesančním paláci Chateau de Pau. Degasův fascinující obraz „Burza bavlny v New Orleans“ je hlavním pokladem Muzea výtvarných umění.

  
 
Saint-Bertrand de Comminges, nádherná románsko-gotická katedrála, stojí na kopci v opevněném městě při odbočce ze silnice Pau – Toulouse. Město Toulouse je živým kulturním střediskem a centrem leteckého průmyslu. Zásluhou červených cihel jakožto hlavního stavebního materiálu památek a starých domů se Toulouse přezdívá „růžové město“ (la ville rose). Jedním z nejvýznamnějších románských kostelů Francie je bazilika Saint-Sernin z 11. století.
 
Jako stvořené pro milovníky pohádkových zámků je město Carcassone. Je považováno za nejlépe uchované středověké město v Evropě. Nejlepší pohled na toto město je přímo z dálnice a to obzvláštˇ za nočního osvětlení. Spatříte cimbuří s věžičkami, hradní vězení s hladomornami, vodní příkopy i padací mosty. Nenechte si ujít ani pohled na románsko-gotickou baziliku Saint-Nazaire.
 
Stejně jako Toulouse je z červených cihel vystavěné město Albi. Bývalo dějištěm brutálního náboženského pronásledování. Vypovídat by o tom mohla velkolepá gotická katedrála Sainte-Cécile. Byla postavena roku 1282 jako symbol moci římské církve a boje proti kacířství.
Musée Toulouse-Lautrec v Palais de la Berbie bylo zřízeno na počest malíře, který se v Albi roku 1864 narodil.
 
text a foto © Karel Hruška ing arch

Copyright © z archívu Karla Hrušky

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 04. 06. 2009.