Vladimír Vondráček: Paradoxy češtiny (22)

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti

Dnes bez jakýchkoliv cavyků najedeme na závěrečná písmena abecedy.
T:
Tondova truchlící Tereza těžce tajila těhotenský test. Termín tížil, trapný trest, tlumené trauma. Tlustý Tonda takticky tiskl tchýni, tchýně tiskla toužebně tchánovo temeno. Tak tedy – těhotenství! Tolik trpělivosti triumfovalo!
Tajemní turečtí trubači troubili, tanky, transportéry, týlové tarasnice traverzovaly těžkým travnatým terénem. Třeskuté tympánové tremolo!
 
U:
Umělý umrlec u umyvadla – úžas univerzitní učebny! Unavený učitel uklidňuje ubohé univerzitní učně. Učitelův úkol ukončen. Uf!
 
V:
Veselé Velikonoce. Vegetace velkolepě vykvetla, vůně všude vůkol, včeličky ve vzduchu vibrovaly. Vodník vplétal vrbové větvičky, vrkoče vlasů víl vlály ve vlahém větru. Vázla výroba velikonočních vajíček, ve všech venkovských výčepech však výrostci výskali. Veselé Velikonoce vrcholily, velikonoční výzdoba vyčpěla.
 
Z:
Země zmokla, zahradník Zdeněk zaléval zejména zelí zbytečně. Zelenina zrála. Zatracení zajíci – zaklel zimomřivě zmáčený zahradník Zdeněk. Zajíci zcela zničili zelí, zítra zetlí. Ztráty Zdeňka zdecimovaly. Ztěžka zaplatí za zavlažování. Znechuceně znovu zaklel.
Zlatnice Zora zkoumala zrcadlo. Zpočátku zářila, záhy zaplakala.
Zítřek zoufale znejistí zvířenu zubožené Zambie, za ztichlého zaúpění zděšené zebry zhebnou. Ze záhrobí zazní zničující zvuky zvonů, zahnívající závan zmaru zvítězí!
Zastaralý zákon zastavil zástupy zuřivců, zářivý západ znemožnil zločinné záměry známých zvlčilých zločinců ze Zimbabwe.
 
Zázrakem nakonec po dlouhé době docela solidní písmeno!
 
Ž:
Žádostivý ženich žvýkaje žvýkačku, žmoulal železné žezlo.
Žíhaná žirafa žrala životadárný žampion. Žíznivý žalářník žužlal žlutozelený žabinec.
Železničář – živitel - žadonil, žárlivá železničářova žena, žádoucí Žaneta, žehraje žehlila žlutý živůtek. 
 
Tak to máme za sebou, to by snad stačilo. Jak vidno – tvořit smysluplné věty zejména bez předložek a pouze s omezenou zásobou sloves není jednoduché! V dnešní hektické době však není jednoduché nic! Spadl nám se srdce nikoliv kámen, ale přímo balvan. Bylo to ale velmi poučné, zkušenost nepřenosná a přímo k nezaplacení. Pro příště si musíme dát pozor až bacha spíše většího než menšího! 

Originální ilustrace pro Pozitivní noviny © František FrK Kratochvíl 
http://frk60.aspweb.cz    http://frk1.wordpress.com

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 06. 06. 2009.