Vladimír Vondráček: Paradoxy češtiny (23)

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti

Minule jsme takto probrali aliteračně abecedu a nyní na to půjdeme z jiné strany. Zkusíme vytvořit krátký, alespoň trochu smysluplný příběh pomocí slov, která začínají postupně jednotlivými písmeny abecedy:
 
Až bude cokoliv českého dokonale efektivní, fungující, globálně hodnotné, chytráci i jiní koumáci, lékaři, mamonáři – nebudou opravdu pasivní. Rádi řádně spojí trvale uvědomělé úsilí, využívajíce xerox yankeeovský zbavený žebroví.
 
No – až na ten závěr by to snad ušlo! A nyní to zkusíme rafinovaně – zezadu, třeba to bude úspěšnější:
 
Žlutavý závan yperitu! Xenofobie vyvrcholila úžasným utrpením tisíců sípajících řeholníků. Rok po otravě nepřežilo mnoho lidí – katastrofa! Jak i chemici hlásili, guvernér fosgen eliminoval. Dějiny čekala celosvětová blamáž. Amen!
 
A to stále není všechno. Jako další paradox lze uvést, že v naší mateřštině lze tvořit - třeba v souvětích - zajímavé věty, které se už blíží absolutním rýmům a při jejichž tvoření se použije jen několika písmen, dokonce méně, než slabik! Můžete si to spočítat. Pravda, aby to platilo, je třeba malého vysvětlení a navození určité situace.
Hospoda, tři staří přátelé hrají mariáš, čtvrtý přítel – doktor – kibicuje. Tu jeden z hráčů ohlásí durcha a dostane silný srdeční záchvat. Kibic – doktor – ho krátce prohlédne a prohlásí: „Přátelé, Karel zemřel, nesa esa na nebesa!“ Počítejte – slabik osm, písmen pouze pět!
 
Obáváme se ale, že tímto jsme definitivně naše milé čtenářstvo řádně vyděsili, a tak je třeba nejen brzdit, ale přímo zastavit toto nestoudné rouhání. Co nejrychleji musíme změnit taktiku a přikročit k něčemu veselejšímu.
 
Zajímavostí, které jistě zcela směle lze považovat za pěkné paradoxy, nám může přinést naše mateřština téměř v každém mluveném či psaném projevu. A tak při našem bezbožném šťourání se v těchto paradoxech musíme se ještě alespoň na chvíli podívat na další slovní kotrmelce, které spojují češtinu s různými světovými jazyky. Určitě jste už někde slyšeli nebo četli více či méně vtipné překlady cizích slov do češtiny. Stojí zato si je připomenout a je jich tolik, že je uvedeme v několika pokračováních. Je ovšem třeba upozornit, že v některých případech je třeba slovo rozdělit na „správné“ slabiky, aby ten „překlad“ správně vyzněl! Vezmeme to z jedné vody načisto a z našeho Slovníku cizích slov uvedeme od každého písmene alespoň pár příkladů.
Dnes tedy začneme písmenem A:
 
A :
aerosol = posolení letadla, agentura = turistický pochod špiona, aklamace = veřejné podvádění při hlasování, akvaplaning = vodní plánování, apokalypsa = konečný úklid psích výkalů, aristokrat = stonásobný zloděj pozemků, autostráda = tichý nářek špatně udržovaného automobilu.
 
Snad to na první ukázku stačí a příště budeme pokračovat dalšími písmeny.

Originální ilustrace pro Pozitivní noviny © František FrK Kratochvíl 
http://frk60.aspweb.cz    http://frk1.wordpress.com

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 13. 06. 2009.