Michal Dlouhý: Alto na stopě

Rubrika: Publicistika – Historie

V pátek 30. listopadu 1934 časně ráno se rozezvučel v kanceláři pátrací stanice telefon. Četnická stanice Urmín žádala o vyslání služebního psa k případu pokusu vloupání do bytu vdovy Vilmy Drábekové v Cabaj-Čáporu. Stopy pachatelů byly četnictvem zajištěny před poškozením.
Na místo vyrazil služební automobil pátrací stanice řízený strážmistrem Tomkem. Osádku tvořili strážmistr Votruba s Altem. 

Místní četníci dosavadním vyšetřováním zjistili, že kolem 1 hodiny 30 min. se dva neznámí pachatelé pokusili vloupat do bytu vylomením okna. Majitelka bytu byla šramotem probuzena, rozsvítila lampu a začala křičet, čímž pachatele vyplašila a ti se rozutekli, každý na jinou stranu. Směr jejich útěku popsala četníkům. Na vypáčeném okně byly zřetelné stopy po použití nějakého nástroje.

Alto byl uveden na první stopu a tuto sledoval podél polní cesty, přes pole a humna kolem remízku až k domu Jana Cintuly v Cabaj-Čápoře. Dotyčný, když spatřil přicházející četníky se služebním psem, nepozorován utekl z domu zadním vchodem.
Při prohlídce jeho domu četníci nalezli v seně ukrytou pušku ráže 16 s náboji. Později při důkladně prováděné domovní prohlídce nalezli sedlářský nástroj „knejp“, na kterém byly znaky po páčení. Dále bylo nalezeno větší množství různých součástek odcizených jízdních kol, několik kůží z upytlačených zajíců a náboje do lovecké pušky. 

            

Strážmistr Votruba se s Altem vrátil zpět k domu vdovy Drábekové za účelem vypracování stopy druhého z pachatelů. Stopa vedla opačným směrem humny, přes pole zhruba 200 kroků na druhou stranu obce, odkud se vracela přes několik zahrad až k domu Štefana Lieskovského. Lieskovský, vedený četnictvem pro krádeže jako zločinec z povolání nebyl dle sdělení jeho manželky z důvodu nutné práce není doma.

Vzhledem k trestní minulosti Lieskovského byla v domě provedena domovní prohlídka, při které byla nalezena řada v minulosti odcizených věcí, po kterých četnictvo pátralo: dalekohled, kolomaz, různé součástky jízdních kol, pytle se znaky původních majitelů, které byly odcizeny při vloupáních do sýpek. Na půdě domu byly velmi dobře ukryty peřiny odcizené v domě dr. Pongráce dne 19. ledna 1934. V tomto případě pachatelé způsobili škodu ve výši několika tisíc Kč a hlídače, který je při činu přistihl, ohrožovali střelbou.
Po vypátrání povedené dvojice byl Jan Cintula oznámen nitranskému okresnímu soudu a Štefan Lieskovský byl zatčen a dodán do vazby krajského soudu v Nitře. Přestože poslední zamýšlený čin nedokonali, byli udáni pro řadu dosud neobjasněných případů.

Povídka byla uveřejněna v knize Četnický pes Alto vydané nakladatelstvím Pragoline.

Knihy o četnících z nakladatelství Jindřich Kraus - PRAGOLINE žádejte u svých knihkupců, v internetových obchodech nebo na www.jindrichkraus.cz  

Foto © archiv autora

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 24. 11. 2009.