Olga Szymanská: 60 let na křídlech Albatrosu

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti

„Ať jsem, kdo jsem, vyrostl jsem s Albatrosem“ – podtitul jubilejní výstavy dětské knihy, prezentující nakladatelství, které se za šedesát let existence stalo pojmem.
Nakladatelství ALBATROS, dříve Státní nakladatelství dětské knihy (SNDK), bylo založeno 15. dubna 1949 jako odpověď spisovatelům a kritikům, vystupujícím proti braku a kýči v dětské literatuře. Sídlilo v Colorado-Mansfeldovském paláci, v čele stál V. Netušil a šéfredaktor S. Neumann.
Do konce roku 1949 vydalo 18 titulů, za rok 1950 již 116. Vystřídaly je, po vzoru literatury sovětské, knihy nepřitažlivé (byť některé vybočovaly). S přesídlením na Smíchov a s ředitelem K. Novým začalo SNDK spolupracovat s umělci, spisovateli a ilustrátory. Dětskou knihu chápalo jako umělecký artefakt a šířilo tak žánrový rejstřík edičních plánů. Brzy vytvořilo vzácný fond české dětské literatury. Za vedení B. Říhy a V. Stejskala (od roku 1956) se nakladatelství stalo nepostradatelným pro malé i větší čtenáře a ve světě získávalo mezinárodní ocenění – například Velkou cenu na Světové výstavě v Bruselu (1958). Bylo jedním ze sedmi světových zakladatelů veletrhu dětské knihy v Bologni (1964).

Významným v ediční činnosti se stal časopis Zlatý Máj (založen 1956, v normalizaci zastaven, obnoven 1990). Prosadil edici o knihy pro dívky, žánr dobrodružný, moderní ilustraci a o dílo J. Foglara. S pražským jarem došlo sice za ředitele Č. Vejdělka ke změnám, ale v dalších letech se vedení Albatrosu střídalo, byli propuštěni „nepohodlní“ pracovníci. Redakce přesto dokázala prosazovat hodnotnou literaturu. Po roce 1989 se otevíraly nové možnosti.
Na český trh se vracela podprůměrná knižní produkce, i zahraniční provenience, a trh ovládla nekvalitní konkurence. Nakladatelství muselo celkově „zeštíhlet“, první demokraticky zvolený ředitel Petr Hořejší odešel. Po něm stála u kormidla – přes peřeje ztrát nemovitostí, přes privatizaci a další starosti – Milada Matějovicová. V dalších letech se situace Albatrosu stabilizovala. Ani dnes nesnižuje laťku z umělecké kvality titulů, kterých vyšlo více nežli deset tisíc v celkovém nákladu přes 350 milionů výtisků. V současné době je nakladatelství zárukou tradiční české dobré knihy pro děti a mládež

V Galerii Klementinum jsou nyní vystavena stěžejní díla české literatury a zahraničních překladů pro děti a mládež nakladatelství Albatros. V největší přehlídce dětské literatury nechybí žádná ze světových dětských hvězd, na nichž vyrostly a stále vyrůstají generace čtenářů: kocour Mikeš, Pejsek a Kočička, Ferda Mravenec, Krtek, Rumcajs, Víla Amálka, Bob a Bobek, Maxipes Fík, Harry Potter, Malý princ, komiksový Tintin a další. Výstava je koncipována tak, aby si děti i dospělí prostřednictvím vystavených knih a reprodukovaných ilustrací mohli připomenout své nejoblíbenější tituly a hrdiny. Spisovatelka Alena Ježková, literární historička Jana Čeňková a kunsthistorik Jan Rous jsou autoři výstavy.
„Výstava je příležitostí i pro nás, dospělé, abychom znovu potkali knihy vlastního dětství. Teprve nad desítkami knižních titulů z produkce Albatrosu člověk pochopí, jak mnoho dětská kniha znamená, jak dítě neznatelně utváří a kultivuje, jak ho vede, a to doslova po celý život.“ (A. Ježková). Expozice zahrnuje na dvě stě knižních titulů ve skleněných vitrínách a v ilustracích na panelech. Součástí výstavy je pestrý program autorských čtení, besed a výtvarných dílen především pro děti. Kromě účasti na besedách mohou namalovat obrázek na motivy nejznámějších příběhů či vystřihnout oblíbenou postavu dětského hrdiny.
Výstava dokazuje poslání dětské knihy: odhalovat tajemství života a světa, bez nichž bychom byli o mnohé ochuzeni. Je přední kulturní událostí přelomu roku 2009/2010, na které se mohou potěšit děti, rodiče i prarodiče.

Galerie Klementinum 24. 11. 2009 – 7. 2. 2010

Copyright ©

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 28. 12. 2009.