Michal Dlouhý: Rozhodující důkaz

Rubrika: Publicistika – Historie

Instrukce pro daktyloskopickou službu Strážmistr František Kuře z četnické stanice Štítina v politickém okrese Opava byl 29. dubna 1927 na celodenní služební obchůzce. Když kolem desáté hodiny šel po silnici mezi obcemi Lhota a Háj, zastavil ho listonoš Karel Douděra z Kravař a oznámil mu vraždu řezníka Mindlera, ke které došlo před necelou půlhodinou.
Rozrušený listonoš vedl četníka na místo tragické události a přitom líčil, jak potkal na lesní cestě do Hrabyně řeznického mistra Alberta Mindlera z Dolního Benešova. Mindler byl v širokém okolí znám, neboť nakupoval dobytek, který po zabití dopravoval k prodeji do Opavy.
Poté co s řezníkem prohodili pár slov, pokračoval každý svým směrem. Když se vzdálili asi na 200 kroků, zaslechl listonoš volání o pomoc. Vrátil se tedy ve směru volání a nalezl zakrváceného řezníka ležícího na zemi s proříznutým hrdlem. Mindler několikrát vydechnul a zemřel.
Douděra dále uvedl, že přes setkáním s řezníkem Mindlerem v lese potkal jemu neznámého muže, který se po jeho spatření začal rychle vzdalovat a posléze zmizel v lese. K muži pouze uvedl, že byl asi 30 roků starý, vysoké statné postavy a s podlouhlým obličejem. Oblečen byl do zelenkavého gumového pláště a na hlavě měl černý klobouk.
Strážmistr Kuře vyslal listonoše Douděru, aby o případu vyrozuměl štítinskou četnickou stanici a sám se věnoval práci na místě činu. Řezníku Mindlerovi byla nějakým ostrým nožem proříznuta krční tepna, následkem čehož v několika minutách vykrvácel a zemřel. Ve vzdálenosti asi třicet metrů od mrtvoly strážmistr nalezl tmavěhnědou náprsní tašku, na níž byl zřetelný otisk prstu. 

 

Na místo se dostavil i staniční velitel vrchní strážmistr Tomáš Vrba se strážmistry Oskarem Richterem a Janem Bečvařem s tím, že vyslání soudní komise opavského okresního soudu je zařízeno. Po seznámení se situací na místě činu se ujal vedení pátrání, zajišťování stop a pořizování nákresu místa činu.
V Dolním Benešově strážmistr Bečvař od manželky zavražděného zjistil, že řeznický mistr odešel ráno kolem osmé hodiny do Hrabyně za účelem předem sjednaného nakoupení dobytka. U sebe měl obnos 5.000,- Kč uložený v tmavěhnědé kožené náprsní tašce.
Soudní komise se na místo dostavila odpoledne a ohledací lékař konstatoval proříznutí hlavní tepny pravděpodobně břitvou a nařídil dopravu mrtvého těla do umrlčí komory za účelem soudního ohledání.
Strážmistři Kuře a Richter byli vysláni do okolních obcí, aby podle listonošem udaného popisu pátrali po pachateli činu. Usmálo se na ně štěstí, neboť kolem 18. hodiny zahlédli muže udaného popisu na železniční zastávce ve Lhotě, jak nastoupil do osobního vlaku jedoucího ve směru na Hlučín. Četnická hlídka přistoupila ke kontrole muže v zeleném gumovém plášti a s černým kloboukem na hlavě a zjistila v něm obchodního cestujícího Josefa Neumanna z Hlučína.
Na následující zastávce v Háji muže vyzvali k vystoupení z vlaku a za přítomnosti obecního starosty jej začali vyslýchat k případu loupežné vraždy řeznického mistra. Neumann zpočátku houževnatě zapíral, ale usvědčily jej krvavé šmouhy na okrajích pravého rukávu košile a při osobní prohlídce u něho bylo nalezeno 5.122,- Kč.
Až pod tíhou těchto důkazů se četníkům ke spáchání vraždy doznal. Uvedl, že Mindlera osobně znal a věděl o něm, že vždy s sebou nosí větší obnos peněz na výkup dobytka. Řezníkovo hrdlo prořízl břitvou, kterou při útěku z místa činu odhodil v lese, přesné místo označit nedovedl. Uvedené dostačovalo k sepsání zprávy o zatčení a dodání Josefa Neumanna do vazby okresního soudu v Opavě.
Druhého dne se štítinští četníci snažili v lese nalézt vražednou zbraň - břitvu, ale jejich snaha byla marná.
Zajištěná daktyloskopická stopa byla zaslána četnickému oddělení u poznávacího úřadu policejního ředitelství v Praze, které zpracovalo znalecké dobrozdání, že zajištěná stopa je otiskem levého palce Josefa Neumanna, jehož otisky prstů byly v Ústřední daktyloskopické sbírce vedeny od roku 1925, kdy byl daktyloskopován v souvislosti s jeho vyšetřováním pro zločin těžkého poškození na těle. Tehdy byl soudem pro nedostatek důkazů osvobozen.

 
  Daktyloskopická karta

 
  Znalecký posudek


Uvedené dobrozdání však mělo klíčový význam při hlavním líčení, neboť Neumann uvedl, že byl vyšetřujícími četníky k přiznání donucen.
Na základě daktyloskopického dobrozdání byl opavským krajským trestním soudem Josef Neumann odsouzen pro zločin loupežné vraždy spáchané na řeznickém mistru Albertu Mindlerovi.


***

Povídka byla uveřejněna v knize Páté přikázání vydané nakladatelstvím Pragoline.

Knihy o četnících z nakladatelství Jindřich Kraus - PRAGOLINE žádejte u svých knihkupců, v internetových obchodech nebo na
www.jindrichkraus.cz  
 

Foto © archiv autora

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 16. 01. 2010.