Jitka Dolejšová: Češtino, na slovíčko…

Rubrika: Publicistika – Víte, že...?


O kráse a bohatství českého jazyka a hrátkách s češtinou jsem již několikrát psala. Tentokrát mne zaujalo, jaká šprťouchlata, kulišárny, vylomeniny, legrácky a poťouchliny náš kouzelný rodný jazyk dokáže vytvořit. Myslím, že ve srovnání s ostatními, byť světovými jazyky nemá konkurenci.

► Slova složená pouze ze souhlásek:
scvrnkls, čtvrthrst

► Slovo s 9 souhláskami za sebou:
čtvrtvlnná

► Věty pouze ze souhlásek:
Smrž pln skvrn zvlhl z mlh.
Prch plch skrz trn, prv zhlt hrst zrn.
Prd krt skrz drn, prv sprsk hrst zrn.
Vlk pln slz prch z vrb skrz tvrz v strž.

► Slova, kde jsou samohlásky poskládané v učebnicovém pořadí (a e i o u y):
mateřídoušky, dvacetikoruny.

► Mezi nejdelší slova patří známá, leč nikolivěk denně používaná:
Nejneobhospodářovávatelnějšími, nejnevodoobhospodářovávatelnějšími

► Věty s opakovanými slabikami…
Nesnese se se sestrou.
Nese se se seseknutou větví.
U řiti Ti tiká budík.
Mezi domama má má máma malou zahrádku.
Ulili-li liliputáni oheň včas, zabránili požáru.
Nebudou se štítiti títi Ti ti tiší špehové do vazu?

► …a slovy:
Jel drahou drahou s drahou Drahou.
Vida, vy Davida vida.
Žid leží dle židle.

► Houpací říkadlo:
Kolouch, kohout s mouchou mnohou
s hloupou chloubou houpou nohou,
plavou dlouhou strouhou ouzkou,
chroupou oukrop s pouhou houskou.

► Slova s přehršlí háčků:
nejztřeštěnější, přesvědčivější, řečiště

► Symbióza češtiny a matematiky neboli číslicový těsnopis:
Mě100, 3slo, 100lička.
Pe3kovi bra3 spa3li, jak 8ahlí lo3, 3mající pos3břené pi100le, o5 a o5 s3leli.

► Ve kterém slově je 8x O?
Kosmonaut.
Že se nemůžete dopočítat? Tak znovu: K - OSM O – NAUT. K8onaut.

► Palindromy – věty, které lze číst z obou stran:
Kobyla má malý bok.
Jelenovi pivo nelej.
Na pět šídel hledí Štěpán.
Fešná paní volá: Má málo vína pan šéf?
Do chladu si masa mísu dal Chod.
Sabina hrává na varhany bas.

► Jazykolamy jsou kapitolkou samy o sobě. Jak vám půjdou tyto?
V hlavní roli lorda Raula Rolfa hrál Vladimír Leraus.
Rozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora, či nerozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora?
Od poklopu ku poklopu Kyklop kouli koulí.
Kapka kapla, klapka klapla.

► Znáte Q-systém a X-systém?
Qapem přiqačil qartál a qelikému přeqapení qalita qasinek qůli qantu dodáveqázne – qasinky neqasí.
Xicht, vexlák, jaxi, xindl, kraxna, pixla
Nápis na ukazateli: QC.

► Na závěr úžasné písmenko ˇX(ikš) – omluvte počítač, tohle už je i na něj moc:
ˇxandy, ˇxíry, ˇxáá…

► Abych dala šanci i ostatním jazykům:
Na chvilku zapomeňte na počítačovou klávesnici a zkuste si „ručně“ v azbuce napsat slovíčko: šišlimišli. 

Zdroj: pometeno po sýpkách, poškrabáno po truhlách :o) 

OHLASY NA ČLÁNEK

Milá paní,
ty Vaše šišlimišli jsou nádherné, rád hraju slovní fotbal a myslím si, že ledacos uplatním. Rád píšu, krása jazyka mě skutečně opájí. Díky Vám za inspiraci. A zastavte se někdy na kafe.
Mgr. Milan Turek, 28.3.2010 

Je krásné číst Vaše legrácky, drahá paní. A rovněž zábavnější, než všechny ty ubohé politické plky lidí s nějakým způsobem postiženým mozkem. Navíc jsem si opět uvědomil, že "chudák" český jazyk, kam spěje, co z něho bude, poslouchám-li komentátory, novináře i učitele, o mladších generacích nemluvě.
Vadí mi i ten styl mluvení, to cedění mezi zuby, ta neschopnost (i herců!) mluvit zřetelně. Teprve teď poznávám, že "školometské" vyučování mělo svůj účel. Od učení básniček, jejich přednesu až po malou násobilku, kterou jsme museli "sypat z rukávu". Staromilství starého člověka? Nikoliv, poznání, že vše mělo svůj po generace vyzkoušený řád, pořádek. A teď čteme stížnosti, že kantoři se pomalu bojí chodit do tříd a nezvládají své žáky. Ale vždyť propagovali superliberální přístup a výchovu "jen v dobrém", vždyť říkali, že pohlavek či facka agresivnímu dítěti může narušit dětskou psychiku.
Kdoví, jak to dopadne s tím "Svatý Jene z Nepomuku, drž nad námi Čechy ruku ........, by náš jazyk neshnil v hrobě!"
K. Bůna z Broumova, 29.3.2010

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 26. 03. 2010.