Michal Dlouhý: Taky májová aneb kutnohorští četníci

Rubrika: Publicistika – Historie

Když jsem byl coby kutnohorský rodák osloven svým přítelem Robertem Kessnerem, abych doprovodil několika řádky jeho obraz noční Kutné Hory, nastalo pro mne obrovské dilema, čím čtenáře zaujmout.
Možná, že podobné dilema měl i mnohem slavnější kutnohorský rodák Josef Kajetán Tyl, když se rozhodoval zda napsat či nenapsat historické drama Kutnohorští havíři...
Na druhé straně o čem jiném bych já mohl psát, než četnících. Takže rozhodnuto! Kutnohorští četníci, kterým jsem věnoval jednu ze svých knížek s názvem Kutnohorská pátračka na stopě.
Kniha popisuje osudy padesátky četníků a čtyř služebních psů, kteří působili na četnické pátrací stanici v Kutné Hoře v letech 1928 – 1942.
Přímo s chrámem sv. Barbory je spjat jeden dosud nepublikovaný dramatický případ, který již dávno upadl v zapomnění. Stal se v měsíci lásky, avšak v době, kdy naše vlast byla zastíněna křídly říšskoněmecké orlice.
Dne 5. května 1941 ráno, bylo kutnohorské okresní četnické velitelství alarmováno kolínskou služebnou gestapa s tím, že v noci bylo u velechrámu sv. Barbory stříleno na německé vojíny. Na dopadení pachatelů byla vyměřena lhůta do 16 hodin, jinak dojde k zatčení rukojmí z okresního úřadu, členů správní komise a z řad četnictva! O tom, že výhružky gestapáků budou splněny, nebylo pochyb.
Na případ okamžitě vyrazil okresní četnický velitel, hlídka četnické pátrací stanice a hlídka místní četnické stanice. Na místě činu však nebyla nalezena sebemenší stopa svědčící o pravdivosti tvrzení německých vojínů, že na ně bylo stříleno. Proto musel přijít na řadu četnický fištrón. Četníci opatřili třaskavé kuličky, rozhodili je po cestách na jižní straně chrámu a vysvětlení případu zkonstruovali následovně.
Okolí chrámu, které není řádně osvětleno, zejména nyní v květnu slouží jako místo schůzek milenců. Celá řada odmítnutých nápadníků má zájem na tom, aby milenci nenašli ani zde, ve stínu chrámu, pro svoji lásku klid. Proto zde rozházeli po stezkách třaskavé kuličky. Je pravděpodobné, že některá z mileneckých dvojic byla vyrušena příchodem německých vojínů a dala se proto na ústup. Přitom šlápli na třaskavé kuličky, což způsobilo explozi, která vyvolala u německých vojáků představu střelby.
Plán se vydařil. Na místo byl přivolán zpravodajský důstojník německé posádky, jemuž byl nahlášen výsledek pátrání četnictva. Důstojník po obhlídce místa výsledky pátrání uznal a telefonicky je sdělil kolínskému gestapu. Situace byla protentokrát zachráněna… 
Povídka byla uveřejněna v knize Roberta Kessnera Cesta do duše měst vydané v roce 2009 nakladatelstvím Pragoline.
Knihy z nakladatelství Jindřich Kraus - PRAGOLINE žádejte u svých knihkupců, v internetových obchodech nebo na http://www.jindrichkraus.cz  

Foto © archiv autora

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 03. 05. 2010.