Bajka o jedné myši

Rubrika: Literatura – Povídky

Jednoho dne koukal Myšák skrz puklinu ve zdi farmy a uviděl farmářovu ženu, jak otvírá nějaký balíček. „Co to asi je?“ zajímalo Myšáka. Žena balíček otevřela - uvnitř byla pastička....
Myšák běžel přes dvůr farmy a upozorňoval všechny: „V domě je pastička, v domě je pastička!“
Slepice, která si na dvorku spokojeně hrabala a zobala zrní, řekla:
„Pane Myšáku, to je vážný problém pro vás, ale ne pro mne. Já nikomu neškodím. Jsem dokonce užitečná, protože snáším vajíčka. Pastička na myši se mne opravdu, ale opravdu netýká.“
Myšák se otočil k praseti a vypískl: „Pastička je v domě! Pastička je v domě!“
Prase s ním soucítilo a řeklo: „Ale to je mi moc líto, pane Myšáku, ale já pro vás nemohu nic udělat, jenom se za vás modlit . Buďte opatrný a věřte mým modlitbám.“
Myšák si to namířil ke krávě: „Pastička je v domě! Pastička je v domě!“
Kráva řekla: „Oh, pane Myšáku, je mi tě líto, ale vzhledem k mé velikosti mne nějaká bezvýznamná pastička na myši nemůže ohrozit.“
Smutný Myšák se vrátil zklamaně do domu. Je sám a pastička je tak nebezpečná…Dokáže se jí vždycky vyhnout?
Té noci byl slyšet v domě divný zvuk - jako by pastička dopadla svou kořist.
Ráno farmářova žena spěchala k pastičce. Když spatřila, že se do pastičky chytila za ocas jedovatá zmije, bylo už pozdě. Zmije ji uštknula.
Žena dostala horečku a měla velké bolesti.
Farmář se rozhodl, že své ženě uvaří na posilnění slepičí polévku. Zabil slepici.
Ale žena stále naříkala bolestí a horečka neustupovala. Na návštěvu přišli sousedé a přátelé. Farmář je chtěl pohostit, a tak zapíchl prase.
Farmářově ženě se další den přitížilo a umřela. Na pohřeb přišlo tolik lidí, že farmář musel zabít krávu, aby měl pro všechny dostatek masa..
Myšák to všechno sledoval s velkým zármutkem skrz svoji puklinu ve zdi.
Proto, když příště uslyšíš, že má někdo problém, o kterém si myslíš, že se tě netýká, vzpomeň si na Myšákův příběh.
Když je někdo z nás ohrožen, jsme v nebezpečí všichni.
Naše životy jsou propleteny navzájem.
Jedna z nejlepších věcí, která spojuje tento svět, je PŘÁTELSTVÍ.... 

Tento text koluje po internetu - zaslala Jitka Dolejšová

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 24. 06. 2010.