ČESKÝ DIALOG: Lidičtí z Mexika u senátorů

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti


Snad všechny české oficiální návštěvy v Mexiku zavítaly v hlavním městě do čtvrti Magdalena Contreras de Lidice, jež se takto pojmenovala ze solidarity s okupovaným Československem a na památku vyvražděných Lidic. Tehdy započatá tradice mexicko-českých vztahů je zde dodnes velmi živá a slavnostně připomínaná zvláště každého 10. června na Lidickém náměstí, ozdobeném monumentální freskou, v jejíž kompozici se připomíná  lidická tragédie a významné české osobnosti jako T. G. Masaryk a F. Kafka.
 
Také Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice našeho Senátu zde byl přijat s dojímavou srdečností a citovým vyvrcholením setkání s obyvateli mexických Lidic bylo vystoupení pěveckého souboru, který pod vedením paní učitelky Gomézové už desítky let pěstuje zpěv českých písní. V besedě s představiteli municipality zazněla i touha navštívit naši zemi, v níž dosud nebyli, a dosavadní pozvání zůstala jen v rovině formálnosti. A tak se náš výbor rozhodl učinit reálné kroky. Ukázalo se, že to nebude organizačně nijak jednoduché, ale podařilo se.
 
V týdnu od 19. do 27. září 2004 tedy Výbor přijal dvacetičlennou delegaci, z níž čtrnáct tvořily děti z dětského sboru. Připravený program měl za cíl nabídnout hostům pohled na různé regiony naší vlasti, v nichž senátoři, účastníci cesty do Mexika, působí. Na všech místech se počítalo také s vystoupením pěveckého souboru a besedami žáků a učitelů obou stran. Poprvé vystoupili v Praze v Základní škole Londýnská, která má rozšířenou výuku španělského jazyka. Pochopitelně navštívili Senát i Poslaneckou sněmovnu a mexické velvyslanectví.
Stěžejním bodem programu byla návštěva památníku v Lidicích, kde delegaci doprovodili senátoři Josef Pavlata a Martin Mejstřík a zážitkem pro děti byla i prohlídka hradu Křivoklát. Senátor Jiří Zlatuška zajistil vystoupení v Základní škole Botanická v Brně a zajistil návštěvu Moravského krasu -  Punkevních jeskyní a Macochy. Neobvykle slavnostní přijetí pro delegaci připravil předseda Výboru senátor František Mezihorák jako děkan Pedagogické fakulty UP Olomouc. Děti mimo jiné od  něj dostaly na památku perníkové srdce. Španělská sekce olomouckého Gymnázia Čajkovského vystoupení dětí kvitovala bouřlivým ohlasem. Spontánní a srdečnou atmosféru dotvořilo i taneční vystoupení souboru.

Cestu na Svatý Kopeček bohužel doprovázel déšť, ale děti se nevzdaly a v poutním chrámu zazpívaly  španělské liturgické písně. V Ostravě–Porubě děti byly přivítány místopředsedou výboru senátorem  Václavem Roubíčkem a také domácími švestkovými koláči. Snad nejvyššího ocenění se mexickým dětem  dostalo při vystoupení na Základní škole J. Valčíka s rozšířenou výukou hudební výchovy. Koncertní sál školy bouřil při přednesu českých i španělských písní, zvláště při číslech provedených na bicích nástrojích. Tamní sbor mexickým dětem také na oplátku zazpíval. Pohled na významná evropská města poskytla návštěva výstavy Miniuni na ostravské Černé Louce.
Sladkým vyvrcholením pak byla návštěva továrny na výrobu cukrovinek v Petřvaldě u Karviné, jejímž majitelem je mexická společnost. Delegaci přišel pozdravit také primátor Karviné, bývalý senátor, Antonín Petráš. Taktéž rožnovský skanzen byl pro mexické hosty velkým zážitkem. Měli možnost si prohlédnout nejen Dřevěné městečko, ale i Mlýnskou dolinu s ukázkami tradičních valašských řemesel. Na památku si děti odnášely drobnosti ze dřeva a kamene.
Program zabezpečil senátor Jaroslav Kubín, který Mexiko navštívil s delegací Ústavně právního výboru. Poslední den strávený v Praze byl věnován prohlídce pamětihodností a také nákupům upomínkových předmětů. S delegací jsme se rozloučili v pondělí 27. září 2004 na letišti Praha-Ruzyně.
 
Velkou organizační práci při přípravě a po celý týden návštěvy odvedly pracovnice sekretariátu Výboru PhDr. Marta Hubová a Hana Borodáčová.
 
Věříme, že Senát touto mimořádnou akcí učinil mnoho prospěšného pro přítomnost a budoucnost česko-mexických vztahů.
Úryvek z děkovného dopisu vedoucí delegace Maestry Edny Gomes:
 
Jménem Ing. Héctora Cháveze Lópeze a jménem mým Vám hluboce děkujeme za pozvání dětí mexických Lidic do Vaší krásné země. Je pro nás skutečně  významné, že tak důležitý orgán, jakým je Váš Výbor Senátu PČR, vedený ctihodným Prof. PhDr. Františkem Mezihorákem, CSc., věnoval svůj zájem a velké úsilí ve prospěch našich dětí. Soužití a hudební výměna s českými dětmi byla nezapomenutelná. Všichni, kteří spolupracovali na realizaci programu, zanechají celoživotní stopy ve vědomí mexických dětí. Není dosti díků za Vaši pohostinnost a za proměnu snů a fantazií těchto čtrnácti dětí ve skutečnost.
S úctou, láskou a poděkováním
Profra Edna Gómez Ruiz
 
převzato z časopisu     

 
  


další informace o Češích a Mexiku najdete zde

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 19. 01. 2005.