Pavel Loužecký: Slavnost v Horních Dubňanech

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti


O víkendu 26. a 27.6.2010 proběhly v Horních Dubňanech oslavy 760 let od založení této starobylé moravské obce. Pozitivní noviny byly pozvány starostou obce Jiřím Stanislavem, aby se této události zúčastnily. Sobotní podvečer se nesl ve znamení stavění máje a taneční zábavy za doprovodu skupiny DREAMS, zatímco neděle byla zasvěcena liturgické mši a, při níž byla v rámci oslav vysvěcena nová obecní vlajka a vlajka hasičského sboru obce Horní Dubňany. Horní Dubňany
patří k nejstarším osadám na Moravskokrumlovsku. Naši slovanští předkové se na úpatí Velkého kopce usadili již v době velkomoravské. Původní osada byla založena na jižním okraji dnešních Dubňan, v místech současných zemědělských objektů. Snad již tehdy byla nazývána Dubňany podle zdejších dubových lesů. Archeologické nálezy ukazují, že po pádu Velké Moravy osada žila dále až do přelomu 12. a 13. století, kdy se vytvořilo nové centrum vesnice kolem dnešního kostela.
První dochovaná písemná zmínka z Horních Dubňan je až z roku 1279, kdy byl patronát zdejšího farního kostela potvrzen templářům. Horní Dubňany byly centrem farnosti, kam patřily také okolní vesnice Dukovany a později zaniklé Bohuslavice. Po zrušení templářského řádu roku 1313 přešel patronát kostela na johanitskou komendu na Starém Brně.
S prvními feudálními držiteli vesnice se v písemných pramenech setkáváme až v polovině 14. století, kdy byly Horní Dubňany součástí panství nedalekého hradu Rabštejna. Roku 1358 Pešek z Janovic postoupil rabštejnské zboží Vokovi z Holštejna a Drslavovi ze Šelenberka. Roku 1360 drží statek bratři z Holštejna, ale již 1371 je markraběcím majetkem.
Na konci 14. století, v neklidné době mocenských sporů moravských markrabat získává Horní Dubňany jako součást rabštejnského zboží markrabě Prokop. Za věrné služby je záhy obdržel Prokopův straník a proslulý válečník Hynek Suchý Čert z Kunštátu, který se od roku 1402 psal také po Rabštejně.
Nedlouho po Hynkově smrti získal Horní Dubňany Jan z Lomnice, který je roku 1417 zapsal pánům ze Šternberka. V polovině 15. století kupují vesnici Pertold a Jindřich z Lipé na Krumlově. Součástí krumlovského panství byly Horní Dubňany až do roku 1596, kdy je koupil Jindřich Březnický z Náchoda, aby je natrvalo připojil k tulešickému panství.

Farní kostel sv. Petra a Pavla je jedním z nejstarších chrámů na Krumlovsku. Má románské jádro a byl postaven zřejmě již ve 12. století. Z románských prvků se dochoval kamenný vstupní portál z druhé poloviny 12. století. Nadpraží portálu zdobí na bocích reliéfy šelem. V souladu s charakterem stavby je i starobylé zasvěcení sv. Petru a Pavlu. Při vykopávkách u kostela bylo také objeveno řadové pohřebiště z 11. až 12. století.Náhrobky majitelů tulešického panství. Kolem zdi kostela jsou rozmístěny náhrobky Jana Josefa Záblatského (zemřel 1785) s bohatou heraldickou výzdobou a s alegorickými sochami Víry a Spravedlnosti, klasicistní náhrobek Josefa Františka Karla Canona de Ville (zemřel 1792) s figurami Statečnosti a Spravedlnosti. Zajímavý je také litinový náhrobek členů rodiny Forgačů-Gymešů. 
Horní Dubňany náležely ve 14. a 15.století k panství u hradu Rabštejna, který dal postavit kolem roku 1350 Pešek z Janovic.

Jak se staví máje v Horních Dubňanech se můžete podívat v první části naší exkluzivní videoreportáže.
Dále zde uvidíte část liturgické mše, která se uskutečnila před farním kostelem sv.Petra a Pavla.

 


Máje (májka)
je kmen s chocholem ozdobených větví na vrcholu, který se staví na českých vesnicích každoročně 30. dubna.
Většinou se jedná o celý strom, který je zbaven větví a kůry. Pouze horní část se ponechává s větvemi. Někdy se používá spodní kůl více let a obměňuje se pouze živý vršek. Jako stromy se používají často jehličnany (smrky), ale setkáme se i např. s břízou. Vršek máje se zdobí proužky barevného krepového papíru nebo látek, na máj se též zavěšuje zdobený věnec. Zvyk stavění máje pochází pravděpodobně ze 16. století a do dnešní doby dostal řadu modifikací. Nejtradičněji se slaví na jižní Moravě.
V některých oblastech jihovýchodní Moravy se Máje nestaví 30. dubna ale až v termínu konání místních Tradičních krojovaných hodů k poctě patrona místního kostela.
Ve druhé části videoreportáže vás Daniel Rubeš seznámí nejen s významnými hosty této slavnosti, ale představí vám také soubor MUŽÁCI z Pohořelic, který se postaral - spolu s dalšími účinkujícími - o kulturní program. Na něm bylo také kladení věnců k pomníku padlých hrdinů. V závěru videoreportáže hovoří Jiří Stanislav.

Ve třetí části videoreportáže si Václav Čapek povídá s Ing. Petrem Spilkou, tiskovým mluvčím Skupiny ČEZ z Jaderné elektrárny Dukovany, která těsně sousedí s obcí Horní Dubňany, na téma jaderné elektrárny.

Všechny fotografie ze slavnosti můžete vidět zde v plné velikosti:

Informace převzaty z webových stránek www.hornidubnany.cz

Zpracování multimediální reportáže, fotografií a videa © Pavel Loužecký

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 29. 06. 2010.