Pavel Loužecký: Až ti skončí věk dětské nevinnosti (3) Lidé a práce

Rubrika: Literatura – Inspirace

Milá Kristýnko! Je ti šest let a právě jsi začala chodit do školy. Dívám se na tebe a nemohu se vynadívat ... Přemýšlím o tobě a hledám ve tvých hrách, slovech, úvahách i šťastném smíchu odpověď na spoustu otázek. Každá z nich však začíná slovy „Až ti skončí věk dětské nevinnosti ...“: jak se bude vyvíjet tvá osobnost, jak budeš spokojená, zdravá, čemu se budeš věnovat, co budeš studovat, jakou budeš mít profesi, jak budeš úspěšná, koho budeš milovat, kolik budeš mít dětí atd. atd.

Na tu spoustu otázek ještě neznám odpověď. O to více však s úzkostí v srdci vnímám tvou dětskou nevinnost, protože si konečně plně uvědomuji, že je to jedno z nejkrásnějších období, které může otec zažít, a které bohužel zanedlouho skončí. Tu okouzlující nevinnost, plnou průzračné důvěry, dojímavé, odzbrojující bezelstnosti a radostné hravosti, kterou nahradí složité hledání sebe sama, objevování a nacházení celého toho složitého světa se všemi jeho radostmi, strastmi i věčnými kompromisy, a hlavně nekonečně mnoho učení, učení a zas jen učení.

A tak bych ti chtěl už teď začít předávat to nejdůležitější, co jsem se ve svém životě naučit, pochopil a poznal, chtěl bych ti spoustu věcí poradit i vysvětlit. Možná si tato slova poprvé přečteš až za pár let, ale věz, že já se tě už teď každý den snažím s těmito myšlenkami seznamovat, protože za pár let by na to už bylo pozdě.

                                           III. LIDÉ A PRÁCE

(28) Nikdy nezapomeň na to, že NEEXISTUJE NIC, CO BY SES NEMOHLA NEUČIT A DOKONALE OVLÁDAT. Záleží jen na tobě, co budeš chtít dělat, jak dlouho a v jakém rozsahu.

(29) Tajemství tvého úspěchu spočívá v tom, že CHCEŠ být úspěšná, VĚŘÍŠ na sto procent, že úspěšná opravdu budeš, a pro svůj úspěch UDĚLÁŠ opravdu maximum (přesně v tomto pořadí důležitosti jednotlivých bodů).

(30) Neuzavírej své pracovní schopnosti a možnosti do jedné, byť sebedokonalejší škatulky. Čím více věcem budeš rozumět a čím více činností budeš sama ovládat, tím více budeš nezávislejší na okolnostech, které nedokážeš ovlivnit.

(31) Dělej všechno pro to, abys vyzkoušela a poznala co nejvíce aktivit z nejrůznějších oborů, a z každé činnosti aby sis odnesla to podstatné, co budeš moci v praxi využít. Své poznatky systematicky rozvíjej a stále s nimi pracuj, neboť pouze jejich opakovaným používáním se stanou nedílnou součástí tvého akčního portfolia schopností a dovedností.

(32) Pokud to bude jen trochu možné, snaž se po celý svůj život dělat hlavně to, co tě zajímá, inspiruje, baví a těší. Udělej všechno pro to, aby se pro tebe stala tvá práce koníčkem a současně zdrojem obživy. To považuji za jeden z největších pokladů, kterými tě může život obdarovat.

(33) Každou práci dělej s chutí a maximálním nadšením pro věc, protože vše, čemu se naučíš, tě obohatí o praktické zkušenosti a znalosti, kterých pak v životě ještě tisíckrát využiješ ke svému i cizímu prospěchu, a navíc to přispěje k tvé osobní nezávislosti na věcech, lidech, podmínkách a událostech.

(34) Neboj se podílet na projektech, které se ti budou zdát na první pohled velké, prestižní, neznámé, náročné nebo dokonce naprosto neuskutečnitelné. Nikdy si neříkej: „Já na to nemám ... (vzdělání, praxi, schopnosti atd.)“ Dostaneš-li šanci BÝT U TOHO a UČIT SE V PRAXI OD PROFESIONÁLŮ, pak věz, že po pracovní stránce tě nemůže potkat nic lepšího.

(35) Věř hlavně svým schopnostem, praktickým zkušenostem a znalostem. Častokrát ve svém životě dojdeš k trpkému poznání, že co si neuděláš sama, to mít nebudeš (nebo to bude s problémy, pozdě a špatně).

(36) Jakmile tě napadne něco důležitého a podnětného, udělej to HNED!
Věz, že CO NEUDĚLÁŠ NEJPOZDĚJI DO 24 HODIN, TO NEUDĚLÁŠ UŽ NIKDY.

(37) V každé práci se co nejvíce inspiruj od svých zkušenějších kolegů a nestyď se jim říci, že by ses toho od nich ráda naučila co nejvíce. Je to potěší a ty z toho budeš mít jen prospěch.

(38) Jako budoucí matka máš v sobě zakódováno, že se celý život budeš muset opakovaně věnovat činnostem, ze kterých budou mít největší prospěch především tvoji bližní (děti, manžel, rodina). Nikdy se však těmito povinnostmi nenech zahltit natolik, abys neměla čas sama na sebe, na svou práci a na své koníčky. Najít však tu optimální hranici bude pro tebe zpočátku velmi těžké.

(39) Nikdy se nevymlouvej, že nestíháš jedno pro druhé, protože máš málo času. Tvůj problém nebude většinou v samotném nedostatku času, nýbrž v chybných prioritách, které svým úkolům dáváš, a především v nesprávné délce jejich trvání.

(40) Svou pracovní laťku a cíle si stanovuj úmyslně CO NEJVÝŠE. Pouze tak budeš sama sebou nucena se neustále rozvíjet, učit a nezůstávat v nečinnosti, pouze tímto způsobem dosáhneš všeho, na co pomyslíš.

(41) V práci více než kde jinde platí, že SPOLEHLIVOST JE ZÁKLADEM ZODPOVĚDNOSTI. Čím více budeš mít zodpovědnosti za věci a lidi kolem sebe, tím více budeš ty sama silnější a odolnější, a o to více si pak budeš vážit u jiných lidí v první řadě právě spolehlivosti a zodpovědnosti, ale také aktivity, pracovitosti a loajality. Proto si pamatuj, že s těmito pěti základními vlastnostmi zaručeně uspěješ v jakékoli práci.

/ pokračování /


Dneska máš v sobě všechno, o čem jsem právě hovořil. Tvá dětská duše je dosud prosta jakékoli falše, zloby, závisti, nechutenství, úkladů, nenávisti a spousty dalších negativních lidských vlastností, se kterými se člověk dostává do styku s přibývajícími léty a zkušenostmi.
Jsi jako studánka průzračně čisté vody, do které se zanedlouho chystá vtrhnout velký neznámý potok dospívání, aby se poté obojí společně vlilo do řeky života.
Snaž se zůstat co nejdéle studánkou té průzračné vody, protože právě prožíváš to nejkrásnější období ve svém životě. Tvůj táta

I.     POVAHA A VLASTNOSTI
II.    TVŮJ SVĚT
III.   LIDÉ A PRÁCE

IV.   LÁSKA A RODINA
V.    
ŽIVOTNÍ FILOZOFIE

foto © Pavel Loužecký

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 13. 11. 2004.