Jan Řehounek: Broukoviště

Rubrika: Publicistika – Víte, že...?

Uvidět na vlastní oči v lese brouka roháče se dnes již podaří málokomu. Důvodem je likvidace starých stromů v lesích i v parcích, v nichž nacházejí tito krásní dřevní brouci útočiště k rozmnožování.
Jedním ze způsobů ochrany ohrožených dřevních brouků, vedle roháče obecného např. páchník hnědý, zlatohlávek skvostný, tesaříci, nosorožík kapucínek, lesák rumělkový, zdobenec zelenavý…, jsou tzv. loggery. Taková „zařízení“ jsou běžná např. ve Velké Británii.

  

Ochranáři v Lysé nad Labem vytvořili v anglické části zámeckého parku šporkovského zámku areál, který nazvali broukoviště. Jsou zde v jakési „zubaté“ bariéře narovnány obrovské špalky ze starých skácených či spadlých stromů, mnohé uvnitř ztrouchnivělé, které poskytují prostředí pro vývin larev těchto dřevních brouků a samozřejmě i pro život dalších živočichů. Aby toto zařízení splnilo i osvětovou stránku věci, jsou před ním umístěny velké dřevořezby brouků (páchníků a roháčů), z nichž právě páchník může sloužit dětem ke hře, špalky k případnému odpočinku a informační tabule, z níž se zájemce dozví i podrobnosti ze života hmyzu.
Lyské broukoviště by mělo sloužit i jako inspirace pro další „osvícené“ majitele lesů, zámeckých parků či městských lesoparků. 

 
 

Foto © Jan Řehounek

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 30. 08. 2010.