Michal Dlouhý: Skutečný případ televizní pátračky

Rubrika: Publicistika – Historie

Pozorní čtenáři Pozitivních novin z mých v minulosti publikovaných příspěvků či z mé knížky Humoresky vážně vědí, že předobrazem četníků z televizní brněnské četnické pátrací stanice byli příslušníci Četnické pátrací stanice v Hradci Králové. Tentokrát si dovoluji seznámit čtenáře se skutečným případem královéhradecké pátračky. Proto shoda se jmény četníků známých z televizních Četnických humoresek není náhodná…

ULOUPENÝ
(Čechy)

Ráno 25. ledna 1938 se v kanceláři velitele četnické pátrací stanice v Hradci Králové rozezvučel telefon a velitel četnické stanice Horní Vernéřovice vrchní strážmistr Václav Bienert žádal o pomoc se slovy: „Přijeďte, bližší na místě.“ Velitel pátračky vrchní strážmistr Vilém Exnar byl na podobnou situaci zvyklý. V pohraničí s převahou německého obyvatelstva, si člověk nikdy nemohl být jistý, že se předávané zprávy nedostanou do nepovolaných rukou, či spíše bylo nutno počítat s tím, že telegrafické a telefonní spojení v těchto oblastech, již v nepovolaných rukou dávno jsou…

Do Vernéřovic vyrazil služební automobil pátračky řízený strážmistrem Inocencem Vladimírem Šebestíkem a jeho osádku tvořili kromě velitele stanice i fotograf štábní strážmistr Bedřich Pomezný a vůdce služebního psa štábní strážmistr Jan Turko se svým svěřencem německým ovčákem Kordem.

Strážmistr Šebestík u služebního automobilu

Po příjezdu pátračky na místní četnickou stanici byly strážmistrem Janem Pošarem sděleny podrobnosti. Staniční velitel spolu se strážmistrem Miloslavem Krejčím jsou v sousední obci Radvanice u případu uloupení člověka.

Únosy, či spíše loupeže lidí s cílem vydat je proti jejich vůli zahraniční moci ve smyslu § 90 trestního zákona byly v poslední době čím dál tím častější. Jednalo se o způsob pronásledování lidí, kteří byli nepohodlní režimu v sousedním Německu nebo zde byli pronásledováni a útěkem za hranice hledali svoji záchranu. Pátá kolona v pohraničí jim však nedopřála klidu.

V Radvanicích bylo od vrchního strážmistra Bienerta zjištěno, že včerejšího večera přiběhl do chalupy místního rolníka Hanse Neubauera jeho mladší bratr Karl, požádal o něco k snědku, a sdělil, že ho pronásledují a že bude spát na půdě. Zřejmě nebyl ochoten dále riskovat svůj život prací pro Říši. Karl Neubauer totiž žil na německé straně hranice a svého bratra často navštěvoval ilegálním překračováním takzvané „zelené hranice“. Místní četnická stanice ho podezírala z výzvědné činnosti proti republice, tou se zde ale více či méně zabýval skoro každý občan německé národnosti. S výjimkou snad Hanse Neubauera, který se díky své pramalé inteligenci o politiku vůbec nezajímal.

Krátce po půlnoci zaslechl Hans Neubauer na půdě svého domu nějaký hluk a otevírání dveří. Jelikož nemá zbraň, neodvažoval se vyjít z domu. Až poté co hluk ustal, odvážil se vyjít ven, aby se přesvědčil, zdali mu někdo z chléva neukradl dobytčata. Chlév byl v pořádku, a proto šel spát. Až ráno, když jeho bratr dlouho nešel z půdy dolů, šel se tam podívat a na žebříku nalezl krvavé skvrny. Sláma, na níž jeho bratr ležel, byla rozházená a byly zde krvavé stopy.

Ke slovu se nyní dostal služební pes Kord a jeho vůdce štábní strážmistr Turko. Kord šel po stopě směrem ke státní hranici a došel až do téměř 5 kilometrů vzdálené obce Chvaleč, kde stopu ztratil vlivem pohybu většího množství osob. Následné pátrání v okolí Chvalče nepřineslo žádný výsledek. Vše nasvědčovalo tomu, že Karl Neubauer byl uloupen a unesen do sousedního Německa. Bylo jasné, že čin nemohl být dílem jedné osoby.

Pátrání po pachatelích činu bylo bezvýsledné až do května. Neohroženost Němců narůstala a jejich výpady proti československým orgánům se množily. K uchu vrchního strážmistra Bienerta se doneslo, že Karla Neubauera mají na svědomí Jan Pfeifer a Josef Müller z Dolního Adršpachu, kteří jsou ve svému okolí známí, jako radikální příznivci henleinovy SdP. Vrchní strážmistr se začal o uvedené muže blíže zajímat, ale to bylo vše, co si mohl v době po květnové mobilizaci jako československý četník dovolit.

K obratu v uvedeném případu došlo až dne 27. července 1938, kdy byla na horské louce mezi Chvalčí a Horním Adršbachem nalezena mrtvola muže s prostřelenou hlavou. Na nálezu byla přivolána pátrací stanice z Hradce Králové.

Při ohledání mrtvoly soudní komisí bylo zjištěno, že se s určitostí jedná o Karla Neubauera, jehož případ byl dosud veden jako zločin loupeže lidí s tím, že byl odvlečen do Německa. Při soudní pitvě bylo zjištěno, že byl zastřelen třemi ranami z pistole ráže 7,65 mm. Dvě rány byly do zad a zasáhly plíce a třetí, smrtelná, byla do pravého spánku. Krátce před smrtí mu bylo vyraženo několik zubů.

To znamená, že Neubauer byl na půdě domu svého bratra fyzicky napaden a odvlečen s cílem dopravit ho přes státní hranici do Německa. Za obcí Chvaleč se mu pravděpodobně podařilo svým únoscům utéct, a proto po něm začali střílet. Když po dvou zásazích do zad upadl na zem, byl doražen ranou do pravého spánku.

Nyní, již byl důvod k postupu proti podezřelým Pfeiferovi a Müllerovi. Při domovní prohlídce u Josefa Müllera byla nalezena pistole Walther PPK ráže 7,65 mm. Zatčení obou jmenovaných českými četníky vzbudilo značnou nevoli u jejich souvěrců. Přesto však skončili ve vazbě u okresního soudu.

Dobrozdání Ústředního četnického pátracího oddělení v Praze potvrdilo, že Karl Neubauer byl zavražděn z pistole nalezené Josefa Müllera.

Spravedlnosti však nebylo učiněno zadost. Oba zatčení byli krátce po okleštění republiky propuštěni z vazby, údajně pro nedostatek důkazů…       

Povídka byla uveřejněna v knize Páté přikázání vydané nakladatelstvím Pragoline. 

Knihy o četnících z nakladatelství Jindřich Kraus - PRAGOLINE žádejte u svých knihkupců, v internetových obchodech nebo na www.jindrichkraus.cz.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 21. 02. 2011.