Miroslav Sígl: Také přispíváte Klokánkovi do kasičky?

Rubrika: Publicistika

S manželkou patříme k těm několika tisícům, kteří přispívají svými finančními dary do Fondu ohrožených dětí – byl u nás založen v roce 1990. O problematice náhradní rodičovské péče a její historii sepsala výstižnou bakalářskou práci Marie Coufalová a obhájila ji na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Poznal jsem osobně předsedkyni FOD Marii Vodičkovou – ještě z dávné doby její profesionální novinářské činnosti, už tehdy se zabývala sociální tématikou a je pro mne důvěryhodnou osobou, ne-li už osobností, která po celá léta obětavě pracuje v tomto občanském sdružení. Novinářské zkušenosti dokáže zhodnotit či plně využít i nyní. Kromě častých rozhovorů a vystoupení v našich médiích, rozhlasu či v televizi, je redaktorkou Zpravodaje FOD.

Občanské sdružení na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem působí  na celém území  naší republiky. Jeho významným dílem je dnes již 13 tzv. Klokánků, které z pověření ministerstva práce a sociálních věcí přijímají děti na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí (předběžného opatření nebo rozsudku), či na základě žádosti orgánu sociálně právní ochrany dětí  nebo na základě žádosti samotného dítěte či osoby, která malé dítě nalezne opuštěné v jiné krizové situaci. 

V Klokánku mohou děti zůstat i proti vůli rodičů až do té doby, než soud rozhodne o předběžném opatření. Většina přijatých dětí má stejnou anamnézu jako děti přijímané do ústavní výchovy – zanedbávání, domácí násilí, neschopnost zajistit řádnou péči, týrání, zneužívání, bytové důvody, a někdy i hospitalizace osamělého rodiče či svěření dítěte do náhradní rodinné péče. Klokánky mají nepřetržitý provoz, proto mohou kdykoli přijmout i novorozence, jejichž matky tají těhotenství a porodí mimo zdravotnické zařízení.

Každý Klokánek žije svým  životem, jak se o tom  můžeme přesvědčit z jejich webových  prezentací na internetu, kde uveřejňují nejrůznější informace. Ale také  fotografie dětí.

Mám před sebou například květnové číslo Zpravodaje FOD, v němž je kromě poděkování za hmotnou i morální pomoc mnoho zajímavých sdělení a článků. Snad na některé z nich stojí za upozornění pro ty z vás, kteří rovněž nestojíte mimo a pro povzbuzení těch, kteří by se mohli kdykoliv zapojit. Můžete přispět například i do pokladniček, rozmístěných v mnoha našich lékárnách. Takto našetřené prostředky obdrží Klokánek v Kroměříži a Chomutově.
  • Loni získalo prostřednictvím FOD nové rodiče 28 dětí ve věku od čtyř dnů do 17 let. Od počátku roku 2010 do dubna letošního roku má nové rodinné zázemí celkem 50 dětí.
  • V roce 2010 řešily pobočky FOD celkem 5054 případů ohrožených dětí.
  • Celebritou se stala Irena Hájková z České Lípy, která ve svých 74 letech poskytla velkorysý a nevídaný dar – jeden milión korun na nově vznikající Klokánek v Jindřichově Hradci. Zavolala na FOD, že viděla v televizi, jak na rekonstrukci Klokánku v tomto městě nejdříve slíbili 19 miliónů a nakonec nedostali nic. Rozhodla se proto, že z prodeje rodinného domku po smrti svého manžela posílá peníze, které již nepotřebuje, do hrobu si je nevezme.
  • Tak velký dar obětaví pracovníci FOD dostali za dvacet let jen čtyřikrát – vždycky to bylo od firem a od jednoho většího podnikatele.
  • Společnost A-B předala Klokánku v Janovicích nad Úhlavou a v Chomutově dva nové devítimístné automobily Ford Transit. Celkem tato firma zakoupila ze sponzorských darů již sedm automobilů.
  • Na nejčastěji pokládanou otázku o týrání dětí lze uvést z dosud platného trestního zákona číslo 140/1961 Sbírky, že týrání svěřené osoby se dopouští každý, kdo týrá osobu, která je v jeho péči nebo výchově. Odnětím svobody až osm let je potrestán ten, kdo spáchá čin zvlášť surovým způsobem nebo na více osobách, anebo pokračuje-li v páchání takového trestného činu.
  • Nejnovější rozsáhlou akcí je shromažďování podpisů pod petici za zvýšení ochrany týraných a zanedbávaných dětí, a to prostřednictvím počítačového programu a dat zdravotních pojišťoven. Důležité je též stanovení častější povinné preventivní lékařské prohlídky dětí až do sedmi let věku nejméně jednou ročně, jde též o výrazné zkvalitnění práce orgánů sociálně právní ochrany dětí a posléze v petici se navrhuje zpřísnit tresty za brutální týrání s horní hranicí minimálně na 12 let odnětí svobody.

Znám mnoho příjemných a šťastných pocitů ze svého života, vzpomínám přitom na své šťastné, i když doslova nesmírně chudé dětství venkovského kluka, který od malička pomáhal svým rodičům v těžké dřině na poli i v hospodářství. Mám tři dospělé děti, šest vnoučat a dvě pravnučky. Nepřestal jsem sledovat počínání těch, kteří pomáhají dětem, aby mohly prožívat bezstarostné a láskyplné dětství. Jakákoliv pomoc či podpora patří vždy k těm pocitům příjemným a k chvilkám velké radosti.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 19. 07. 2011.