Jitka Dolejšová: Krajíc pohody ke snídani od Rochefoucalda a Senecy

Rubrika: Literatura – Zábava

Krajíc pohody ke snídani
od Françoa de la Rochefoucaulda (2)

François de la Rochefoucauld

 • Rozum neumí příliš dlouho hrát úlohu srdce.
 • Slabost je jediná chyba, kterou nemůžeme napravit.
 • Slovy můžeš zatajit, co chceš. Skutky tě prozradí.
 • Spory by netrvaly tak dlouho, kdyby byla chyba jen na jedné straně.
 • Tělesná práce osvobozuje od duševních bolů.
 • Ten, kdo opravdu miluje, nepozná téměř nikdy, kdy ho ten druhý přestal milovat.
 • Zdravý lidský rozum nepřisuzujeme téměř nikomu, leda tomu, kdo je našeho mínění.
 • Zklamat se není taková hanba, jako nedůvěřovat.

Krajíc pohody ke snídani od Senecy (2)

Lucius Annaeus Seneca

 • Vládnout sám sobě je největším vladařským uměním.
 • Ze země ke hvězdám nevede vyšlapaná cesta.
 • Žít znamená bojovat. (Vivere – Militére est!)
 • Život je dlouhý dost, když víš, jak ho prožít.
 • Život měříme skutky a ne časem.
 • Život je jako divadelní kus. Nezáleží na tom, jak byl dlouhý, ale jak dobře byl zahrán.
  Cizí vady máme před očima, vlastní za zády. 
 • Dobrý je jenom ten, kdo je i moudrý.
 • Chceš-li být milován, miluj! 
 • I po špatné sklizni je třeba zasít.
 • I z prostého domu vychází často i velký muž.
 • Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha.
 • Komu je mnoho dovoleno, má si dovolovat co nejméně.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 05. 07. 2011.