Miroslav Sígl: O kom – o čem (na 576 stranách)

Rubrika: Publicistika

Pan Miroslav Sígl, jeden z autorů Pozitivních novin, nám zaslal velmi zajímavou informaci o své jubilejní knize: O kom – o čem. Jde o výběr článků, fejetonů, vyprávění, rozhovorů a deníkových záznamů z let 1938 až 2011. Jak autor píše, dal si sám sobě dárek k 85. narozeninám, které oslaví 25. září 2011. Myslím, že svým počinem obdaroval také svou rodinu, přátele, příznivce i širokou veřejnost.

Panu Síglovi přejeme k jeho blížícímu se významnému jubileu všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, inspirace a stále optimistický pohled na svět.
Jitka Dolejšová
Redakce Pozitivních novin


Kniha (úctyhodných 576 stran) je členěna na kapitoly:
 • ŠKOLNÍ LÉTA 1938–40
 • OKUPAČNÍ LÉTA 1940–45
 • V OSVOBOZENÉ VLASTI 1945–48
 • MLADÁ FRONTA 1945–48
 • ŽIVOT VOJENSKÝ 1948–50
 • VOJENSKÁ CVIČENÍ
 • MLADÁ FRONTA 1950–52
 • RUDÝ LETOV (LETŇANSKÉ STROJÍRNY) 1952–57
 • HOSPODÁŘSKÉ NOVINY 1957–65
 • ČS. TELEVIZE – TELEVIZNÍ NOVINY 1965–68
 • SVOBODNÝ VYSÍLAČ V SRPNU 1968
 • ČTK 1968–71
 • LÉTA NESVOBODNÉ NORMALIZACE 1971–88
 • ROK 1988–89
 • VE SVOBODNÉM STÁTU 1989–99
 • V NOVÉM TISÍCILETÍ 2000–2011
Knihu v elektronické podobě naleznete na: http://msigl.pageflip.cz

http://msigl.pageflip.cz

Knižní ochutnávku dnes netradičně nahradíme náhledem na webovou stránku autora, kde mj. píše:

Tuto webovou stránku jsem založil v listopadu 2005, mj. na popud svých dětí a vnoučat u příležitosti 80. narozenin, a zejména také proto, abych uvedl na správnou míru data o mé osobě, roztroušená různě na webových stránkách internetu (knihoven, institucí apod.), jakož i případné další dotazy v souvislosti s mou celoživotní činností.

Má životní kréda tvoří pět hodnot, pro něž stojí za to žít:

1. práce – schopnost neustále něco užitečného dělat
2. rodina – žena – vnoučata - pravnoučata
3. odpovědnost a schopnost zvládat sám sebe a své okolí
4. přátelé a mezi nimi čestnost – otevřenost – pravda
5. orientace na  budoucnost

Léta se jimi řídím, nic bych na nich neměnil.

OHLASY NA ČLÁNEK

Udělali jste mi velkou radost, že jste v dnešních Pozitivních novinách upopzornili na moji novou knihu O kom – o čem. Je dokladem rodícího se nového fenoménu v naší knižní tvorbě, jak mne o tom ujišťují četní její první čtenáři.

Od 1. července, kdy jsem „zavěsil“ knihu na internet, nemine den, abych neobdržel e-mail; spočítal jsem jich k dnešnímu dni na třicet. Mezi prvními se ozval Jiří Hochman, posrpnový emigrant, žijící v USA na Floridě, když předtím působil jako pedagog na univerzitě ve státě Illinois. Píše a glosuje, publikuje, brouzdá po  internetu a objevil mých 576 stránek: “Celé jsem to pročetl, je to vlastně kronika, vypadá to až dojemně…Vytiskl jsem si celý „Obsah“, abych měl lepší přehled…“

To jsem ještě netušil, co bude následovat. Z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR mne překvapili sdělením: „Vaši knihu jsem si stáhli z internetu, vytiskli a dali svázat, abychom ji mohli zařadit mezi knižní fondy…“

Její rozsah byl také důvodem, proč jsem si netroufal přijít za nakladatelem s takovým počtem stránek. Národní knihovna ČR přidělila mé knize v její elektronické podobě - jako první podobné knize u nás vůbec - mezinárodní číslo ISBN, a sice 978-80-260-0191-1 (dříve byla čísla desetmístná, nyní jsou třináctimístná, jak se na tom dohodla mezinárodní porada knihoven, která tato čísla přidělují). „Začíná se u nás pomalu pracovat na pilotním projektu, na jehož konci by měla být změna zákona o povinném výtisku, který by se vztahoval i na online publikace (e-knihy) - vysvětlují mi v dopisu.

Každému autorovi přeji takovou radost a štěstí, jakého se mi dostalo v roce mých 85 narozenin. Děkuji i Vám – redakci Pozitivních novin za pěkný dárek a blahopřání. Zůstanu Vám věrný!

Miroslav Sígl, 28.7.2011

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 26. 07. 2011.