Michal Čagánek: Recenze knihy Roztavte led v srdcích (ANGAANGAQ)

Rubrika: Publicistika – Doporučení


ANGAANGAQ – Šaman z Grónska

Roztavte led v srdcích!

Vyzývá eskymácký stařešina národa Kalaallitů ze západního Grónska. Co je pro to potřeba udělat? Nic složitého. Pro začátek se stačí usmát.
Kniha, která vyšla v nakladatelství Práh v Praze, je z těch, které lze přečíst jedním dechem, stejně jako si je vychutnávat slovo za slovem. Ze stran promlouvá prastará moudrost předávaná z generace na generaci. Pozorný čtenář se setkává s pojetím světa národa, který si své právo na život vydobyl v drsných podmínkách chladného severu, a shledává, že není vzdálené jeho vlastnímu pohledu na svět. Angaangaq totiž hovoří o tom, co je společné nám všem.
Qilaut, eskymácký větrný bubínek, je kruhového tvaru. Kruh nemá začátek ani konec. K tomuto kruhu všichni náležíme. Celé lidstvo je větrný bubínek, ovládat ho však dokáže jen náš Stvořitel. Mnozí z nás na to však již zapomněli. Potácíme se ve falešných představách o světě i sobě samých. Ženeme se za nesčetnými iluzorními cíli, namísto toho, abychom pohlédli do svého nitra a nechali promluvit naše srdce.
Neexistuje hezčí modlitba než kvetoucí člověk – vzpřímený, silný, krásný. K tomu jsme stvořeni. Navždy.
Chovám naději, že naše srdce budou silně tepat, abychom mohli ve zdraví žít a růst. A protože i tvé srdce tepe, dostaneš od něj odpověď, kdykoliv k němu zahovoříš. Čím je tep silnější, tím je člověk zdravější. Dokážeš ho vnímat? Jak je silný? Jak silný by mohl být? Podívej se na současný svět. Chápeš, že my sami jsme způsobili všechny změny, které v něm probíhají?
Z našich životů se vytratilo posvátno. Vzhlížíme k mediálním hvězdám, vyhledáváme zábavu a pohodlí. Ačkoliv většina z nás žije v materiálním blahobytu, stále jako by nám něco chybělo.
Chceš vědět, co ti nejvíc chybí? Řeknu ti to – nejvíc ti chybí ceremonie. Nic důležitějšího v lidském životě neexistuje. Požádáš-li šamana o pomoc, uspořádá ceremonii, aby pozvedl tvého ducha, aby tě uzdravil. Vy, lidé ze západního světa, ceremonie zoufale postrádáte. Považujete je za něco tajemného a složitého, stejně jako považujete za složitý celý svůj život. Život je ale ve skutečnosti docela jednoduchý – a krásný. To jenom vy ho komplikujete.
Důležitost ceremonií, schopnosti vnímat slavnost života, zdůrazňuje Angaangaq neustále. Stejně jako význam modlitby.
Modlit se neznamená žádat od Stvořitele to nebo ono. Modlit se znamená otevřít Stvořiteli srdce. Modlit se znamená vnímat. Modlit se znamená oddat se tichu a pátrat po tom, co chceš stvořiteli sdělit. Modlit se znamená meditovat a přimět modlitbu, aby ti v srdci zjevila odpověď.
Lidé čekají na zázrak, ale žádný se nestane. Doba zázraků minula. Zůstal jediný zázrak: zázrak tvého života.
Jsi-li u sebe doma, jsi doma všude. Na světě neexistuje větší chrám než příroda. Když ji vyhledáš, dostaneš se domů, k sobě domů.
Naše srdce zůstává naším nejlepším přítelem i rádcem. Ceremonie ho pomáhají udržovat silné a zdravé. Příroda ho rozšiřuje do celého Vesmíru.
Stále více lidí Angaangaqa žádá, aby s nimi slavil šamanské ceremonie. Můžeme se k nim připojit i my. V kruhu svého společenství, své rodiny, v tichosti svého srdce plného vděčnosti za zázrak života. Roztavme led v srdcích. Duchovní změna klimatu je skutečná výzva pro nás pro všechny.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 28. 08. 2011.