Hana Křivánková: Na prahu podzimu

Rubrika: Publicistika

Na prahu podzimu. Právě tak zněl podtitul letošních broumovských Dnů poezie, kterým již po překrásných dvanáct let patří jeden říjnový víkend a já sama se jich nadšeně zúčastnila rokem druhým. Tato bezpochyby přínosná akce, kde se každoročně sejdou básníci jak z Čech, tak i z řad polských sousedů, se letos odehrála ve dnech 21.–23. října, a jako pokaždé se jejich organizace bravurně zhostila básnířka a fotografka Věra Kopecká, moje nesmírně energická a činná kolegyně z Východočeského střediska Obce spisovatelů. A byly to dny plné pohody, legrace, dvojjazyčných hříček a především krás – těmi totiž poezie bohatě oplývá, byť to vždy nemusí být jen ty krásy průzračné.

Počet přítomných poetů byl „fifty fifty.“ Z Polska i Čech a Moravy jich totiž přijel stejný počet – nádherných 23. To nás posléze podnítilo k tomu, abychom se přeměnili ve dvojice a navzájem si překládali své výtvory. Nebylo to vždy jednoduché, ale přineslo to zábavu a v neposlední řadě také zajímavé výsledky.

Samotné Dny poezie odstartovaly, jak již bylo řečeno, v pátek, a to čtením veršů všech básníků, jež mohla navštívit veřejnost v Kreslírně broumovského kláštera. Poté následovaly večerní dílny. Jejich tématu se hbitě chopil básník Jaroslav Schnerch a nechal se inspirovat rovnou Knihou knih, Biblí. Další den se nesl ve znamení poezie pro náctileté čtenáře, kdy jsem se zadavatelkou tématu stala já, jakožto jediná zástupkyně této mladší masy lidí. Poté následovaly výlety ve skupinách a klavírní koncert prof. Vladimíra Župana v klášteře. Večer pak přinesl zpívanou poezii, posléze i zlidovělé písně, české i polské, a došlo i na tanec. Na kytaru nás doprovázeli polští umělci a z našich řad pak třeba básníci Jitka Bonaventurová a Aleš Novák.

Zvláštním hostem letošních Dnů poezie byla polská básnířka Anna Elžbieta Zalewská, která přicestovala z Poznaně.

Nedělí toto milé a tvořivé setkání skončilo a nám nezbývá, než se těšit, až se zase překulí rok a Dny poezie obují zlatý háv šťastné třináctky. Už nyní jste na ně všichni milovníci poezie či natěšení zvědavci srdečně zváni. Z broumovského koláče inspirace se pro každého najde poctivý kus.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 03. 11. 2011.