Pavel Landa: K neznámému účelu

Rubrika: Literatura – Fejetony

Na jednom z právnických blogů onehdy kdosi prohlásil, že duševní vlastnictví je nesmysl. Dotyčný patrně vůbec nikdy žádný takový nehmotný statek nevlastnil, dokonce zřejmě ani není naděje, že by vlastnil někdy v budoucnu. Přestože, jak vidno, existují takovéto kuriózní názory, se duševnímu vlastnictví v poklidu chvilku věnujme, tentokrát v podobě práva k vynálezům.

Podle amerického patentového zákona, ustanovení § 101, jsou patentovatelné metody (procesy). Ty podle § 100(b) zahrnují též „nové užití známého procesu, stroje, výrobku, složení věci nebo materiálu“. Tato ustanovení nebyla v rámci reformy amerického patentového práva schválené letos v září změněna, i když šlo jinak téměř o revoluci. O co ale ve skutečnosti jde? Ve Spojených státech bude i nadále možné si nechat patentovat užití známé věci k neznámému účelu.

V nauce se jako příklad uvádí vynález jakéhosi speciálního laku, který ho jeho americký autor také jednoznačně definoval jako lak. Pak přišel někdo jiný na to, že tento lak funguje také jako vynikající lepidlo některých materiálů, navíc i v extrémních podmínkách. Na toto užití známé, dokonce patentované věci k neznámému účelu získal patent.

K užití známé věci k neznámému účelu máme u nás mimořádné vlohy. Průkazný byl třeba nedávný výjev v jednom z velkých hobby marketů. Ve výprodeji tam nabízeli sloupky pro dřevěná zábradlí. Krásně opracované dřevěné výrobky za směšnou cenu. Kolem postávalo několik pánů středního a vyššího věku a zaujatě debatovali o tom, k čemu by se daly ty sloupky použít. Ani jeden, to nutno zdůraznit, ani jeden z nich nehodlal udělat zábradlí. Všichni nahlas uvažovali o tom, jak využít tuto známou věc k úplně jinému, neznámému účelu.

Ano, dřevěné sloupky k zábradlí zajisté nejsou vynálezem. Chtěli jsme pouze demonstrovat způsob uvažování českého řemeslníka, nebo jak se také nepřesně a bohužel téměř pejorativně říká kutila, který si musel umět poradit i v dobách, kdy se ledacos vůbec nedalo sehnat, neřkuli pohodlně zakoupit. Taková jinak neradostná období totiž přímo plodí řešení s využitím známé věci k neznámému účelu.

Škoda, že náš platný zákon o vynálezech, pokud vím, ustanovení o patentovatelnosti užití známé věci k neznámému účelu nemá, nebo tuto možnost výslovně neuvádí. Mohl by totiž významně stoupnout počet přihlášek třeba i zajímavých vynálezů, dokonce průmyslově využitelných. Neboť, jak už řečeno, máme k těmto řešením talent.

Posílám ustanovení amerického patentového zákona – tady se cituje jako 35 U.S.C. §100(b). Podle §101 jsou patentovatelné metody (procesy). Ty podle §100(b) zahrnují "nové užití známého procesu, stroje, výrobku, složeni věci nebo materiálu."

Tato ustanovení nebyla v rámci nedávno schválené reformy amerického patentového práva změněna.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 09. 12. 2011.