Jindra Svitáková: Výstava Někomu život, někomu smrt putuje po České republice

Rubrika: Exkluzivně – Aktuality

Putovní výstavu Někomu život, někomu smrt připravila Asociace nositelů legionářských tradic k 70. výročí operace Anthropoid, jejímž cílem byl atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

V letošním roce si připomínáme 70. výročí tohoto významného odbojového činu, který nemá v celé Evropě v době 2. světové války obdoby. Byl to jedinečný čin, v kterém se spojilo hrdinství profesionálů – vojáků čs. zahraniční armády, s odbojem v okupované vlasti, který vojákům poskytl nezištnou pomoc a podporu.

Nikdo z nás si nedovede představit, jaké to muselo být, dostat se po několika letech v zahraničí na území Protektorátu, mít s sebou falešné doklady a několik adres, na nichž jej mohli, ale také nemuseli čekat spolehliví lidé. Někteří již byli dávno zatčení, někteří se báli, protože je postihla nacistická perzekuce, byli hlídáni a špehováni. Jen na některých adresách čekala parašutisty pomoc, která mimo jiné spočívala ve značně propracované organizaci například pro získávání potravin, které byly vydávány na potravinové poukázky pro osoby s přihlášeným pobytem. Parašutisté museli být také ubytováni, museli střídat adresy, aby svou přítomností neprozradili, že se v daném místě pohybují bez přihlášení, někteří potřebovali pomoc lékařů, zhotovení dalších dokladů, a bez pomoci domácího odboje by žádná ze skupin, které byly vyslány do Protektorátu ze Západu či z Východu, nemohla plnit své úkoly.

To vše se snaží podchytit výstava Někomu život, někomu smrt, kterou autorka Jindra Svitáková připravila ve spolupráci s historikem Jaroslavem Čvančarou na motivy jeho rozsáhlé knižní trilogie Někomu život, někomu smrt, věnované domácímu i zahraničnímu odboji v období 2. světové války. Prioritně je výstava věnována přípravě atentátu na Reinharda Heydricha a pomoci odbojářů skupinám Anthropoid a Silver A.

Pozitivní noviny se staly jedním z mediálních partnerů této výstavy, která byla slavnostně zahájena v Praze 24. listopadu 2011 zástupci ministerstva kultury a ministerstva školství, která převzala nad výstavou záštitu spolu s předsedkyní Parlamentu České republiky Miroslavou Němcovou. Odtud putovala výstava do Brandýsa nad Labem, kde byla od 1. prosince 2011 do 10. ledna 2012 vystavena v Oblastním muzeum Praha – východ. Na jeden den – 28. prosince 2011 – zavítala do Nehvizd v rámci vzpomínkové akce na den seskoku skupiny Anthropoid v blízkosti této středočeské akce. Nyní je připravena putovat do Prahy.

Její první pražské zastavení se uskuteční již 12. ledna 2012 díky Městské části Praha 6 v základní škole Dědina, Žukovského 6/580, Praha 6 – Liboc. Otevřeno pro veřejnost je od úterý do pátku od 14:00 do 19:00 hodin, v sobotu a v neděli od 14:00 do 18:00 hodin. Dopoledne bude výstava k dispozici žákům základních škol v Praze 6. Vstup na výstavu je zdarma. Na sídliště Dědina je možné se dostat autobusy MHD č. 206, 218 (oba z Dejvické), 108 (z Bílé Hory), 179 (z Nových Butovic).

Po pražském zastavení výstava poputuje do Písku, Opavy a dalších měst. V Praze bude opět k dispozici od 27. května 2012 do podzimních měsíců v Libeňském zámku v Praze 8, doplněná o další údaje vztahující se k pomoci parašutistům občany Prahy 8, kde se atentát uskutečnil, a kde také stojí od roku 2009 Památník operace Anthropoid.

K výstavě byla vydána publikace, která shrnuje nejdůležitější události vedoucí k uskutečnění atentátu na Reinharda Heydricha. Publikaci je možné si objednat prostřednictvím e-shopu na www.anlet.cz nebo e-mailem na adrese kaleidoskop@anlet.cz.

Podrobné informace o výstavě i o doprovodných akcích, které jsou již vyhlášeny nebo jsou připravovány, je možné zjistit na webových stránkách www.nekomuzivot-nekomusmrt.cz, kde jsou také kontakty a informace pro vystavovatele. V současné době zvažuje ANLET výrobu další kopie výstavy, aby umožnil co největšímu počtu občanů ji zhlédnout. Případní zájemci o zapůjčení výstavy získají další informace také na webových stránkách určených výstavě nebo o ně mohou požádat e-mailem na adrese kaleidoskop@anlet.cz.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 11. 01. 2012.