Miroslav Vejlupek (Čerchovský): Rudolf Mayer a Domažlicko

Rubrika: Publicistika

K roku 175. výročí narození básníka, prvního po Máchovi

Domažlicko a v něm obzvláště rázovité Chodsko dlouho patřilo k oblastem hospodářsky nevýrazným, ovšem o to pozoruhodnější je jeho tradice kulturní, po staletí vytvářená nejen svébytnými regionálními podmínkami, ale i aktivním komunikováním jednotlivců s vnějším uměleckým světem. Na Chodsko často vedly cesty významných prozaiků a básníků – někdy i ty poslední. Tak v Loučimi skončila neromantická životní pouť pěvce světobolu Rudolfa Mayera, od jehož narození v Nové Hospodě na Plánicku uplyne právě letos už 175 let.

Ačkoliv do loučimské rodiny mladší sestry Matyldy, provdané Holé, přiváděla Mayera především niterná samota nevyléčitelně nemocného člověka, nebude nadsázkou tvrzení, že kraj, kde si Český les podává ruku se Šumavou, neošidil o inspirační náměty básníka, v jehož díle rvavé přírodní živly nejen symbolizují básníkův nepokoj, nýbrž funkčně prolínají osudový živel v člověku. „Jen málo dní jsem putoval / tím světem sám a sám,“ napsal Mayer v básni „Poutník“ a jsou to verše kapitulace před tuberkulózou. Ale v téže básni zazní i „… já nevím, kde je domov můj, / ve světě jsem jen cizinec“. Zde už netušíme jen zalkání člověka čekajícího na smrt. Vždyť Mayer nemohl jen „pro své ráje lkát“, když „přírodou bol větší vane“. S pesimistickým, melancholickým tónem kontrastuje v básníkově tvorbě i v civilním životě silně znějící nota vlastenectví a s ní pak i nota spravedlnosti, sociální především.

Další linie kontrastu – proti živlu (a živelnosti) úsilí o řád. To vše podmíněno společenskou realitou doby Bachova absolutismu i krátce po ní; v ní se Mayer nemohl necítit jako cizinec. Ne však cizinec odevzdaně pasivní.

Když v roce 1873, osm let po básníkově smrti, vyšlo vůbec první souborné vydání Mayerových básní (spolu s povídkou „Kaprice osudu“), pobídlo to následovníky k postupnému doceňování Mayerovy básnické osobnosti. Kulturní aktivisté Domažlicka se k takovým připojili zejména v roce stého výročí básníkova narození (1937) vytištěním monografie „Rudolf Mayer“ z pera Karla Poláka.

V témže roce putovala ke čtenářům kniha „Rudolf Mayer, básně“, již uspořádal Jožka V. Váňa a která vyšla jako svazek Knihovny Baarovy společnosti. Společnost napomohla k odhalení památníku v Mayerově rodišti v roce 1937.

Podobně stého výročí Mayerova úmrtí (1965) vzpomnělo Domažlicko pietní slavností, na níž promluvil o významu Mayerova díla profesor František Buriánek.

Mayerův hrob leží u zdi gotického kostela, který podle chodské pověsti postavili tři dobromyslní obři. Náhoda dává příležitost k poslednímu kontrastu, už tak typickému pro samotnou básníkovu osobnost. Tentokrát kontrastu mezi lidovou slovesností starých Chodů a duchovním odkazem umělce a právníka, usilujícího o povznesení vlasteneckého a sociálního cítění lidu. Lidové pověsti čas zachoval, společnost vývojově posunul.

Rudolf Mayer – Znělky noční

I.

Již dlouho trvá všechno v mlčení,
tak všechno v blahém nočním míru stojí,
že mír ten srdce tluk se rušit bojí,
a sama duše stane v myšlení.

Tak klidno vše – jen hvězdy v toužení
se divném jedna k druhé úže pojí,
a jejich záře s vlnou spící brojí,
jak by ji budit chtěla ze snění.

Snad by jí ráda sny své povídala,
neb snad chce usnout blahým lásky snem
a nemá místa, kde by klidně spala.

Mým srdcem opět dávná touha vane,
a z ňader bol se vine povzdechem,
zní tichou nocí - kde as, kde as stane?!

II.

Tajemství velké v hvězdách uzavřeno,
jež vyzpytovat lidský duch nemůže,
dokud ho země k sobě vine úže
a dokud zpovzdálí jen zří své věno.

Kam cesta má a co mi usouzeno,
až smrtí zvadne života mi růže,
zda budu v sobě dokonalé bůže
dlít v říších, z kterých vyhnaná jsi, změno?

Či růže odkvete, by opět vzkvetla,
a zvadla pak a opět vykvétala?
Tak ptám se hvězd – němá jsou jejich světla.

A v tajemných kdo črtách čísti umí.
zdaž, co tam neviděná ruka vpsala,
zdaž, kdyby přečet', tomu porozumí?

III.

Jak divuplná noc, jak velekrásná,
když nad tou zemí tichnoucí vychází,
nesmírná jako moře beze hrází,
v němž z lodí sterých září světla jasná;

Kdy ku zemi se skloní tmavořasná
a v každé kvítko slzný démant sází,
a šírošíré světlé stíny hází,
vše vábíc na svá ňadra mírospásná

Když všechno v snivém polosvětle plyne:
tu v srdci sladko mi a přec tak bolno,
že nevím, bol kde začal, slast kde hyne.

V předivné snění myšlení mé taje:
jak světlům nočním, tak mé duši volno,
jíž tušení věčného míru vlaje.

IV.

Milenko má, ty noci smavá, tichá –
tak jemná, jak bys jen blažit chtěla,
pro všechny boly hojných léků měla,
ztiš srdce mé, jež v divné touze vzdychá.

Má duše - snad že na svět přišla lichá –
se marně po soucitu ohlížela,
jen ty's jí - jejím snům jsi rozuměla –
hojící láska na ni z tebe dýchá.

Nezkojnou touhou k tobě duch můj hárá,
v tvých hvězdách hledá mír a pravou vlast,
zde boj mu jen – a z toho lid mne kárá.

Milenko jediná, mně přisouzená,
obejmi mne, nechť poznám lásky slast –
smrt spojí nás a ty jsi moje žena.

Foto: internet

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 29. 01. 2012.