Miroslav Vejlupek: Nezdvořák / Smlouva

Rubrika: Literatura – Pohlazení

Nezdvořák
 
„Ty, poslyš, mně se ten chlapec nezdá,“ promnul si ruce menší z obou starců.
„Co pořád máš?“ zavrčel druhý, holohlavý a mžikající neposednýma očima nad šachovnicí.
„No - jen se podívej. Poletuje sem a tam a už takovou dobu!“
„Šel na čerstvý vzduch! Co je na tom?“ vyjel zase druhý a hněv mu ožehl tvář. „Tobě se zdá všechno podezřelé!“
Podezřívavý však mumlal dál: „A pořád čučí do našeho okna...“
Protějšek, oči žahavky, vystrčil káravě bradu: „No tak ho zavři! Budeme hrát, nebo se hádat, Karle?“
„Hrát, Josefe,“ udrobil Karel kajícně se vracející ke stolu.
Sklonili se nad černobílý čtverec šachovnice, a zatímco Josef dumlal v našpulených ústech dohořívající šutrkubo., Karel co chvíli loupl očima po ptáku v kleci.
Pták znenáhla tiše, kormutlivě pípl.
„Copak!“ zaútočil na zajatce Karel. „Už nám zazpíváš? To je doba! Milan má andulky. Kdyby někdy přijel, moh by vyprávět.“
Josef plácl dlaní do vzduchu. „Milan - Milan. Ten si tak vzpomene. Naposled tu byl vloni...“
Karel syna bránil: „Copak je ten tvůj lepší? Ještě jsem ho tu neviděl. Můj Milan je v jednom kole. Jen se kolem sebe podívej - kdo může, ten staví. O řemeslníky je zájem.“
„Copak ligovej fotbalista je něco horšího? Jenda trénuje dvoufázově, a pořád nějaký soustředění, on toho času taky moc nemá.“
Pokračovali ve hře, ale Karel co chvíli vrhl pohled na čertisko na chodníku. „Nemůžu se soustředit. Vzdávám.“
„Sto jedna ku devadesáti,“ spočítal Josef skóre. „To máš z toho, že pořád čmucháš, kde co lítá.“
„No jen se na něj podívej,“ vysoukal Karel z bezzubých úst. „Je tam pořád a pořád se mu nezdáme.“
„Dneska už si asi nezahrajem. Ty na to nemyslíš.“
Karlovi došla trpělivost a vyklonil se z okna. „Mladíku! Copak se ti nezdá?“
Chlapec jako když se utrhne. „Pusťte tu pěnkavu! Vlítla k vám, když ji honil jestřáb...“
„To je tvoje pěnkava?“ zaškaredil se Karel samou jízlivostí.
„Má v křoví mladý!“ vykřikl chlapec a ukázal do hložiny za zády. „Musíte ji pustit!“
„Musíme, jen co chceme. My tu pěnkavu potřebujeme, víš.“
„Mláďata ji taky potřebujou. Ještě neumí lítat...“
„Nezdvořáku,  člověk a ptáci - to je přece rozdíl. Na kom záleží víc?“
„Jste kazisvěti, jste ti nejhorší kazisvěti!“ vychrstl chlapec. Shýbl se a pak hodil do okna.
Karel s Josefem stáli jako uhranutí. Taková opovážlivost! Taková nevychovanost! Zavřeli okno společně, jako by se báli, že ten druhý na to nemůže sám stačit.
„Jsem tak rozčilenej, že si musím lehnout,“ zasípal Karel a také Josef, který vedl sto jedna ku devadesáti, se natáhl na kanape se sepranou dekou. - - -
Každý myslel na to své. Karel na Milana, který postavil příliš vysokou zeď, a Josef na Jendu, který prohrál ten nejdůležitější zápas. Hodiny počítaly čas už drahně dlouho, už se zdálo, že ti dva usnou, když tu Josef vzdychl: „Nebylo by to lepší? Kdybychom ji pustili?“ Karel, bezradně stojící před převysokou zdí, jako by čekal právě na tohle. „Asi bych už nemoh hrát,“ drclo mu v ústech.
Jako by čekali, který z nich to udělá, a pak to udělali spolu. S úlevou pak sedli ke stolu a začali hrát.
 
(z cyklu Oblázky u brodu)
Smlouva
 
Jen co se vydýchal, jen co ztišil rozbušelé srdce a vykašlal úzkost, pokračoval v cestě. Na konci doubravy sešel na útlou pěšinu lemovanou škarpou, zanesenou ornicí, a blížil se do rozsedliny, v níž se červenaly střechy chalup. Na prstech jedné ruky by je spočítal. Všechno bylo tak, jak mu psali v dopise.
Tlivý pach lesa se za ním táhnul ještě drahnou chvíli, dotěrní komáři štípali a vlaštovky odstřihovaly křídly dusný, nehybný vzduch sotva centimetry nad pažitem.
Poznal ji hned (jak mu psali v dopise) - vpředu olemovanou minarety cypřišů, jinak přikrčenou mezi prastarými jabloněmi, jejichž scvrklá, už na větvích hnijící jablka trčela ze skvrnitého listoví. Chalupa měla dva komíny, a tedy opravdu dva půlbyty (jak psali...), a když ji obešel kolem dokola, podivil se: třebaže mezi dvěma svahy, zdivo stavení je nezvlhlé a ani na dřevěné schody do verandy dosud nedosáhla houba či hniloba. (To činžovní dům v Poříčí, kolem něhož se táhnou šňůry aut od časného rána do setmění, je prosáklý vlhkem do výše patra a větrat byt, nechceš-li inhalovat jedy, můžeš leda v noci. Kdo by chtěl v tom hnusu umřít?)foto Václav Židek
„Dobrý den!“ zavolal do verandy. „Dobrý den, paní Vokáčová. Dobrý den, pane Vokáč.“
Přestože bylo odemčeno, zevnitř nikdo nevycházel a nikdo ani neodpověděl. „Jste doma, Vokáčovi?“
Napadlo ho, jestli je třeba nepolekal vojenským cvilinkem, do kterého se nevlékl na nepohodlnou cestu. Ale když mu napsali... Ze schodů bylo vidět na půlnáves a řekl si, že bude nejlíp poptat se tam. Když mají odemčeno, nemohou být daleko. Všichni se tady znají - možná příbuzní každý s každým.
Nešlo se mu dobře. Šest infarktů se už zas připomínalo úzkostnou neurózou: vždyť cesta byla plná výmolů a nohy se bořily do písku naplaveného dešti. Ale z půlnávsi sem někdo mířil, zastavil se tedy, zaclonil oči a zkoumal rukatou postavičku, která se šourala jemu vstříc. To bude, Vokáčová, napadlo ho - a nemýlil se.
„Že jste to vy? Že jste pan Škampa?“ promluvila vřískavě jako by se bála, že ji neuslyší. „Pojízdná měla dneska zpoždění a jestli jste volal, táta je hluchej jako poleno. Ale jinak se drží, ještě naseká dříví.“ - -
... Jakoby dřevěná tvář starce ho magicky přitahovala. Vokáč si to vysvětlil po svém: „To víte, byl tu před váma jeden a lhal, ani poledne nedržel. Vám to prodáme, ale dožijeme tady. Chceme na to smlouvu... Vy budete mít tamtu půlku... Nemyslete si, že zubatá je za dveřma - fotr umřel v pětadevadesáti a mně je teprv osmdesát šest.“ (Mně padesát osm, pomyslel si potom Škampa.)
„Tady je ten znaleckej odhad. Všechno ve vší slušnosti. Nate - já na to už nevidím,“ řekla Vokáčová a Vokáč přidal: „Ale jinak se máma drží, ještě chodí na klest.“
„Přečtu si to až v posteli,“ slíbil, a když ho odvedli do „jeho“ poloviny, nečetl nic. Sedl si k oknu a pil očima z hvozdu naproti, ze sivého nebe, které tu a tam zaslzelo, ze zpola sesuté kůlničky v koutě zahrady, z vyřezávané almary v rohu nového domova. To je to pravé! Tady to bude, tady dožiju, tady umřu jako člověk, snadno se rozhodl.
Velmi, velmi spokojen, že dosáhl svého a našel, co hledal, nadechl se jako k výskoku: Žít je neskutečně krásné.

(z cyklu Oblázky u brodu)

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 17. 11. 2005.