Aleš Rudl: Výstava – Památné stromy Prahy se představují

Rubrika: Publicistika – Doporučení

V Botanické zahradě v Troji začíná 3. března 2012 velkolepá výstava, která přibližuje pražské památné stromy jako zajímavé cíle vycházek či výletů. Množství fotografií vám ukáže chráněné jedince v různých ročních obdobích a doplňující texty vás obohatí o nové poznatky.

Praha je známá především svým kulturním bohatstvím, málo kdo však ví, že v hlavním městě roste téměř 200 památných stromů. Ty se mohou rovněž stávat atraktivním cílem procházek či projížděk na kole.

Na výstavě vás zajisté upoutá mnoho fotografií vybraných jedinců, kteří jsou zachyceni v různých ročních obdobích. Na nástěnné mapě jsou zakresleny všechny chráněné dřeviny a můžete si jednoduše najít ten nejbližší svému bydlišti.

K vidění je i 18 aktualizovaných informačních tabulí, které byly u vybraných stromů nebo skupiny instalovány přímo v terénu. Na tabulích je popsána historie stromů vždy v souvislostech s místem kde rostou. Text doplňují fotografie a to jak současné, tak i dobové. Můžete krásně porovnat, jak daný strom vypadal dříve a jak dnes.

Pokud dáváte přednost jízdě na kole, bude také mile překvapeni. Připraveno je pět doporučených cyklistických tras, které spojují památné stromy v okrajových částech metropole. Trasy mají různé délky, a tak si můžete vybrat dle libosti. Záměrem bylo, aby byly začátky i cíle snadno dostupné pro cyklisty. V naprosté většině případů začínají a končí u stanic metra, kam se můžete i s kolem bez problému dopravit.
Průvodcem po památných stromech Prahy jsou pro vás webové stránky www.prazskestromy.cz, kde o dřevinách najdete komplexní informace, včetně řady zajímavostí. Na webu je umístěna galerie stromů, která obsahuje téměř 1000 fotografií pražských velikánů a řada popsaných vycházek vám usnadní plánování výletů za stromy.

Čeká na vás i soutěž, ve které je možné každý den vyhrát zbrusu novou knihu Památné stromy Prahy. Naleznete v ní téměř 20 vycházek za velikány a je v ní podrobně popsáno i všech 197 památných stromů města.

Výstava probíhá od 3. do 25. března 2012 denně od 9 do 17 hodin. Vstup je volný. Výstavu připravil mladý dendrolog Aleš Rudl ve spolupráci s Botanickou zahradou Praha (Nádvorní 134, Praha 7 – Troja).

Více informací naleznete na www.prazskestromy.cz.

Doprovodný program výstavy

  • V průběhu celé výstavy – soutěž o novou knihu Památné stromy Prahy
  • 17. března 2012 – celý den komentované prohlídky a diskuze s autorem
    (začátky prohlídek v 10:00, 13:00 a 15:00)

foto: autor

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 15. 02. 2012.