Martin Kašpar: Pozvánka na 1. celostátní konferenci pozitivní psychologie

Rubrika: Exkluzivně – Aktuality

Srdečně Vás zveme k účasti na 1. ročníku celostátní Konference pozitivní psychologie CPPC 2012, kterou ve dnech 23. až 24. května 2012 pořádá Centrum pozitivní psychologie v ČR, Pracovní skupina pozitivní psychologie při ČMPS a Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Záštitu nad konferencí CPPC 2012 převzal děkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity prof. PhDr. Josef Krob, CSc.

K aktivní účasti jsou srdečně zváni všichni ti, kteří se věnují základnímu či aplikovanému výzkumu v oblasti pozitivní psychologie (např. na téma osobní pohody, kvality života, pozitivních emocí, kladných aspektů osobnosti, sociální a emoční inteligence, posttraumatického rozvoje apod.) i ti, kteří se chtějí podělit o svoje poznatky a zkušenosti s uplatněním pozitivního přístupu v poradenství a psychoterapii, výchově a vzdělávání, koučingu, psychologii práce a řízení, zdravotní a sociální péči a v dalších oblastech.

Vítáni jsou také zájemci o pasivní účast, kteří mají zájem o rozšíření svých poznatků o využití přístupu pozitivní psychologie v praxi.

Kromě běžného konferenčního programu (přednášky, postery) pro Vás připravujeme zajímavé přednášky zahraničních hostů, nabídku předkonferenčních workshopů, samostatnou studentskou sekci, diskuzi u kulatého stolu s předními odborníky směru a jako bonus exkluzivní promítání dokumentárního filmu HAPPY, ověnčeného mnoha oceněními (s českými titulky).

Termín: 23.–24. května 2012
Místo konání: Brno, Filozofická fakulta MU

Více informací naleznete na www.pozitivni-psychologie.cz.

OHLASY NA ČLÁNEK

Na serveru Jitřní země je překlad blogu Matthieu Ricarda z francouzštiny, který podle mého názoru náleží do okruhu pozitivní psychologie. Článek naleznete na www.jitrnizeme.cz.

Děkuji za pozornost, přeji vše dobré.
A. Servanská, 26.2.2012

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 21. 02. 2012.