Jitka Dolejšová: Geocaching aneb Hledej, šmudlo...

Rubrika: Publicistika

Co je geocaching?

Geocaching je výzva. Geocaching je ušlechtilý koníček, provozovaný v souladu s přírodou. Je to zábava, dobrodružství a napětí. A také sport, poznání, příroda, setkávání lidí stejných zájmů.

Jde o hru turistickou, navigačně-orientační a trochu také internetovou, při které procvičíte tělo i mozek, využijete orientační smysl a někdy se prostě jen spolehnete na intuici. Kromě GPS, mapy a dobrých bot potřebujete trpělivost i kousek štěstí.

Zjednodušeně lze geocaching přirovnat k honbě za pokladem - někdo někam ukryje poklad, na internetu zveřejní souřadnice úkrytu s dalšími informacemi a „hledači pokladů“ se vydají, pomocí navigačních přístrojů, na dobrodružnou a objevitelskou cestu.

Malý slovníček

Geocaching („geokešink“ – vžitý český výraz; „džiokešink“ - anglická výslovnost) = popisovaná hra. Slovo geocaching bylo poprvé použito 30. května 2000. Skládá se z předpony geo, označující činnost související se Zemí, a slova cache – skrýš.

Cache („keš“ – vžitý český výraz) = skrýš; také schránka s pokladem.

Logbook = deník, zápisník, notýsek, ukrytý ve schránce, do kterého se objevitelé zapisují.

Geocacher (vžitý český výraz je „geokešr“, „geokačer“ nebo jen „kačer“; „džiokešr“ – anglická výslovnost) = hledač pokladu.

Owner = vlastník, zakladatel keše.

Mudla = člověk, náhodný kolemjdoucí, který nic netuší a nesmí se nic dozvědět. A hlavně vás nesmí přistihnout při odkrývání či ukrývání pokladu. Mudlové by neměli do světa geocacherů vůbec proniknout.

Našli, našli?

Poklad tvoří obvykle více předmětů, určených k výměně, k doplnění sbírky či k dalšímu oběhu či přesunu. Ve schránce s pokladem bývá zápisník s tužkou pro evidenci úspěšných pátračů. Nálezce pak znovu schránku uzavře, na stejném místě ukryje a pečlivě zamaskuje. Po návratu z cesty hledač napíše na internet zprávu o úspěchu či neúspěchu akce, případně doplní další informace.

Jak vypadá keš a co je uvnitř?

Většinou jde o vodotěsnou krabičku s pevným víčkem, na které je napsáno, že se jedná o keš. Velikost schránek bývá různá - od malých rozměrů až třeba po velikost kanystru. V keši mohou (ale nemusí) být poklady a dárky, určené především k výměně. Vzhledem k tomu, že nálezci bývají také děti, měl by tomu být obsah keše přizpůsoben. Tedy ne peníze (kromě pamětních mincí), ani cigarety, zbraně, nevhodné fotografie apod. Do keše nepatří nápoje, potraviny, žvýkačky apod.

Není to jen hra pro děti?

Kdepak. I když samozřejmě děti mívají z takového výletu, kde je čeká překvapení, velkou radost. Jako motivace je to jedinečné! Ale i dospělí si rádi hrají… Vyrazí na výpravu, často do neznáma, s určitým cílem. Obvykle jde o místo, které je něčím zajímavé, a přesto není turisticky příliš navštěvované.

Ale keš může být ukryta třeba i v Praze na Václavském náměstí (a ona tam skutečně je - a  přestože byla již několikrát odcizena, stále se obnovuje). Jde o jeden z příkladů, že někdy právě „adrenalin“, spojený s „úlovkem“ (aby vás u toho nikdo neviděl), je odměnou sám o sobě. Keše pak bývají zrovna na těch nejnápadnějších a vysoce frekventovaných místech. A snaž se, kačere…

Samá voda, přihořívá…

Keš se ukrývá tak, aby nebyla vidět. Kolemjdoucí mudlové ani v nejmenším nesmí tušit, že na místě, kam se zrovna dívají, je poklad.

V přírodě se keše schovávají do dutých pařezů, pod vystouplé kořeny stromů, do dutin ve kmenech, pod keře a kameny. Někdy se vyplatí také zvednout hlavu a pátrat ve výškách.

Ve městech se většinou ukrývají malé objekty. Tady bývá „schovávačka“ v nejrůznějších skulinách a mezerách, používá se magnet a přichycení třeba k dopravní značce, nebo lepicí páska.

Při ukládání keší se ale nikdy nic neničí. Využívá se přirozených skrýší, které se nanejvýš utěsní kameny, listím, hlínou, kusem kůry, větvemi atd.

Stále nemůžete skrýš objevit? Zkuste se vžít do kůže a mysli zakladatele keše a přemýšlejte, kam byste ji asi na jeho místě schovali. Tam hledejte nejdřív.

Jak začít?

Nejprve se zdarma zaregistrujete. Geocacher v České republice potřebuje hlavně dva weby: www.geocaching.comwww.geocaching.cz (na Slovensku pak www.geocaching.sk).

Na českém webu najdete informace, rychlou a přehlednou mapu, diskuzi a také encyklopedii geocachingu. Mezinárodní web slouží k plánování a k zaznamenávání nálezů, a jsou na něm zveřejněny všechny důležité informace a podrobnosti.

Něco pro ty pokročilejší

V keších je možné nalézt i speciální trackovatelné (trasovatelné, putovní) předměty. Jsou to buď travelbugy (TB) nebo geocoiny (GC, geomince).

TB jsou předměty opatřené speciální kovovou známkou s unikátním identifikačním kódem.

GC jsou speciální mince s unikátním identifikačním kódem.

Každý takový předmět má svůj úkol, který zakladatel keše uvede na internetu, nebo přímo u daného předmětu. A tak se nálezce např. dozví, že předmět musí dovézt do Japonska nebo doručit do jiné keše blízko vody.

Geocacher má pochopitelně na výběr, zda předmět (nejlépe výměnou za jiný připravený TB, GC) z keše odnese a pokusí se splnit úkol, nebo zda si předmět pouze prohlédne (a poznamená jeho unikátní kód pro pozdější registraci na serveru).

Kromě TB a GC, registrovanými na serveru Geocaching.com, se občas objevují i jiné putovní předměty, které jsou trackovatelné pomocí jiných serverů (např. geokrety.org, www.geotrackables.com, www.geolutins.com). Tyto aktivity jsou zpravidla organizované jednotlivci nespokojenými se skutečností, že s pořízením TB či GC je nutné (kromě výrobní ceny geocoinů) zaplatit drobný poplatek (jednotky dolarů) určený k financování provozu serveru.

Geocacher, který chce být majitelem TB či GC (a s určením nějakého úkolu jej vložit do nějaké keše), má možnost je získat pomocí některého z mnoha e-shopů zaměřených výhradně na prodej tohoto typu zboží a jiných doplňkových předmětů (přístrojů GPS, oblečení, plastových schránek apod.)

Druhy keší

Kromě běžných keší, kdy je schránka umístěna přímo na místě definovaném zveřejněnými souřadnicemi, se můžete setkat s:

  • Multi cache (český výraz multina), kdy k nalezení finální skrýše je potřeba nalézt nejprve skrýš první, danou zveřejněnými souřadnicemi, a z informací získaných v první skrýši nalézt skrýš finální, případně druhou, třetí a další, až se propracujete k finální skrýši.
  • Mystery cache (český výraz „mysterka“) - zveřejněné souřadnice ukazují zpravidla do blízkého okolí keše, ale skutečné souřadnice musíte dopředu získat například prostudováním nějakých informací, vyluštěním hádanky, šifry apod.
  • Webcam cache – speciální keš, která neobsahuje ukrytou schránku, ale přivede geocachera před objektiv konkrétní popsané webkamery. K virtuálnímu „odlovení keše“ pak stačí, aby jiná osoba snímek z webkamery, dostupný na internetu, uložila. Geocacher pak uložený snímek přiloží jako důkaz k elektronickému logu keše. Tyto keše již není povoleno nově zakládat.
  • Letterbox hybrid – hledání skrýše probíhá jen z části pomocí GPS; z části pak podle různých indicií (např. slovní popis cesty, fotografie). Oproti tradiční keši obsahuje navíc razítko, které si nálezce může otisknout do svého deníčku.
  • Virtuální cache (český výraz „virtuálka“) – na zadaných souřadnicích není ukryta žádná skutečná schovaná schránka. Geocacher musí na hledaném místě něco zjistit (např. jména na pomníku apod.) a odeslat tyto informace vlastníkovi (zakladateli) keše.
  • Earthcache – zakládá se v místech s geologickou či jinou zajímavostí týkající se planety Země. Úkolem je dojít na dané místo, zjistit nějaké informace, udělat fotografie atd. Vždy záleží na zakladateli, jaké podmínky pro uznání „úlovku“ stanoví.

Historie

Na začátku geocachingu bylo rozhodnutí vlády USA vypnout chybu uměle zaváděnou do systému GPS. Do té doby to pro civilní použití byla jen drahá hračka s přesností kolem padesáti metrů. V noci z 1. na 2. května 2000 se přesnost GPS rázem zvýšila na metry.

V internetových diskuzích se hned začalo řešit, jak této přesnosti využít. Jistý Dave Ulmer následující den umístil do lesa v Oregonu schránku a zveřejnil její souřadnice. Kdo ji našel, mohl si z ní něco vzít a zanechat něco svého – knihy, CD, software. Během několika dnů se v USA objevily další podobné schránky a do měsíce byl na internetu web, kam se daly psát dojmy a zážitky z hledání.

Geocacherové si v současné době mohou vybírat mezi několika miliony pokladů téměř po celém světě. V České republice je v současné době už téměř dvacet osm tisíc keší, na Slovensku skoro 6 700. A třeba na Islandu je poschováváno 287 keší, v Keni 51, v Nepálu 34 a jedna i v Togu.

Aktuální počet keší v jednotlivých zemích zjistíte na http://www.geocaching.com/seek/nearest.aspx.

Přeji všem geocacherům příjemné zážitky, přesnou navigaci, hodně štěstí a objevitelských úspěchů při hledání a nalézání.

Ať naleznete nejen poklady, ale objevíte vlastní možnosti a schopnosti. Ať poznáte mnoho krásných a zajímavých míst na Zemi. Ať najdete nové kamarády a přátele. O tom všem geocaching je.

foto: archiv autora

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 31. 03. 2012.