Miroslav Sígl: Noviny ze všech kontinentů

Rubrika: Exkluzivně – Aktuality

V pátek 20. dubna bude v televizním pořadu Barvy života vyprávět dlouholetý sběratel Miroslav Karásek (*1951), absolvent Fakulty žurnalistiky Univerzity v Praze (z roku 1988) z Kroměříže. Svou rozsáhlou sbírkou tištěných novin – snad jedinou na světě – patří k prestižním členům Klubu sběratelů kuriozit, získal již před lety ocenění Pozoruhodná sbírka, je zapsán v České knize rekordů.

Je znám jako regionální redaktor, který začal sledovat v novinách nejdříve jejich grafický design, novinářskou fotografii, zvláštnosti písma u různých národů, způsoby práce s inzercí a reklamou. Výsledkem bývá tudíž jistá promyšlená výtvarná činnost, kde všechny prvky grafické úpravy existují ve vzájemném souladu (či také nesouladu) nejen mezi sebou, ale i v harmonii s ostatními stránkami novin, celého periodika.

Titulní strany a loga přtedních listů

Se sbírkou začal někdy před dvaceti lety zcela náhodou, kdy mu kamarád přivezl z Ghany noviny, které prohlédl a nevyhodil. Poznenáhlu se začala sbírka rozšiřovat o náhodné přírůstky z Číny, tu z Velké Británie, Itálie nebo Řecka, či Bulharska a ze zemí bývalé Jugoslávie. Noviny mu přiváželi známí ze svých turistických i služebních cest.

Asi před deseti lety s pomocí prvních poznatků vnikl do tajů internetu a e-mailové pošty. Oslovil zastupitelské úřady cizích zemí v naší republice, navázal spolupráci s cestovními kancelářemi, ozývají se další přátelé a nabízejí své možnosti při delším pobytu v zahraničí.

Dnes jsou ve sbírce noviny již z 216 zemí, území či držav světa. K třídění používá jednak lexikonu zemí z roku 2003, dále seznamu členských zemí OSN, sleduje internet, Wikipedii. S pomocí jednoho mého dlouholetého přítele z Banské Bystrice, který vládne mistrně anglickým jazykem, se mu podařilo získat adresy také do Grónska, Gibraltaru, ostrova Man, Jersey, Faerských ostrovů, Falklandu, Svaté Heleny, Samoy, Svatého Vincence, Grenadiny, nebo Svatého Kryštofa, nedávno mu přišly noviny z Britských Panenských ostrovů - tedy vesměs zemí, s nimiž ani nepočítal.

Sběratel Miroslav KarásekK zajímavostem důsledně počítačově zpracovávané sbírky určitě lze přičíst noviny z arabských zemí, z Jihoafrické republiky, noviny v tetumštině z Východního Timoru, v berberském jazyce z Maroka, v ugandštině z Ugandy, čínské noviny z ruského území Usuri, ve sbírce má též egyptské noviny pro křesťany. Z některých zemí (nejen z Ruska či USA, ale také ze Zimbabwe nebo Etiopie) vlastní až 50 titulů novin. či periodik.

Zajímavý je například deník z turistické luxusní lodi, plující několik dnů po Mexickém zálivu, vydávaný přímo na palubě. Ve sbírce má také noviny, které si vydávají vojska v Bosně a Hercegovině, a to jak pro civilní obyvatelstvo, tak i pro vlastní vojáky. Ty získal náš sběratel osobně jako novinář na místě samém.

Také má noviny našich krajanů, kteří žijí ve světě, nejvíce v Rakousku, Austrálii v Americe a Kanadě. Muzeum novin ve Washingtonu vede evidenci novin pouze virtuálních. Nevýhodou tištěných novin je skutečnost, že novinový papír na světle rychle stárne, avšak ze zfotografovaných či naskenovaných novin by mohla být sestavena publikace, umožňující určitá porovnání a další studium.

Rozhlasová zpráva o výstavě novin v Kroměříži se roznesla až do  rusky mluvících zemí, takže až z dalekého Kazachstánu přispěli několika výtisky novin z jak z Kazachstánu, tak Turkmenistánu. Jiný přítel cestoval po Africe a zastavil se v Džibutsku. Tam působí zakoupení novin menší potíže, ale přece jen se úlovek podařil.

O sbírce Miroslava Karáska jsou informovány katedry žurnalistiky na společenskovědních fakultách našich univerzit. Absolvoval již nejednu besedu, zatím však téma „Noviny jako svébytné výtvarné umění“ zpracováno nemá, ale uvažuje o něm. V Galerii Kroměřížska uspořádali jeho výstavu v šesti sálech po celou turistickou letní sezónu. Příprava takové výstavy pro jednotlivého nadšence je záležitostí velmi náročnou pracovně, nákladnou finančně. Krátké reportáže o výstavě byly pouze v regionálním tisku.

Přesto sní o nějaké stálé výstavě Noviny ve světě a svět v novinách, kterou by mu pomohli vytvořit ochotní vysokoškoláci, sběratelé a instituce, případně vydavatelé novin.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 19. 04. 2012.