Pavla Macháčková: Malířem za víkend – kreslení „pravou“ mozkovou hemisférou

Rubrika: Publicistika

Věříte, že kreslit se dá naučit za pouhé dva dny? A že jediné, co k tomu potřebujete, je vlastní mozek, respektive zapojení celého jeho potenciálu? V našem mozku máme levou a pravou mozkovou hemisféru. Levá je ta část mozku, ve které je schované myšlení, fakta, čísla, logika. Tato část mozkové hemisféry pracuje s časem a prostorem. Pravá hemisféra nerozlišuje čas ani prostor, jsou v ní uchované emoce, city, tvořivost, kreativita, fantazie, intuice, sny, hravost a nevinnost. Právě tuto oblast přirozeně používají děti a pro malé děti není nic nemožné.

Společnost nám však udává určitá pravidla a západní civilizace propaguje výchovu, která nám brání v přirozeném vývoji pravé mozkové hemisféry, a čím jsme starší, tím více jsme nuceni používat levou hemisféru. Do popředí vstupuje naše ego, které sídlí v levé části mozku. Začínáme aktivně pracovat s levou mozkovou hemisférou a pravá nám podřimuje.

Jen málokdo má to štěstí, že jsou mu poskytnuty takové podmínky, aby aktivně rozvíjel své přirozené tvůrčí schopnosti. A pak se nám stane, že někdo zkritizuje něco, co jsme vytvořili a dotkne se tím našeho ega. To zhodnotí, že nejsme tak zruční, že nejsme obdařeni talentem, a takto už to zůstane v levé mozkové hemisféře uchováno. A to je obrovská škoda, protože každý jsme obdařen nesmírnou tvořivostí, jen jsme ji nechali někde spát – špatně zhodnocenou.

Kreslení pravou mozkovou hemisférou umožňuje tyto staré levomozkové návyky odblokovat a pravou mozkovou hemisféru otevřít. Díky této technice se naučíte přirozeně pochopit, jak obě části mozku pracují, kdy je v popředí levá a kdy pravá hemisféra, a jak se dají obě části vyrovnat… Ke kreslení totiž potřebujeme obě strany našeho mozku.

Po absolvování kurzu kreslení „pravou“ mozkovou hemisférou je každý nucen si přiznat, že přestože si myslel, že mu naprosto chybí nadání a talent, je schopen nádherně kreslit. Kreslit totiž umí každý, kdo má ruce. Stačí k tomu jen chuť a odvaha zkusit to.

Otevření pravé mozkové hemisféry nepřináší jen úspěch v kreslení, ale otevřou se zároveň i dveře do jiných tvůrčích oblastí uvnitř každého z nás. Změní se celkový pohled na sebe samé i naše okolí, což se projeví i v osobním a pracovním životě.

A nemůže člověku vyrovnání mozkových hemisfér nějak ublížit? Nemůže. Naopak. Jsou-li mozkové hemisféry vyrovnané, je to naprosto v souladu s tím, jak to příroda sama chtěla, a proto je to pro nás spíše přínosem, nežli naopak.

Více informací o kurzu kreslení „pravou“ mozkovou hemisférou naleznete na www.cary-mary.cz.

foto: archiv autora

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 06. 05. 2012.