Ivan Turnovec: Pozvánka na výstavu ozdobných kamenů z Českého ráje

Rubrika: Exkluzivně – Aktuality

V muzeu v Lomnici n. Popelkou bývají každé léto pořádány ve spolupráci s místními sběrateli a brusiči kamenů zajímavé výstavy pro veřejnost. Hlavně jsou vystavovány acháty, jaspisy, karneoly a nejrůznější araukarie z okolí, které jsou jejich chloubou. Letošní, v pořadí již šestnáctý ročník výstavy s tradičním názvem: Drahé kameny a minerály bude mít vernisáž 15. 7. a potrvá do 2. 9. Návštěvníkům bude zpřístupněna hlavně sbírková kolekce Mgr. Jiřího Slámy, doplněná ukázkami ze sběrů dalších lomnických kamenářů. Výstava doplňuje stálou expozici muzea, která je zde od roku 1994, jejím základem je sbírka místního profesora Rendy, pocházející z devatenáctého století. Nyní je doplněna i o novější nálezy, které muzeum v minulých letech získalo. Díky rozrůstajícímu se sbírkovému fondu je přáním pracovníků muzea i místních sběratelů, aby byla stálá expozice výrazně rozšířena. Na obr. 1 je vstupní část muzea, kde bude výstava instalována. Současnost navazuje na historii zdejších ozdobných kamenů, a proto si ji dovolím krátce připomenout.

Vstupní část lomnického muzea, kde bude i letošní expozice výstavy Drahé kameny a minerály

Tři latinská slova poutají naši pozornost na jedné z nejstarších map Čech. Pochází z roku 1619 a nápis „Lapis preciosior vaccae" (kámen dražší dobytka) na ní vidíme v místech, kde se stýkají Jizerské hory a Krkonoše. A vedle je dokonce nakreslena postavička pastevce házejícího kamenem po kravce. Pavel Aretin, rodák z Uherského Brodu, tak na renesanční mapě vyjádřil oblasti nálezů achátů, chalcedonů, jaspisů a dalších drahokamových odrůd. Označil na mapě to, že pruhy prvohorních melafyrových hornin vulkanického původu jsou zdojem zdejšího bohatství. Je otázkou, který z vrchů je jeho symbolem. Někdo se domívá že jde o bájný Kozákov, ale může jít o kterýkoli z vrchů kolem Lomnice nad Popelkou, protože zdejší oblast je středem historických výskytů. Jedním z adeptů by mohl být, v současné době zalesněný, ale v minulosti holý vrch Morcínov, odkud jsou krásné ukázky achátů viz obr. 2. Na který z achátonosných vrchů kartograf Aretin při sestavování mapy myslel, se dnes již bohužel nedovíme.

Achát z lokality Doubravice

Pověst o českých nalezištích drahých kamenů se v předvečer třicetileté války lavinovitě šířila Evropou. U dvorů knížat, vévodů a králů se česká zem nazývala „Steinland Bóhmen", „Behaim rerum gemmarum" nebo prostě „Boemia della Magna". Vypráví o tom například francouzský cestovatel baron Tavernier ďAubonne, když píše: „Dvě obzvláště nalézáme krajiny v Evropě, v nichž dobývají se kameny barevné a vzácné, totiž v Čechách a Uhřích.“ Historiograf Charles Patin z Lyonu zase mluví o spoustách vzácných českých drahokamů — achátů. Slavný znalec drahokamů, osobní lékař císaře Rudolfa II. Holanďan Anselmus Boetius de Boot, věnoval nalezištím českých šperkových kamenů dokonce knihu. Jeho Gemmarum et lapidarum historia z roku 1609 je nejen učebnicí, ale především svědectvím odborníka, který se dokonale vyznal v hledání drahokamů i v jejich uměleckém zpracování. Český jezuita Bohuslav Balbín napsal jen o pár desítek let později s jistým dojetím, že drahokamy jsou „výsadou a dobrodiním, kterými bůh obdařil naši milovanou zem“.

Lomnice se díky svým každoročním výstavám ozdobných kamenů zasloužila o to, že zdejší město a jeho okolí je známo nejen tuzemským, ale i zahraničním sběratelům a odborníkům. Jeden z organizátorů výstav Luboš Hromádko rád dělá reklamu nejen zdejším achátům, ale i širší oblasti, která se získala statut Geoparku UNESCO s názvem Český ráj. Upozorňuje na to, že zdejší výskyty achátů, chalcedonů a dalších forem křemene, jsou vázány na prvohorní sopečnou činnost, ke které docházelo podél podkrkonošského hlubinného zlomu (nazývaného Lužický zlom). V období mladších prvohor se láva ze sopek rozlévala po krajině. Obsahovala velké množství plynů a vodní páry, které vytvářely v tuhnoucí lávě dutiny a postupně je vyplňovaly. Hornina melafyr je matečnou horninou všech achátů a jaspisů.“

Na závěr ještě pár slov k výstavě, na kterou jsou návštěvníci srdečně zváni. Jak bylo uvedeno výše, začíná 15. července a potrvá do 2. září. Společně s hezkými ukázkami kamenů bude expozice doplněna i sérií fotografií, která přiblíží krásu Bozkovských dolomitových jeskyní, vzdálených od Lomnice asi dvacet kilometrů. Fotografie jsou z archivu správy jeskyní a připomenou, že příští rok bude jejich malé výročí. Objeveny byly v roce 1948, ke hlavním nálezům podzemních prostor společně s největším podzemním jezerem v Čechách došlo v roce 1958 a v roce 1968 byly zpřístupněny. Jeskyně jsou také součástí zdejšího geoparku. Na obr. 3 je bozkovské podzemní jezero.

Bozkovské jeskyně – největší podzemní jezero v Čechách

Muzeum je otevřeno denně kromě pondělí od 9:00 do 16:00 hod, o předem ohlášené návštěvy se pracovníci muzea postarají kdykoli. Kontakt je muzeum.lomnice@seznam.cz nebo tel. 481671872, nebo 607724977.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 23. 06. 2012.