Josef Král: Střemhlavý let v kleci

Rubrika: Publicistika – Doporučení

Kniha Střemhlavý let v kleci (hovory s Bohumilem Hrabalem a jiné texty) je osobitým svědectvím o setkáních s významným českým spisovatelem Bohumilem Hrabalem v letech 1984–1986, kdy psal trilogii Svatby v domě, Vita Nuova a Proluky.

Autor Josef Král píše: „Naléhavost vnitřního proudu mě přivedla k psaní až v  šestačtyřiceti letech. Muselo uběhnout ještě hodně času, než jsem texty sestříhal do knihy, jak se to dělá s příliš rozbujelým živým plotem, a věnoval ji panu Hrabalovi, protože jiný v úvahu nepřicházel, i když jsem prolistoval dva slovníky českých spisovatelů.“

Hranaté míčky s hřebíčky I.–II. pokračují v hledání vlastní identity „v domečku pod Dubovou strání“, sny a touhy souzní s těsnou blízkostí přírody a kontrastují s vnějším světem tota­lity. Výsledkem tvůr­čího hledání je „nekonečná věta“ znepokojivá spíše kladením naléhavých otázek, než nabí­zením odpovědí, jak žít. Cyklické opakování motivů, prolí­nání snových pasáží do všednodennosti vytvářejí pro citlivého čtenáře magické pole k evokaci vlastních, dávno již za­sutých vzpomínek.

Sametové míčky s  hřebíčky – poslední část trilogie zobrazuje nadšení nad  nabytou svobodou po roce 1989, ale i obavy, „abychom se nedožili zpotvořené demokracie… proč nejsem klidný, vždyť nad  městem už nezáří rudé hvězdy? Jak mohu být, když se mezi nás derou včerejší policejní psi?“

Za totality nesměly knihy Josefa Krále vycházet. Ke čtenářům se dostávaly, podobně jako knihy jiných spisovatelů, ve strojopisných kopiích v podobě samizdatu. V roce 1984 to byly nejprve Hranaté míčky s hřebíčky I.–II. a později Střemhlavý let v kleci (hovory s Bohumilem Hrabalem). Po sametové revoluci nakladatelství King vydalo obě knihy v edici Demokratický samizdat ve dvou subskripčních vydáních po 100 výtiscích (číslovaných a podepsaných autorem). Později byla trilogie doplněna o Sametové míčky s hřebíčky, jež dovádějí příběhy až do současnosti. Tím byla trilogie po třiceti letech uzavřena. V roce 2011 ji nakladatelství King vydalo v nákladu tisíc výtisků.

Výběr z ohlasů

Spisovatel Bohumil Hrabal: „Ve vás je to psaní jako v koze! Vaše druhá knížka Hranaté míčky s hřebíčky II. je lepší než ta první. Připomínáte mi Eliota spojením citové naléhavosti s intelektuálním přístupem.“ (1984)

Básník Miroslav Holub: „Jak tak čtu Vaše texty, můj vlastní vnitřní proud se jim jednak s libostí oddává, jednak tu a tam poustrne nad dávno kladenou a opakovanou otázkou, co vlastně je, co není, co má být a co nemá být (publikovaná) literatura. (…) Slovem, moc Vám děkuju, početl jsem si a počítám si (…) Nadto je to nějak silně místní a tuzemské, v oblasti Hrabalově či Oty Pavla, a kolik že máme Hrabalů? (…) dávám si Váš svázaný text s akvalážemi do knihovny jako hotovou knihu a podíl české literatury, hned vedle svrchu zmíněných. Takže už jsme na jednu samotu dva.“ (1984)

Jiří Pechar, literární teoretik, překladatel a filosof: „Každý z těch hranatých míčků je opravdovou básní v próze, v níž vnitřní souvislost textu je dána i nenápadnými metaforickými vztahy, a  zároveň z knihy vystupuje velmi sugestivně obraz života našich dnů, vnímaný sensibilitou mimořádně citlivou. Tu a  tam je místo, které pro  mne zůstává nejasné, ale to je v souladu s vaší poetikou, která chce, aby text zůstal zakotven v zkušenost,i naprosto osobní – kromě toho je možné, že i taková místa by se vyjasnila při opakované četbě, k níž kniha skutečně vybízí. I ten výtvarný doprovod je s textem v dokonalém souladu.“ (1986)

Ludvík Vaculík, spisovatel: „Čtu Vaše knížky, je to fascinující čtení. Myslím, že tímto jste se dost silně uvedl…“ (2010)

Ladislav Michálek, přítel a  „dvorní“ fotograf Bohumila Hrabala a Vladimíra Boudníka: „K Vašim textům… není to jednoduché počtení. Připomíná mně to Hrabalovo, že je třeba si vybrat vždy jen pár vět do zobáčku a  převalovat si je, přemýšlet o nich. Mohu jen napsat, že pana Hrabala, tak jak jsem jej poznal, tak jej poznávám i při čtení Vašeho Střemhlavého letu. A obrazový doprovod mi zase svojí jemnou barevností vyvolává vzpomínky na přítele Vladimíra Boudníka. Držím palce a přeji DLOUHÁ LÉTA.“ (2011)

Vydalo Nakladatelství King, nám. Českých bratří 2, 460 01 Liberec 5. www.antikvariatking.cz

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 05. 07. 2012.