Permakultura

Rubrika: Literatura – Zbývá dodat...

Možno by si na vašich stránkach našla miesto i informácia o nami  pripravovanom kurze permakultúry v apríli 2005. Na ozrejmenie - Permakultúra je systém pre navrhovanie trvalo udržateľných, prírode priateľských ľudských sídel. Je skratkou slov permanentná kultúra, ktorú vytvoril spoluzakladateľ tohto konceptu, austrálsky lesný odborník Bill Mollison koncom 70-tych rokov. Permakultúrne dizajny a riešenia vypracované spolu s architektom Davidom Holmgrenom mali pozoruhodné  úspechy. Suché a hladujúce oblasti Indie a Afriky premenili na zelené lesy a zdevastované časti Austrálie, západnej Európy a severnej Ameriky zregenerovali na ekologicky prijateľné, zdravé a prosperujúce. Za túto prácu dostal v roku 1982 alternatívnu Nobelovú cenu. Konečným cieľom nášho kurzu je dokázať navrhnúť a vytvoriť vzorovú vidiecku usadlosť s produktívne udržateľnými pozemkami. Každodenné tréningy budú smerovať aj k tomu, aby si prítomní okrem ochoty správne  žiť aj uvedomili ako sa veci majú a dajú robiť správne a to šírili aj ďalej. Kurz dokáže naučiť človeka, bez ohľadu na jeho vzdelanie či vek, na všetky potrebné základné princípy trvalo udržateľného života tak, aby ich mohol po jeho skončení používať v kažodennom živote. Princípy sú univerzálne a vhodné na aplikáciu nielen pri navrhovaní záhrady alebo domu, ale aj vo výrobnej, finančnej, obchodnej, projekčnej, vzdelávacej a sociálnej oblasti. Tematika kurzu pozostáva zo 72 lekcií počnúc metodikou, princípmi a postupmi v permakultúrnom dizajne cez mikroklímu, energeticky úsporné plánovanie, využívanie tretieho rozmeru, času a  synergie, až po spracovanie odpadov, zdravie a výživu, rozvoj komunity a prepojenie mesta s vidiekom.
Viac info práve na našej www.alter-nativa.sk  
So želaním príjemných dní  Marcel Antal

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 20. 01. 2005.