Vzdělávací programy ženám na a po mateřské dovolené

Rubrika: Publicistika – Doporučení


Občanské sdružení STUDNICE nabídne ženám na a po mateřské dovolené
a padesátníkům vzdělávací programy
 
Občanské sdružení STUDNICE realizuje projekty v rámci programu Phare 2003 RLZ (rozvoj lidských zdrojů), které nabídnou ženám na mateřské dovolené a občanům starším padesáti let vzdělávání. Součástí realizace projektů bude i nabídka dalších služeb jako hlídání dětí, poradenství, knihovna, asistence při studiu. Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.
 
Realizace obou projektů, které by měly zvýšit šance uvedených cílových zahájena v květnu letošního roku, přičemž první klienti budou mít vzdělávací programy k dispozici od ledna 2006. V současné době připravuje Občanské sdružení STUDNICE strukturu a obsah vzdělávacích programů.
Každý vzdělávací program bude nabízet sadu modulů, které si studenti vyberou podle svých znalostí, potřeb a předchozích pracovních zkušeností. Vzdělávání bude realizováno tzv. kombinovanou formou – část proběhne klasicky (lektor se studenty ve třídě), část proběhne moderní formou e-learningu. E-learningová forma umožní studentům studium v malých jednotkách a dle jejich časových možností, pokud budou disponovat vlastním PC, tak i v domácím prostředí. Každý vzdělávací program bude zakončen testováním dosažených znalostí, po jehož absolvování obdrží klienti certifikát o dosaženém vzdělání.
 
Podrobnosti o projektech nám sdělil správní ředitel OS STUDNICE  Ing. Jiří Laciga CSc.:
 
STUDNICE nabídne matkám na mateřské dovolené a občanům starším padesáti let vzdělávací programy. Kde se o nich klienti dozví podrobnější informace?
Na podzim budou spuštěny webové stránky obou projektů, kde budou k dispozici podrobné informace o náplni vzdělávání, nabídce služeb i možnosti zapojení do projektů. Další informace budou k dispozici na webových stránkách města Plzně a zajistíme také distribuci letáčků s informacemi o projektech do míst, kde se pohybují lidé z cílových skupin. Přednostně to budou úřady práce v regionu, ordinace dětských lékařů, kluby pro maminky s dětmi apod.
 
Jaké služby budou klientům projektů – studentům – nabídnuty?
Pro maminky na mateřské dovolené bude zajištěna především péče o děti v době, kdy se budou věnovat studiu. Dále bude pro klienty připravena knihovna, studovna, realizátoři projektu nabídnou i poradenství v oblasti hledání zaměstnání a budou se podílet na podpoře sociálního kontaktu mezi maminkami. Pro druhou cílovou skupinu zajistíme především asistenci při studiu a seznámení se s e-learningovou výukou, knihovnu, studovnu, poradenství. Pro obě cílové skupiny připravíme Burzu práce – setkání s regionálními zaměstnavateli.
 
Nebude e-learningová forma pro klienty příliš odtažitá? Mohou se do projektu zapojit i lidé, kteří nemají žádné zkušenosti s počítači?
Samozřejmě, projekty jsou primárně určeny právě lidem, kteří mají s počítači malé nebo vůbec žádné zkušenosti. Všem studentům bude neustále k dispozici asistent, který jim bude pomáhat řešit problémy při studiu, vysvětlovat vše potřebné apod. Každý ze studentů bude také zaškolen v práci s jednotlivými kurzy.
 
Bude vzdělávání a nabízené služby zpoplatněno?
Ne, vzdělávací programy i služby, které klientům nabídneme, budou poskytovány zdarma. Projekty jsou financovány z evropských fondů. V každé cílové skupině proškolíme kolem 100 studentů. První klienty přivítáme v lednu příštího roku.

Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.


Občanské sdružení STUDNICE, Krátká 2, Plzeň
telefon: 378 229 411,  602 439 978

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 28. 07. 2005.