Pavel Loužecký: Podobnost čistě záměrná (a ještě něco navíc)

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti

V pondělí 1.8.2005 se v 17,00 hod. zaplnila do posledního místečka GALERIE ZJEVIŠTĚ ve Školské ulici v Praze 3. Důvod byl více než nasnadě. Sešli se zde přátelé, známí, obdivovatelé a příznivci  známého spisovatele, karikaturisty, televizního scénáristy, textaře, rozhlasového redaktora a moderátora ONDŘEJE SUCHÉHO, který právě v této galerii uspořádal vernisáž své výstavy nazvané Podobnost čistě záměrná (a ještě něco navíc), na níž vystavuje nejen své karikatury známých osobností, ale také portréty, knižní ilustrace a fotografie.
Na vernisáži nebylo doslova k hnutí a všichni hosté (včetně známých osobností jako např. Felix Slováček anebo Eduard Hrubeš) se mimořádně bavili. A to nejen při vystoupení zpěvačky Dagmar Cortésové či při laškovné manželské konverzaci mezi Johanou a Ondřejem Suchých, ale zejména při úvodním proslovu Ondřeje Suchého, který vám POZITIVNÍ NOVINY exkluzivně přinášejí. A tak - byť vám bude nesporně chybět Mistrův nezaměnitelný osobní přednes - zkuste se alespoň tímto způsobem na chvíli přenést do Galerie ZJEVIŠTĚ.
Pavel Loužecký

Milé dámy, milí pánové, vážení všichni sešlí !Johana Suchá obdivně naslouchá svému muži
 
Dovolte, abych vás přivítal na své výstavě a hned v úvodu svého zahajovacího projevu vás poprosil, abyste mi dovolili jednu takovou možná zvláštnost, kterou ovšem všichni jistě pochopíte.
Jsem totiž člověk nesmírně skromný, trpící někdy až pocitem méněcennosti. Jsem velmi plachý, nerad na sebe upozorňuji, jsem stydlivý. Proto bych rád, zvláště mám-li vám tu říkat čistou pravdu, kdybyste mi neměli za zlé, že tu budu o sobě mluvit nikoliv v osobě první, nýbrž v osobě třetí.  Ano?  Děkuji za pochopení!  Tak tedy:
 
Ondřej Suchý se narodil v neděli. Patrně právě této skutečnosti lze přisoudit, že cokoliv dosud v životě udělal, to se mu vždy mimořádně povedlo a u veřejnosti sklidilo pokaždé zasloužený obdiv.
Suchý pracuje lehce, je vtipný, překypuje nápady a přestože to nemá s jeho velkým uměním nic společného, konstatujme tu, že je ba i – hezký! (Vidíte, tuhle pravdu o sobě bych například nikdy nemohl vypustit z úst, zatímco ve třetí osobě to - jak jste si mohli všimnout - povím celkem bez uzardění, bez  trémy, zkrátka nemám s tím žádný problém… Ale pojďme dál.)
Úžasný, originální, strhující styl, jakým Ondřej Suchý píše své knihy, i jeho precizní, nápadité písňové texty, jsou adekvátní k mistrovství jeho štětce či pera .... Čipera Suchý...(?!?) Ne, ne…správně to bylo: …k mistrovství jeho štětce či pera.

Ondřej Suchý s Dagmar CortésovouSvými karikaturami dojal tento pozoruhodný výtvarník již nejednoho portrétovaného. Ljuba Hermanová, když uviděla svoji karikaturu, kterou mistr Ondřej (promiňte, že ho tak budu chvílemi familiérně nazývat) tedy kterou mistr Ondřej nakreslil na obálku knížky jejích vzpomínek - proplakala celou noc!
V rámci této vernisáže bych rád splnil umělcovo přání a poděkoval nyní jeho jménem například zde přítomnému plzeňskému výtvarníkovi Savvasi Vojatzoglu, který mu v mládí dal přičichnout k terpentýnu a omámenému pak vedl jeho zmatenou ruku se štětcem po prvním našepsovaném plátně.

Mistr by také rád poděkoval zde přítomné své ženě Johaně, která u něho - narozdíl od všech jeho bývalých manželek - okamžitě rozpoznala prudce se rozvíjející talent a přispěchala na pomoc tím, že mu v životě mnohokrát namíchala barvy, neboť  - a Ondřej Suchý při rozhovoru s Elenkou Patlatjou u panelu s fotografiemi Leonida Jengibarova tady můžete  Suchého politovat – jest  barvoslepcem!
 
V neposlední řadě by mistr Ondřej,  pokud vím,  rád poděkoval zde nepřítomnému sourozenci Jiřímu, který mu byl vždy vzorem, pak také Mickey Mouseovi, inspiračnímu to zdroji ze zámoří, a konečně rovněž nepřítomnému pražskému krysaříkovi Lupinovi.  Za co jemu patří dík, to už si bohužel nepamatuji, ale za něco to určitě bude.
 
Co říci o Ondřeji Suchém závěrem ?
Snad jen, že tento šedesátiletý talentovaný umělec má před sebou ještě velkou budoucnost a že já osobně se k vám nyní rád připojím, abych podpořil váš obdivný potlesk, který si tento skromný tvůrce zaslouží!
 
Děkujeme ti,  Ondro ! Máme tě rádi

text © Ondřej Suchý

Prodejní výstavu Ondřeje Suchého, která trvá od 2.8. do 1.10.2005, jakož i stálou expozici výtvarných děl osobností známých také z jiných oblastí kulturního života (literatura, hudba, film divadlo ...), můžete navštívit v Galerii ZJEVIŠTĚ ve Školské ulici 3, Praha 1.
Podrobné informace o Galerii ZJEVIŠTĚ najdete na  
www.zjeviste.cz

foto © Petr Kovařík a Jiří Vlasák

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 03. 08. 2005.