Česká unie pro podporované zaměstnávání

Rubrika: Publicistika – Doporučení

Agentura podporovaného zaměstnávání pomáhá hledat práci tělesně postiženým z Jihomoravského kraje.

Nezisková organizace Liga za práva vozíčkářů s podporou evropského fondu Phare zahajuje projekt - Agentura podporovaného zaměstnávání. Organizace sídlí v Brně a proto nabízí své služby klientům z regionu Brno – město a Brno – venkov.
Projekt podporovaného zaměstnávání je zaměřen na tělesně postižené občany, kteří z důvodu svého postižení obtížně nalézají pracovní uplatnění. Cílem je umožnit těmto lidem získat a zachovat si vhodné zaměstnání na otevřeném trhu práce, současně zvýšit míru jejich samostatnosti, posílit jejich pracovní návyky a motivaci k dalšímu profesnímu rozvoji.
Snahou Agentury je nabídnout vhodnou práci těm, kteří o ni mají zájem a pomoci jim ji získat a udržet. Součástí podpory je poradenství, individuální konzultace, doprovázení, zastupování, apod.
Tato služba je časově omezená a přizpůsobuje se individuálním potřebám klienta/zaměstnance. Pokud je to potřeba, je klientu zpočátku nabídnuta pomoc asistenta, který mu pomáhá v zaměstnání se zaučit, pomáhá s úpravou pracovního místa, s dopravou klienta do a z práce, případně s dalšími úkony.
Pomoc a podpora je poskytována také zaměstnavateli klienta. Zahrnuje pomoc s nejrůznější administrativou, úpravou pracovního místa, pracovní náplně, grantové a daňové poradenství, atd.
Veškeré uvedené služby začínáme poskytovat od července roku 2005. Od tohoto data se na nás mohou obracet všichni tělesně handicapovaní, kteří hledají práci i případní zaměstnavatelé. Obecné informace o podporovaném zaměstnávání naleznete na e-mailové adrese: www.unie-pz.cz.
 
Liga za práva vozíčkářů
Agentura podporovaného zaměstnávání
Kounicova 42, 602 00  Brno
www.ligavozic.cz   ■  zuzana.brodova@ligavozic.cz  ■   tel. 541 249 175-6

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 09. 06. 2006.