Svenska kungen har erhållit en stamtavla över sina tjeckiska förfäder

Rubrika: Publicistika – Historie

         
En utländsk ambassadör deltar vanligtvis i en välkomstaudiens hos statschefen i det land där han/hon ska tjänstgöra. När ambassadören avslutar sin tjänst i landet bjuds han/hon också till en avskedsaudiens hos Švédský král Karel XVI. GustavMarie Chatardovástatschefen. Om landet i fråga just då genomgår ett presidentval kan det inträffa att ambassadören blir mottagen av två olika personer och så är fallet i parlamentariska demokratier. Om landet har monarki som statsskick byts inte statschefen ut och ambassadören kan vara säker på att den som välkomnade honom/henne även kommer att säga farväl.
På detta sätt genomgick också den tjeckiska ambassadören i Sverige, Marie Chatardova en välkomst- samt avskedsceremoni. Vid avskedet skänkte hon en gåva till den svenske kungen Karl den XVI Gustaf: en mycket stor stamtavla på duk föreställande de svenska kungarnas tjeckiska förfäder. Stamtavlans upphovsmän Jan Drocar och Pavel Louzecky har berättat några intressanta detaljer om detta arbete för Positiva nyheters läsare.
Jan Drocar

Tanken att sammanställa ett sådant omfattande stamträd uppstod redan för några år sedan. Det var när vi alla firade millenniet, gick in i ett nytt årtusende och Europa också påminde om den framstående årsdagen - 1200 år när Karl I den Store kröntes till romersk kejsare. Jag ägnade mig dåTvůrci rodokmenu:  Jan Drocár a Pavel Loužecký åt min egen släktforskning och i detta sammanhang kom jag på tanken att kanske skulle det kunna vara så att det finns ättlingar till denne monark. Jag har visserligen inte studerat historia men börjande ändå modigt forska efter historiska källor. Under många års arbeten och strävan har jag tagit reda på och bevisat för mig själv många intressanta och ibland överraskande saker.
Snart slutade det förvåna mig att min forskning efter Karl I’s ättlingar växelvis ledde mig från det ena europeiska landet till det andra. Det visade sig att hela Europa under en viss tid var en geografiskt mycket tätt sammankopplat kontinent med många efter varandra kommande generationer av Karls ättlingar. Från hans regeringstid efter 1200 löpande år dök de verkligen upp mycket. En av dem var också den romerske kejsaren och tjeckiske kungen, Karl den IV Lucemburk och det fängslade mig. Kanske handlar det om allmänna fakta men jag visste inte det. Jag var glad att jag tog reda på det själv och allt kunde jag bevisa med fakta. Jag tog reda på att Karl den IV är ättling till Karl den Store i den 20 generationen.
Naturligtvis är det på spinnsidan (kvinnliga linjen) eftersom Karlovec-dynasti, som Karl den Store har anlagt, hade varit på svärd (manliga linjen) på den tiden redan utdöda. Jan Drocár s výrobcem luxusního koženého pouzdra na rodokmen  R. Hubačem
Karl den IV visste troligen om att han var ättling till Karl den Store. Om det vittnar upprättandet av en kyrka i stadsdelen Karlov i Prag som Karel den IV låtit inviga just i denna förfaders namn. Det är känt att Karl den I på spinnsidan var ättling till tjeckiska furstar och kungar av Premysls släkten. Av detta följde för mig att den som idag är Karl den IV:s ättling samtidigt är ättling inte bara till den tjeckiska dynastin Premysl utom också till Karl den Store.
Om man forskar i Europas historia i generationer av stamtavlor, är det uppenbart att den europeiska aristokratin påverkade historiska händelser i alla delar av denna kontinent under många århundraden. Idag representerar deras anhöriga en gemensam politisk, kulturell, religiös, ekonomisk och släktkoppling av dåvarande samt nuvarande Europa. Symboliskt, genom sina förfäder, bär de samtida också ett ansvar på sina axlar för den mer än tusenåriga historiska utvecklingen.
Karel den Store stod vid början av resan och blev med full rätt kallad Fader av Europa och Europa skulle på nytt kunna påminna sig om följande årsdag som är förenat med hans namn. En hedersdag till Karl den Store skulle kunna bli den 28 januari 2014 när det löper 1200 år från denna regentens död. En hyllning till den gemensamme förfadern skulle kunna vara att ättlingarna möts vid ett representativt tillfälle. Till dessa hör också den nuvarande svenske kungen Karl XVI Gustaf.
Allt som jag hittills har nämnt skulle kunna bli en lite torr och ointressant läsning om den inte är belagd med motsvarande grafisk ritning. Jag har varit medveten om detta och därför har jag vänt mig till Pavel Louzecky efter sökandet av ättlingar till Karl den Store respektive Karl den IV och Premysls och bett honom om samarbete. Resultatet av detta gemensamma arbete hittills är några stora grafiska stamtavlor tryckta på duk. Till ”kungliga” tillhör också den som riktar till den svenska kungen.
Pavel Louzecky

När jag blev ställd inför uppgiften att på grafiskt sätt avbilda komplicerade genealogiska strukturer av tjeckiska samt europeiska adliga släkter sökte jag framförallt en enkel och begriplig form som stilistiskt skulle påminna ett släktträd och samtidigt vara läslig och erbjuda gott om utrymme för information och skulle bli detsamma men samtidigt lätt variabel.
Efter en rad efterforskningar har jag fattat beslutet att den ideala lösningen var ett typsnitt som har formen av ett vapen. På så sätt har vi med Jan Drocar bearbetat alla möjliga stamträd. Först med riktningen uppifrån och ner hos de mindre anspråksfulla och kortare träden. Med de kungliga släktträden var vi dock tvungna att tillgripa en relativt radikal och genealogisk otraditionell lösning – en horisontell riktning när tidslinjen går från vänster till höger. Orsaken var helt prosaisk: det första av en rad av dessa stamträd – ”Premysls”- mätte nämligen två meter på bredden, den andra – ”engelska” – mätte redan två och en halv meter och den tredje – ”svenska” – knapp tre meter. Den horisontella lösningen var den enda framkomliga inte bara av praktiska skäl att någon skulle hänga tavlan någonstans utan också för att den skulle bli läsbar. Med hänsyn till det faktum att hittills ingen av de professionella genealogerna inte har korsfäst oss tycker jag att denna lösning skulle kunna fungera.
Jan Drocar

Vrchní víko koženého pouzdra se znakem PřemyslovcůDe genealogiska linjerna leder till Karl den XVI Gustaf från många och många svenska regenter. I vårt stamträd är den nuvarande svenske kungen nämnd också som ättling till Karl den IV Lucemburk och tack vare det – som framgår av angivna faktum – också av Karl den Store. Han är antecknad också som ättling inte bara av andra tjeckiska regenter från släkten Lucemburk och Premysl utom också som ättling till tjeckiska kungar Vladislav den II Jagellonsk och Jiri från Podebrady. Hela stamträdet kallas En genealogisk tavla över svenska kungar i kontinuitet till deras tjeckiska förfäder. Och de kommer inte bara av det kungliga blodet. På stamtavlan finns också några dussin förfäder till svenska kungar från tjeckisk adel. På bilderna nämns också några av deras residens.
Vi skapade och skapade och plågades inte mycket av tanken på vilket sätt vi egentligen skulle kunna skänka stamträden till dem som de primärt var avsedda för.


 Genealogická tabule švédských králů v návaznosti na jejich české předky

Vad gäller den ”svenska” genealogiska tavlan hjälpte oss slumpen från början och senare tillmötesgående och välvilja från Tjeckiska ambassadens anställda i Stockholm med ambassadör Marie Chatardova i spetsen. Slumpen grundade sig på att en lokalanställd på Tjeckiska ambassaden i Sverige, Jitka Vykopalova har blivit upphovsman, redaktionsrådets medlem och biträdande chefredaktör av Positiva nyheter. Hon har successivt bekantat sig med vårt arbete, har pratat med ambassadören, sökt sponsorer för stamtavlan – svenska representanter för Skoda Auto i Sverige – och har hela tiden stöttat och hjälpt till att förverkliga detta projekt.
        Marie Chatardová rozbaluje na české ambasádě ve Švédsku rodokmen, který předala švédskému králi Luxusní kožené pouzdro s rodokmenem
        Marie Chatardová s Jitkou Vykopalovou nad rodokmenem. Rozměry rodokmenu jsou překvapivě veliké
Marie Chatardova till Positiva nyheter

Tiden går otroligt fort! Det insåg jag igen när slutet på min verksamhet som Tjeckiska republikens ambassadör i Konungariket Sverige närmade sig. Dessa fem år har bokstavligen sprungit iväg! Därför har andra halvan Velvyslankyně Marie Chatardová odjíždí na audienci ke švédskému králi, na které mu osobně předala rodokmen.av oktober varit ett rent maraton av avskedsmöten, luncher, middagar, mottagningar och också en särskilt glädjande plikt: en audiens hos den svenske kungen. Jag såg fram emot detta möte också av den anledningen att jag hade lovat skänka kungen en gåva: en stamtavla som leder från den förste furste Premysl på kvinnliga linjen till den svenske kungen. Detta verk, utformat med tryck på duk med måtten 3x1 m, är resultatet av herrarna Jan Drocar och Pavel Louzeckys arbete som tillverkade den inte som professionella utan som entusiaster. Också detta har jag betonat för den svenska kungen när vi efter några minuters audiens gick tillsammans ut i hallen där stamtavlan var upplagd.
Efter en kort granskande blick tackade den svenska regenten hjärtligt för gåvan och bad mig att hälsa och tacka verkets upphovsmän. Stamträdet ska nu noggrant granskas av en fackman från Kungliga palatsets bibliotek, följaktligen kommer detta anmärkningsvärda verk inte att glömmas bort. Och från Sverige reste jag med en värmande känsla av att resultatet av Jan Drocar och Pavel Louzeckys arbete nådde sin adressat.
Marie Chatardova
Icke officiella rader från audiensen hos Kungen

Det sägs att Kungen tyckte om gåvan, var mycket överraskad över stamtavlans utseende och storlek och att han inte visste att hans förfäder hade levt ända på vårt territorium. Han lär mycket noggrant ha granskat tavlan och känt igen några slott på bilderna, t.ex. Cesky Krumlov och med livligt intresse granskat sina förfäder… Ett stort tack skickar han till alla som har deltat i detta arbete… Kort och gott, kungen blev överraskad över stamträdets storlek och hur vackert utförd den var...
Svenska kungen Karl den XVI Gustaf (*30 april 1946) började regera år 1973 efter sin farfar Gustaf den VI Adolfs död. Han uppnådde den aktningsvärda åldern 91 år och blev därmed den äldsta svenska kungen Král Švédska Carl XVI. Gustaf s chotí Sylvií v roce 2000 na soukromé návštěvě v ČR, foto Milan Holakovský, Deníky Bohemia, zvláštní poděkování šéfredaktorovi Jihočeských listů Mgr. Františkovi Kotrbovi za poskytnutí fotografie http://www.severskelisty.cz/noviny/uda0224.htm överhuvudtaget. Hans son prins Gustaf Adolf avled tyvärr redan år 1947 vid flygolyckan och därför besteg den nuvarande kungen tronen som så ung och ännu ogift. Tre år efter kröningen gifte sig han med Silvia Sommerlath och tillsammans har de tre barn: kronprinsessan Victoria, prins Carl Philip och prinsessan Madeleine. Kungen är ende sonen till sina föräldrar men inte enda barnet – han har fyra äldre systrar. Alla syskon är anhöriga till Bernadottedynastin efter sina förfäder, som härskar i Sverige från napoleonska krig.

Då adopterades Napoleons marskalk Jean Baptiste Bernadotte av kung Karl den XII som efter hans död avlöste honom på den svenska och norska tronen som kung Karl den XIV Jan. Efter honom följde på svenska tronen kungarna Oscar den I, Karl den XV, Oscar den II, Gustaf den V, ovan nämnda Gustav den VI och nuvarande kungen Karl den XVI Gustaf.

Sponsorer 


     
   Skoda 
   www.skoda-auto.se

Partners    

Läderfodral för stamtavlan har tillverkats av:
SRH  R. Hubac, Sadel- och väsktillverkare
Terronská 29, Praha 6, tel. 233 312 684, mobil: 603 251 238       


Stamtavlan tryck på duk:
3e Companion   Mgr. Stepan Fediuk

Sámova 12, 101 00 Praha 10 - Vršovice 
www.3ecompanion.cz   ♦  3e@quick.cz

Mediapartners  

 
 Positiva nyheter

Reaktioner på artikeln

Hi.
I have been reading with great interest your article on the family tree presented to King Karl Gustaf of Sweden.

I would like to point out that the French Bernadotte dynasty was reunited with the old Swedish royal line when Prince Gustaf, son of King Oscar II of Sweden and Norway was married to Princess Victoria of Baden. Victoria was a descendant of King Gustaf IV Adolf of the old Swedish royal line. He was deposed after a disastrous war in which the Swedish state lost more than half it's territory including Finland.

Gustaf IV's own children were disinherited by the Swedish Riksdag, and since his brother King Karl XIII was childless, the Riksdag offered the Swedish Throne to Napoleon's marshalls at a time when Sweden was allied with the French empire. Several of these marshalls showed no interest, but one, Jean-Baptiste Bernadotte accepted, and was bapstized into the Swedish Lutheran faith taking the name Karl Johan. He was formally adopted by Karl XIII and was crowned with great ceremony as King Karl XIV Johan on the death of Karl XIII.

Through the marriage of Gustaf V, descendant of Karl XIV Johan, and Victoria of Baden, the present monarch, Karl XVI Gustaf is descended from Gustaf III, and also from the great Swedish king Gustaf I Vasa who founded the present Swedish royal line in the 16th century. Recent research has revealed that King Karl Gustaf is also descended from the earlier Swedish royal ine through the 13th century King Sverker II.

The present Swedish monarch was unfortunately stipped of most of his powers by the socialist Riksdag in 1974, though this act was never put to a referendum. These powers are now held by party politicians, a state of affairs which has justifiably been criticized by royalists, since these powers should be held by a non-party political head of state on behalf of the people of Sweden.

Regards
Douglas Mackinnon, South Africa
cam(a)intekom.co.za
21.7.2008

22.11.2007

Bäste,
med sant intresse läste jag er artikel om den svenske kungens släktträd. Detta faktum att vår kung har tjeckiska förfäder var för mig en fullständig nyhet trots att jag lever här sedan 1966. Stamtavlan är ett mycket vackert arbete. Jag ville på detta sätt uttrycka min beundran och tack till dess skapare för detta häpnadsväckande arbete. Med vänlig hälsning
Josef Wolf, Sverige


  svensk översättning: Jitka Vykopalova
  svensk korrektur: Andrea Chalupa

Copyright © Positiva nyheter

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 27. 11. 2007.