Jarmila Moosová: S knihou u kamen

Rubrika: Literatura – Doporučení

Držím v rukou malý kousek nebe. Navlas stejně modrý, navlas stejně fascinující. Forma a obsah v dokonalé harmonii, podtrženy černým tahem grafitu, jako když se oblohou míhají ptačí křídla.
Ano, takový dojem ve mně vzbuzuje nová kniha s názvem DUHOVÁ KULIČKA, jedním z jejichž tří autorů je plzeňský spisovatel Lubomír Mikisek. Jeho nedávný debut PŘÁNÍ mě nadchnul natolik, že si troufám tvrdit: V mojí knihovně se objeví první kompletní tvorba jednoho autora. Doufám a věřím, že nezůstane nadlouho pouze u prvních dvou titulů. Jeho krátké povídky totiž odrážejí život v jeho neprostších proměnách. Jazykem srozumitelným, místy tak křehce poetickým. Každopádně zcela neočekávaně chápajícím roztodivná zákoutí ženské mysli i srdce. Až se člověku sveřepě nechce loučit s poslední řádkou.
Recenze slibuje, že všechny účastné prozaiky spojuje i cosi jiného, než  pouhý fakt, že jsou Plzeňáci. Tak já už běžím – seznámit se také s pány Milanem Čechurou a Jiřím Ulrichem. A vy? Nemeškejte a udělejte totéž:
http://carpe.cz/carpe-diem/index.php?act=katalog&typ=3&id=76

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 05. 11. 2006.