Jarmila Moosová: HALÓ, HELO!

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti

Ženy prý to obecně v životě nemají příliš snadné, tento fakt jsou ochotni přiznat dokonce už i mnozí muži. Ale stane-li se, že se nešťastným řízením náhod osud na některé z nich vyřádí vskutku bolestně, nemusí to ještě zdaleka znamenat, že zanevře na život a uzavře se do svojí tělesné schránky s ochotou zajistit si pouze ty nejzákladnější životní potřeby. Častokrát opak bývá pravdou - síla ženy je, mohlo by se zdát, nevyčerpatelná.

Krnovská výtvarnice Hela Nejed neměla nikdy lehký život. Její těžký osud, mimořádný talent a pevná vůle však oslovily řadu lidí, kteří se jí snaží pomoct. Přestože vyrůtala v dětských domovech a pěstounských rodinách, dokázala zvládnout slušnou sportovní kariéru. V hodu oštěpem, diskem a koulí se vypracovala až na republikovou úroveň. Zlom nastal v jejích devětadvaceti letech: Ochrnula, zůstala upoutaná na invalidní vozík a musela se smířit s tím, že už nikdy nebude chodit. Přesto založila v Krnově oddíl zdravotně postižených sportovců, ale vzhledem ke zdravotním komplikacím musela po čase sport definitivně pověsit na hřebík. Její stav se zhoršil natolik, že se musela začít vyrovnávat také se znehybněním rukou. V tomto období se učila k psaní a malování používat ústa. Díky rehabilitačním pracovníkům, terapeutům, ale hlavně své silné vůli dnes znovu dokáže používat své ruce. Malování a práce s keramickou hlínou se jí staly novým koníčkem, díky němuž v sobě objevila netušený výtvarný talent. Vypracovala se natolik, že dnes sbírá ocenění na prestižních soutěžích a pořádá výstavy svých obrazů a výrobků z keramiky. I přes své postižení a zhoršující se zrak tvoří své práce s ohromným citem pro detail.

Hela Nejedlá, dnes klientka střediska Slezské diakonie Benjamín, je asi nejznámější krnovská tvůrkyně výtvarného stylu s názvem art brut. Toto označení znamená „umění v surovém stavu" nebo také „surové umění" a vymyslel jej v roce 1945 francouzský malíř Jean Debuffet. Původně se jím označovala pouze díla duševně nemocných a Debuffet je nalézal výhradně za zdmi ústavů pro duševně nemocné. S postupem času se název rozšířil i na práce lidí sice bez psychiatrické diagnózy, ale tvořících v ústraní, bez jakéhokoli výtvarného vzdělání, bez uměleckých či estetických ambicí. Tvorba je jejich nutkavou životní potřebou. Nevzhlíží k žádným výtvarným směrům, stylům nebo proudům. Jejich tvorba je vždy originální a spontánní, vycházející přímo z autorova podvědomí a je úzce spojena s jeho osobním prožíváním, cítěním, momentálním psychickým stavem a vlastní mytologií. Nevzniká pro slávu a peníze, ale čistě z autorovy potřeby tvořit.
Tvůrci art brut často používají i jedinečné techniky a materiály - malují zubní pastou, lakem na nehty, používají obaly od bonbónů, výstřižky z novin, kresby někdy doplňují psaným slovem, ať již běžnou literou či zcela imaginárními značkami, nebo již existující znaky, jako svastika, kladivo a srp, znak dolaru a pod. dostávají v jejich tvorbě naprosto jiný význam.

Od roku 2003 se Hela Nejedlá pravidelně účastní abilympiády v Pardubicích - soutěžní přehlídky schopností a dovedností lidí se zdravotním postižením. Na základě výsledků v jednotlivých ročnících abilympiád v rozmezí let 2003–2006 byla nyní nominovaná na mezinárodní abilympiádu do Japonska - města Šizuoka. Zde bude v listopadu 2007, v oblasti tvorba s keramickou hlínou, reprezentovat tým ČR!

Aby se Hela Nejedlá mohla abilympiády zúčastnit, musí uhradit vysokou finanční částku, kterou však z invalidního důchodu není s to naspořit. Pokud se rozhodnete přispět: Peníze, prosím, zasílejte na účet Slezské diakonie Komerční banka, a.s. pobočka v Krnově 86-6987620247/0100 se zprávou pro příjemce Abilympiáda v Japonsku, variabilní symbol 9999.
V krnovské Kavárně a čajovně Ninive v současné době probíhá prodejní výstava obrazů autorky Pavlíny Prosové. Výtěžek z prodeje obrazů bude věnován na podporu účasti Hely Nejedlé na abilympiádě. Další podobná akce s názvem Haló Helo se bude konat 7.6.2007 v 18:30 hodin v Křišťálové čajovně Galerie Cesty ke světlu Zdeňka Hajného v Praze - Chodově.

HALÓ, HELO!
aneb
večer na podporu účasti tělesně postižené výtvarnice v oboru keramiky a malby na sklo,
nominované na japonskou abilympiádu.

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude bezprostředně zaslán na konto „Abilympiáda v Japonsku" ve prospěch paní Hely. Součástí večera bude dražba atraktivních předmětů z dílen redaktorů Babinet.cz /Juraj Kizák, Hana Formánková, Libuše Čiháková, Jana Šulcová, Jarmila Moosová aj./ a sympatizujících dobrovolných dárců i „veselá tombola".

Pestrý program zajistí:

Andrea HAUEROVÁ – zpěv
Jan KUBA – host za NINIVE Krnov
Petr URBÁNEK – kytara a zpěv

Přijďte se dobře pobavit a prospět dobré věci.

Vyzýváme všechny autory, publikující v internetovém magazínu Pozitivní noviny.cz, jakož i ostatní zájemce z řad čtenářů, k setkání s autorským čtením - pro prezentaci tvorby všech zájemců zajistíme optimální prostor.

Ze soukromé korespondence:
„Hela je naše sluníčko. Sama těžce nemocná dokáže „nakopávat" k iniciativě ty druhé. Ač sám zdravý, občas se stydím, jak málo toho tvořím." - Jan Kuba, dramaturg klubových pořadů ve středisku Slezské diakonie v Kavárně a čajovně NINIVE KRNOV.

Mezi ty, kteří se snaží Hele v jejím těžkém údělu pomáhat, patří také herečka a politička Táňa Fišerová.

Více informací o tvorbě Hely Nejedlé naleznete na jejich stránkách http://www.helanejedla.wz.cz /, o stylu art brut pak na http://www.volny.cz/artbrut/

Jarmila Moosová

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 07. 06. 2007.