Každý kraj má své slavné lidi

Rubrika: Publicistika – Postřehy

Prakticky každý ví, že František Kmoch se narodil v Zásmukách a že v Sázavě je narozen Jiří Voskovec, pobýval tam i jeho děd malíř Soběslav Hippolit Pinkas. O většině ostatních slavných rodáků či návštěvníků kraje okolo Uhlířských Janovic však již víme podstatně méně.
Napadlo by vás, že z Uhlířskojanovicka  pochází rod břevnovského opata Anastáze Opaska, či  že ve Chmelišti se narodil bohém, filozof a malíř Josef Krauer? Nejen tyto, ale mnohé další osobnosti zájemcům přibližuje publikace Bohuslava Sajvery Osobnosti Uhlířskojanovicka. Kniha má co říci nejen čtenáři se vztahem k regionu, ale i těm, kteří se zajímají o osudy třeba méně známých osobností. Je k dostání na Kulturním a informačním centru v Uhlířských Janovicích.
Publikace, kterou vydal svým nákladem Městský úřad v Uhlířských Janovicích je výsledkem autorovy několikaleté práce. Představuje snad stovky hodin pátrání po archívech, listování encyklopediemi a regionální literaturou, rozhovorů s pamětníky. Bohuslav Sajvera není jen historikem, je i divadelním hercem, režisérem a hybnou silou kulturního dění ve městě. Připravuje Uhlířské slavnosti,  je kurátorem Minigalerie KIC , působí v divadelním spolku Uhlíř.
Regionální literatury není nikdy dost a tak nezbývá než doufat, že se průkopnický čin Uhlířských Janovic rozšíří i do dalších oblastní.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 02. 11. 2006.