Jiří Suchý: Máte smysl pro humor?

Rubrika: Publicistika – J+O Suchý

Vážení čtenáři! 
Je mi velkou ctí představit vám na stránkách POZITIVNÍCH NOVIN našeho nového autora pana
Jiřího Suchého, který je nesporně nad jiné povolán rozdávat optimismus, humor, dobrou náladu a pozitivní myšlenky vůbec.
Neocenitelnou zásluhu na tomto skvělém počinu má samozřejmě jeho bratr Ondřej, který je sám autorem PN už více jak půl roku.
A přestože má v těchto dnech Jiří Suchý práce nad hlavu s otevřením nového Divadla Semafor v pražských Dejvicích, přislíbil nám, že bude v POZITIVNÍCH NOVINÁCH postupně otiskovat unikátní seriál s názvem "Od pravěku k založení Semaforu".
Vítám tedy pana Jiřího Suchého mezi námi a přeji mu za všechny autory i čtenáře PN hodně pohody v jeho nadmíru záslužném a úctyhodném konání, kterým nám všem neúnavně zpříjemňuje náš život.
Pavel Loužecký
vydavatel POZITIVNÍCH NOVIN
9.10.2005

MÁTE SMYSL PRO HUMOR ?

Následující kvíz jsem napsal do programu divadla SEMAFOR v roce 1960. Od té doby uplynulo 45 let. V říjnu roku 2005, kdy SEMAFOR získal v Praze 6 novou stálou provozovnu, jsem ho na popud svého bratra shledal za dosud použitelný a tak ho posílám čtenářům Pozitivních novin coby malé rozptýlení a zároveň jako příslib budoucí příležitostné spolupráce.
 
Máte smysl pro humor?  Neodpovídejte prosím na tuto otázku ihned. Vaše odpověď by byla jednak kladná a jednak ukvapená. Podrobte svůj smysl pro humor malé prověrce. Pokuste se zodpovědět otázky, které vám předkládám. Za každou kladnou odpověď si připočtěte jeden bod.

1/  Jste ochoten se zasmát, poškodí-li vám někdo opravdu vtipným způsobem váš majetek? 
ANO  -  NE

    
2/ Zasmějete se i drobným legracím, kterými vás život neustále obklopuje? (Uklouznutí bez vážnějších následků, přeřeknutí, drobná chyba tisku v novinách apod.) 
ANO  -  NE


3/  Sršíte občas vtipem? 
ANO  -  NE
           
4/  Když máte pocit, že jste řekl něco vtipného, směje se někdo z vašeho okolí? (Nepočítejte ovšem smích vašich podřízených.) 
ANO  -  NE

 
5/  Rozesměje vás obchodník, který vám nabízí svoje zboží za směšnou cenu? 
ANO  -  NE
 
6/  Vypráví-li někdo anekdoty, smějete se současně s ostatními? 
ANO  -  NE

 
7/  Považujete tento kvíz za duchaplný? (V případě, že ano, můžete si připočítat pět bodů.) 
ANO  -  NE
 
Činí-li součet bodů jedenáct, jste stoprocentně vtipný člověk, ba neváhám říci, že jste rozený humorista. Při 7 bodech si můžete stále ještě gratulovat a já se připojím. 6 bodů svědčí o průměrném smyslu pro humor, 5 bodů o vážnější povaze. Napočítal-li jste méně než 5 bodů, nedivte se, že se vám nelíbí opice. Činí-li váš součet méně než 2 body, upusťte prosím od návštěv našeho divadla a věnujte tento čas pěstování drobného zvířectva nebo návštěvě vážnějších kusů.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 09. 10. 2005.