Pavel Loužecký: Staňme se prvními kronikáři našeho rodu!

Rubrika: Exkluzivně – Projekty

Je jen málo věcí na světě, o kterých se dá říci, že zajímají téměř každého člověka. Jednou z nich je nesporně HISTORIE NAŠEHO RODU. Kdo byli naši předkové, čím se živili, jaké měli osudy, a nemáme náhodou v našem rodu i my nějakého významného člověka, nekoluje v našich žilách modrá krev, nejsme třeba potomky nějakých králů, knížat či vévodů?

Když se řekne slovo HISTORIE, tak lidé většinou zvážní. To slovo v nás vzbuzuje úctu a respekt, je to cosi tajemného, pro normálního smrtelníka těžko uchopitelného, ale zároveň nesmírně inspirativního.
Ale uvědomujeme si vůbec, že HISTORIE ZAČÍNÁ UŽ TÍMTO OKAMŽIKEM ? Že všechno, co jsme právě teď udělali, se už v podstatě stalo historií?

Lidská paměť je strašně krátká a nedokonalá. Proto osvícení lidé od nepaměti psali své kroniky a uchovávali v nich důležité záznamy o lidech, o době a o událostech, kterými žili. Nebýt jich, nevíme dneska téměř nic. Oni totiž přesně věděli, co a proč dělají, pro koho jsou jejich zprávy určeny a co je jedním z nejdůležitějších smyslů této práce: ABY JEJICH KRONIKA PŘETRVALA STALETÍ.

V dnešní době se zdá, že už nemusíme zaznamenávat téměř nic, že všechno za nás dokumentuje někdo jiný a mnohem lépe, než bychom to dokázali my sami. Žijeme v zajetí mediálního omylu, že máme všechno pod kontrolou a že je možné čas kdykoli vrátit. Vždyť se podívejte na filmy pro pamětníky a na tu záplavu historických dokumentárních filmů – tam to přeci všechno je!
Jenže: JE TO O NÁS? Je to o NAŠEM RODU, o NAŠÍ RODINĚ? Není!

A ruku na srdce: co všechno víme o svém pradědečkovi a prababičce? Máme alespoň jejich fotografii? A co náš dědeček a babička? Máme natočené jejich autentické vyprávění na kazetě nebo na videu? Našli jsme si někdy čas na to, abychom si s nimi sedli a zajímali se o jejich zkušenosti, zážitky, příběhy, o jejich životní moudrost?

Všechny tyto myšlenky se pro mě staly výzvou k vytvoření SYSTÉMU, který by měl být univerzálním návodem, jak se stát PRVNÍM KRONIKÁŘEM SVÉHO RODU. Jak získat svůj OSOBNÍ RODOKMEN a zároveň svojí RODOVOU A RODINNOU KRONIKU, která bude po celý život svého majitele sama inspirovat k tomu, aby zde systematicky shromažďoval určité informace a která mu poskytne ideální způsob jejich dokumentace a archivace.

Tím, co mě přivedlo na myšlenku založit vlastní firmu, zabývající se HISTORIÍ a UMĚNÍM, byla velmi smutná událost, která se udála v mé rodině.
Když mi totiž v létě minulého roku zemřel naprosto nečekaně můj otec, najednou jsem si s hrůzou uvědomil, že spolu s ním nevratně zmizely veškeré informace o historii našeho rodu, protože on byl nejstarším žijícím nositelem našeho rodového jména, on jediný si ještě pamatoval spoustu podrobností o svých rodičích i prarodičích, on jediný mohl podat nesmírně cenné informace.
Ale protože mě, ani nikoho jiného z rodiny, nikdy nenapadlo se ho právě na tohle zeptat – snad v naivní víře, že nikdy nezemře – tak se nikdy nestalo to základní, co jsem udělat měl: sednout si s ním a jeho paměti nějakým způsobem vyslechnout, zachytit, natočit, zapsat ...., prostě jakýmkoli způsobem to nesmrtelně uchovat pro sebe i pro všechny budoucí generace mých potomků.

A najednou se mi (bohužel pozdě) v hlavě rozsvítilo a věci se okamžitě spojily do jakéhosi společenského apelu: Musíme začít burcovat lidi, aby se začali více zabývat a myslet na historii svého rodu a rodiny, ale především na své rodiče a prarodiče DOKUD JSOU JEŠTĚ MEZI NÁMI! S nimi totiž odchází z tohoto světa velký kus historie, a pokud ji nezachytíme včas, přijdeme o část sebe sama, o poznání svých kořenů, své duše, svého srdce.
Nikdy si nesmíme říci „Na to je ještě čas!“, protože čas se nás neptá na svolení. My to musíme udělat HNED TEĎ! A hlavně: musíme to udělat my, protože ZA NÁS TO NIKDO JINÝ NEUDĚLÁ!!!

Od nápadu k realizaci tohoto záměru to pak už byl jen „krůček“, a tak začátkem února 2005 vznikla firma GENEAS s.r.o., která si dala do vínku zcela netradiční a originální předmět činnosti: HISTORII A UMĚNÍ.

Prvním pilotním projektem firmy GENEAS s.r.o. se tedy stal projekt (a zároveň produkt) nazvaný HISTORIE PRO KAŽDÉHO, se kterým bych vás rád seznámil, protože se týká – jak už sám název napovídá – opravdu KAŽDÉHO a považuji ho za velmi důležitý.

Jeho základem je originální rodová a rodinná kronika nazvaná HISTORIE RODU, jejíž úkolem je spolu s vámi zachycovat, dokumentovat a archivovat jak HISTORII VAŠEHO RODU, tak i SOUČASNOST VAŠÍ RODINY.
Díky speciálním formulářům v závěsných obalech v kroužkové vazbě je možno veškerá data nepřetržitě doplňovat a přidávat stále nové listy podle vaší individuální potřeby a přibývajících let.
Jako do každé správné kroniky, tak i sem se dopisují veškeré údaje ručně, což uvítají zejména starší ročníky, pro které počítačová technika už navždy zůstane pasé. 

                       


Kronika je rozdělena na dvě základní části:

RODOVOU KRONIKU, která obsahuje:
1. RODOKMEN vašeho rodu
2. REJSTŘÍK osob, Rodová jména
3. ČASOVOU LINII rodu
4. OSOBNÍ A RODINNÉ LISTY členů rodu
5. NAROZENINY A SVÁTKY členů rodu
6. KRONIKU UDÁLOSTÍ rodu

PAMĚŤ RODINY, která vám pomůže zdokumentovat a archivovat:
7. KONTAKTY všech členů vaší rodiny (osobní kontakty, firmy, instituce, vizitky)
8. DOMÁCNOST (nákupy-opravy, auto)
9. ZDRAVÍ (přehled nemocí, hospitalizací a úrazů členů rodiny včetně způsobu léčby)
10. DOKLADY (přehled důležitých dokladů všech členů vaší domácnosti včetně dat)
11. ARCHIV rodných, oddacích a úmrtních listů členů vašeho rodu
12. STRUKTURU SYSTÉMU, Návod na použití

Kroniku doplňuje CD ROM s vaším OSOBNÍM RODOKMENEM, fotoarchivem a všemi formuláři v elektronické podobě, které si budete moci podle potřeby kdykoliv dotisknout.
Součástí produktu jsou i doživotní klientské služby v oblasti GENEALOGIE, to znamená, že pokud se ve vašem rodokmenu změní nějaké údaje a vy ho budete chtít inovovat, tak se jednoduše obrátíte na firmu GENEAS, která bude váš rodokmen nejen trvale archivovat, ale která vám zároveň provede veškeré dodatečné úpravy a změny.

OSOBNÍ RODOKMEN, který pro vás za vaší asistence vytvoříme a graficky zpracujeme do přehledné a srozumitelné podoby, se stane nejen součástí rodové a rodinné KRONIKY (v podobě skládací mapy ve formátu A4), ale můžeme vám nabídnout i jeho následné zpracování ve formě dokonalého nástěnného obrazu, který mohou doplnit například fotografie z rodinných setkání, svatební fotografie, snímky vnoučat, nebo obrázky vašich sídel, rodných míst apod. – vše podle vašeho ryze individuálního přání.

Za jednu cenu tak dostanete hned několik věcí najednou: reprezentativní kroniku HISTORIE RODU (ve formátu 29 x 32 cm), kterou si můžete uložit kamkoliv jako samostatnou knihu, OSOBNÍ RODOKMEN a CD ROM s fotoarchívem a veškerými daty včetně formulářů v elektronické podobě, které si pak budete moci libovolně dotisknout na tiskárně, a hlavně se souborem s vaším RODOKMENEM, který si budete moci nechat samostatně vytisknout v jakémkoli reprostudiu, nabízející velkoplošný tisk.

KRONIKA HISTORIE RODU je ideálním dárkem pro vaše rodiče, sourozence a další příbuzné. Věřte, že jakmile jí komukoliv ukážete, tak se do ní zamiluje, protože tento systém umožňuje ideálním způsobem poznávat své příbuzné, spojovat se s nimi, navštěvovat je, vyměňovat si s nimi informace a rodinné fotografie, a hlavně doplňovat do rodokmenu společné předky, o kterých dosud nic nevíte, a tím vším rozšiřovat vědomosti o vašem rodu.

A jak probíhá vlastní výroba tohoto produktu? Jakmile se rozhodnete, že KRONIKU HISTORIE RODU chcete, zavoláte do firmy GENEAS s.r.o. (a protože jste to vy, tak se obrátíte protekčně přímo na mě).
Společně si pak domluvíme schůzku (v Praze), na níž vám pomohu zpracovat váš rodokmen do doby, kam až sahá paměť vaše a vašich blízkých. To bude zároveň jakýsi první „nástřel“ vašeho budoucího OSOBNÍHO RODOKMENU. Vy mi pak obratem pošlete e-mailem data o jednotlivých osobách včetně jejich fotografií (systém vám sdělím osobně) a já zajistím jak zpracování vašeho RODOKMENU, tak i originální výrobu vaší první KRONIKY HISTORIE RODU.
Vzhledem k tomu, že se jedná o veskrze originální, ruční a autorsky pojatou činnost, která zabere poměrně dost času, není cena za tento produkt ani malá (v řádu stokorun), ale ani nikterak nadsazená (v řádu desetitisíců). Věřím, že bude cenově dostupná pro každého člověka, kterému opravdu záleží na jeho rodině a rodu.

V této KRONICE HISTORIE RODU byste měli uchovávat všechny své nejdůležitější dokumenty, které máte k dispozici, a hlídat si jí jako oko v hlavě. Právě ona by totiž měla být první věcí, po které sáhnete třeba v případě, že by ve vašem domě začalo hořet a hasiči vám dali na odnesení vašeho nejcennějšího majetku pouhých pět minut.
A jelikož zde bude soustředěna veškerá VAŠE HISTORIE, VZPOMÍNKY, DATA, INFORMACE, DŮLEŽITÉ ÚDAJE a NEJCENNĚJŠÍ LISTINY VAŠEHO RODU A RODINY .... zkrátka všechno, na čem člověku skutečně záleží a co by už jinak nemohl nikdy získat, ale co zároveň pro většinu případných zlodějů nebude mít valný význam, protože se to nedá nikterak zpeněžit a cenné je to pouze pro váš rod a rodinu, neměli byste ve svém přemýšlení zaváhat ani na vteřinu.

A kdybyste se náhodou chtěli pustit do pátrání po vzdálených předcích v archívech a matrikách (což je možné až do poloviny 17.století), tak i v tom jsme vám připraveni odborně pomoci.
Navíc pro vás připravujeme unikátní internetový server nazvaný HISTORIE RODŮ, který vám umožní vytvářet vaši KRONIKU RODŮ přímo na internetu a díky informacím z ní propojovat vzájemně mezi sebou jednotlivé rody, které jsou s tím vaším spřízněné.

Ale to stále ještě není všechno. Pokud budete mít zájem (a patřičně našetřeno), tak vám firma GENEAS nabídne i další produkty z oblasti UMĚNÍ, jejichž úkolem je zachytit nesmrtelným způsobem vaše dílo, život, vzpomínky a odkaz, a to jak vaší osoby, tak i vašich rodičů, prarodičů, sourozenců, dětí i jejich potomků. A jakým způsobem toho dosáhneme? Například díky originálnímu DOKUMENTÁRNÍMU FILMU nebo KNIZE VZPOMÍNEK, unikátnímu HERALDICKÉMU OSOBNÍMU ZNAKU, PORTRÉTU nebo dokonce vaší SOŠE (no nekupte to, když „můžete bejt kamenný“).
To je však opravdu nadstandardní záležitost, kterou si nedopřeje každý, zatímco KRONIKA HISTORIE RODU je věc nesporně užitečná a důležitá, a vy byste ji rozhodně měli mít.

Ne všechno se dá popsat a vysvětlit písemně. Je lepší jednou na vlastní oči vidět, než to pětkrát dlouze číst. Já věřím, že firmu GENEAS čeká hodně práce a že se její činnost rychle rozšíří jak po celé republice, tak i mimo její hranice.

Proto také hledáme spolupracovníky, kteří by měli zájem tyto myšlenky a historicko-umělecké projekty spolu s námi realizovat, vyhledávat kontakty, prezentovat projekty a získávat za to velmi příjemné provize. Jen pro vaši představu: již za deset zakázek, které realizujeme na základě vašich doporučujících kontaktů, od nás dostanete – samozřejmě mimo provizí - kompletní KRONIKU HISTORIE RODU včetně vašeho OSOBNÍHO RODOKMENU ZDARMA !!!

Chcete-li být při rozjezdu projektu HISTORIE PRO KAŽDÉHO a umožnit svým příbuzným, přátelům, známým nebo spolupracovníkům, aby se STALI PRVNÍMI KRONIKÁŘI SVÝCH RODŮ, prostudujete si informace na www.geneas.cz , stáhněte si propagační letáky a volejte - nebo ještě lépe - pište. Jakmile přestanu stíhat vyřizovat vaše zakázky (protekčně) já sám, tak vás (stejně protekčně coby čtenáře POZITIVNÍCH NOVIN) předám svým spolupracovníkům, kteří vám jistě rádi vyhoví.

Grafika © autor

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 24. 02. 2005.