Pavel Loužecký: KONTAKTNÍ PROJEKTY Pozitivních novin

Rubrika: Exkluzivně – Projekty

"Jedna z nejlepších věcí, kterou můžete udělat pro negativní lidi, je nebýt jedním z nich."

Pozitivní noviny to nejsou jen stovky a dnes již tisíce nejrůznějších článků, přinášejících pohodu a dobrou náladu. Jednou z výjimečných vlastností Pozitivních novin je bezesporu fakt, že přinášejí svým věrným čtenářům překvapivé množství tzv. KONTAKTNÍCH PROJEKTŮ.

  Co to jsou KONTAKTNÍ PROJEKTY?

Smyslem KONTAKTNÍHO PROJEKTU je „vtáhnout čtenáře do hry“, zapojit ho prostřednictvím vlastní aktivity do autorské tvorby, umožnit mu určitou formou a způsobem představit sama sebe, své myšlenky, pocity, názory, nápady, schopnosti, dát mu šanci uplatnit své dílo v internetovém prostoru, kde může být uchováno navždy, snadno přístupné čtenářům po celém světě.

Nevýhodou všech dlouhodobých publicistických projektů, kterými Pozitivní noviny po svém více než tříletém fungování bezesporu jsou, je, že se v jejich archívu nachází tak obrovské množství textů a materiálů, že se v nich nevyznám ani já sám, přestože všechny procházejí mýma rukama. A navíc každým dnem přibývají další a další.
Proto považuji za více než nutné udělat zde jakousi uživatelskou inventuru všech KONTAKTNÍCH PROJEKTŮ Pozitivních novin, a krátkým představením každého z nich vám dát možnost znovuobjevit ty méně známé, starší nebo ty, které prostě jen „příliš rychle opustily titulní stranu“. Tím, že bude tento přehled umístěn na čestném místě na titulní straně (a tudíž stále na ráně a snadno přístupný), věřím, že se budou i naši čtenáři k těmto projektům opakovaně vracet, a ti noví se díky němu budou moci s KONTAKTNÍMI PROJEKTY přehledně seznámit. Takže – chutě do toho.


Pavel Loužecký
vydavatel Pozitivních novin 
autor KONTAKTNÍCH PROJEKTŮ


PS. Nezapomeňte, že téměř všechny projekty jsou připraveny tak, abyste se jich mohli zúčastnit i vy, čtenáři Pozitivních novin, kteří dosud nejste našimi autory. Jsou tu OPRAVDU HLAVNĚ PRO VÁS. Takže neváhejte a zapojte se....    Čekáme na vaše články, fotky, příspěvky  na adrese:  
redakce@pozitivni-noviny.cz

 

PŘEHLED KONTAKTNÍCH PROJEKTŮ POZITIVNÍCH NOVIN

   Senioři, důchodci, penzisté, třetí věk, 60+ … aneb Zrádné názvosloví?

Jaký je vlastně rozdíl mezi pojmy senior, důchodce, penzista, člověk s módním označením 60+ a lidmi zařazenými do kategorie „třetí věk“. Jsou to všechno jen pouhá synonyma odvozená od slova důchodce? Nebo je v každém z těch pojmů určitý rozdíl a nějaký věcný nebo emoční podtext?
Na tuto otázku by měla odpovědět diskuze spojená s výše uvedeným článkem, který si klade za cíl dospět k objektivní a současně platné definici pojmů DŮCHODCE a SENIOR.

  Vám musí náležet pozornost, úcta a zájem společnosti…

Je nesporné, že právě ročníky 60+ (jak začíná býti moderní označovat občany seniorského věku od šedesáti let výše) se rychle stanou nepřehlédnutelnou a stále rostoucí skupinou obyvatel naší (a to nejen té naší) republiky. Tito lidé budou s přibývajícím časem stále více movitější, neboť si začali včas dělat finanční rezervy na stáří.
Hlavně však začnou od společnosti tvrdě vyžadovat pozornost, která jim právem náleží. Náleží jim za to, že celý život pro společnost pracovali a vytvářeli hodnoty, že tvrdě získávali neocenitelné životní a praktické zkušenosti, vědomosti a znalosti, že svojí prací živili generace svých seniorských předchůdců a ekonomicky se podíleli desítky let na chodu tohoto státu.
Je opravdu nutné neustále podávat ruku náhodě, zvednout svůj hlas, napsat svoje nápady, myšlenky a připomínky, a tím vším podnítit ty, kteří mají finanční zdroje, aby jich využili v rámci svého prospěchu ke správným věcem.

    POZITIVNÍ "OBŠŤASTNÍČEK"

Pozitivní "obšťastníček" je jednou z nových originálních forem, kterou se snaží Pozitivní noviny "vracet" čtenáře zajímavou formou zpět ke starším článkům.
Jedná se o jakýsi deníček známé osobnosti, která nepravidelně vybírá z PN články, které jí zaujaly, a komentuje jejich obsah - nejlépe s "přidanou hodnotou" vlastních názorů, vzpomínek, myšlenek a inspirací. Prvním tvůrcem, který se do této nové formy pustil v pravidelném sobotním intervalu, je meteorolog Vladimír Vondráček. 
Chcete mít i Vy v Pozitivních novinách svůj vlastní "OBŠŤASTNÍČEK"? Pokud patříte mezi V.I.P. autory, pak tomu vůbec nic nebrání. Napište nám a můžete rovnou začít.

    VÝROČÍ SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ

Výročí slavných osobností je rubrika, která by měla připomínat data narození a úmrtí slavných osobností z celého světa. U osobností, které mají "svůj článek" v Pozitivních novinách, je přidán odkaz na tento článek. Je to další z celé řady způsobů, jak seznámit čtenáře starší články v PN.

Vedoucí rubriky:  Jana Stuchlíková

    Princip SÍLY SLABÝCH aneb Skončíme definitivně s podporou politických stran?

Cílem projektu je vytvořit jednoduchý informačně-diskuzní systém, který umožní nejen členům hnutí SÍLA SLABÝCH, ale díky své otevřenosti i široké veřejnosti nejen tříbit si vzájemně své názory a vyjadřovat se k jednotlivým problémům naší společnosti, ale také nabízet vlastní řešení a zejména hlasovat o oficiálně registrovaných návrzích.

  VŠECHNO JE JINAK! aneb Pravda o tom, jak to všechno skutečně bylo 

Tento projekt je součástí rubriky O SLAVNÝCH LIDECH. Jeho cílem je nabídnout slavným osobnostem v Pozitivních novinách prostor k tomu, aby se mohli bez jakýchkoli omezení bránit proti nepravdivým nařčením bulvárních médií a říci veřejnosti pravdu tak, jak jí říci SAMI CHTĚJÍ a JAKÁ SKUTEČNĚ JE.

    O SLAVNÝCH LIDECH - výzva pro majitele archivních materiálů

V rámci tohoto projektu bychom chtěli oslovit majitele unikátních, dosud nepublikovaných historických materiálů (textů, fotografií, plakátů apod.) o známých lidech, kteří si zaslouží naši pozornost a dosud se o nich málo ví nebo se o nich neví to, co leží dosud právě v domácích archívech, aby nám tyto materiály svěřili k publikování v Pozitivních novinách.

    FOTO-ÚSMĚVY aneb Pozitivní momentky ze života

Foto-úsměvy jsou určeny pro  všechny všímavé fotografy, kteří mají svůj postřeh a fotoaparát opravdu mobilní, to znamená, že jsou stále ve střehu a dokáží zachytit úsměvné momentky ze života.

    .... DOBRÉ MÍSTO PRO ŽIVOT 

Smyslem tohoto projektu je umožnit čtenářům i autorům Pozitivních novin představit netradičně své město, obec, region či kraj jako skutečně DOBRÉ MÍSTO PRO ŽIVOT jak v textové podobě, tak především v podobě obrazové.

    CO VÁS ZAJÍMÁ ...?

Projekt CO VÁS ZAJÍMÁ...? klade právě Vám jednoduchou otázku: Co Vás právě teď, včera, v tomto týdnu či měsíci donutilo zapřemýšlet, usednout k počítači, knize, tužce a papíru, štětci a plátnu či k hudebnímu nástroji...., co Vás přimělo říci si, že právě tohle mě baví, oslovuje, vzrušuje, naplňuje, aktivuje, prostě že právě tohle mě zajímá?  Napište nám - možná to bude zajímat i naše čtenáře.

    ROZHOVOR SE ZRCADLEM 

ROZHOVOR SE ZRCADLEM je zvláštní forma rozhovoru SAMA SE SEBOU. Vaším úkolem je vytvořit svůj životní rozhovor, který už nemůže být žádným způsobem překonán, neboť nikdy nikdo nebude vámi, ve vaší kůži, nikdo jiný vám lépe neporozumí, nebude o vás všechno vědět a hlavně si nebude stoprocentně jist, že tento netradiční rozhovor lze udělat ještě lépe, než takto. Jak? To se dozvíte v úvodu každého z ROZHOVORŮ SE ZRCADLEM.

    „-SÁTNÍCI“, spojte se! Váš čas přichází ... 

Tento zvláštní název je v podstatě VÝZVOU zaměřenou na věkovou skupinu padesát a výše. O „–sátnících“ se většinou mluví jako o odepsané generaci, která se nerada učí novým věcem, lpí na minulosti, je zkostnatělá, nepružná, nepřizpůsobivá, problémová .... a já nevím ještě jaká. Otázka zní: JE TO PRAVDA?  Výzva je pak velmi jednoduchá: Co s tím uděláme? Takže - ...sátníci... - čtěte, pište, diskutujte.

   SENIOŘI K POČÍTAČŮM!

Jeden z největších projektů Pozitivních novin - SENIOŘI K POČÍTAČŮM - již vstoupil do povědomí velké skupiny lidí. Jeho poslání je bezesporu více než ušlechtilé a správné, o to více pak potěší, že už se našla v celé republice řada firem, spolků a osobností, kteří jeho poselství nejen prakticky naplňují, ale především ho sami dále rozšiřují. Mezi nejaktivnější důchodce v této oblasti patří bezesporu člen redakční rady PN  Pavel Ján Buvala.   
Vedoucí projektu: Pavel Ján Buvala

    HLEDÁM NAKLADATELE ...

Napsali jste vlastní knížku a nedaří se Vám najít nakladatelství, které by jí vydalo? Nebo jste si zatím jen netroufli s ní někoho oslovit? Pak právě pro Vás je určen projekt HLEDÁM NAKLADATELE..., který Vám umožní nejen prezentovat své dílo na stránkách Pozitivních novin, ale díky našim aktivitám osloví většinu vydavatelských domů v celé České republice. A jestli kontaktuje budoucí vydavatel zrovna Vás, záleží opravdu jen na něm a na Vašem díle. Přesvědčte se sami...

    HLEDÁM SVÉHO AGENTA... / AGENT HLEDÁ SVÉHO TVŮRCE 

Tak jako autoři v projektu HLEDÁM NAKLADATELE... hledají někoho, kdo by jim vydal jejich knihu, v projektu HLEDÁM SVÉHO AGENTA mohou různí tvůrci hledat člověka, který dokáže jejich práci nabídnout a prodat a mít z toho také nějaký zisk. Stejnou možnost pak mohou dostat i AGENTI, kteří mohou prostřednictvím tohoto projektu nabídnout své služby naopak jednotlivým TVŮRCŮM

    DEMOKRACIE = VĚC VEŘEJNÁ?

O demokracii už bylo napsáno mnoho slov, vymyšlena spousta zaručených návodů JAK NA TO. Tento projekt se věnuje demokracii INFORMAČNÍ, respektive možnosti využití informačních technologií při správě věcí veřejných. Je to spíše jen podnět pro diskuzi doplněný určitým návrhem, jak INFORMAČNÍ DEMOKRACII vytvořit, nastartovat, rozjet, uvést do života. Ať už se k této věci postavíme jakkoli, jisté je, že čas pracuje pro INFORMAČNÍ DEMOKRACII, a my všichni se jí budeme muset jednou zabývat. Tak proč se s ní neseznámit už nyní?

    Pozitivní noviny vyhlásily boj „blbé náladě“ ve společnosti 

Otevřený dopis Ondřeji Neffovi 
Mezinárodní anketa: Máme pozvednout svůj hlas a bránit se proti médiím...? 

Dělat dobrou náladu je věc velmi záslužná. Pozitivní noviny si však - vedle tohoto cíle - vytýčily i mnohem nesnadnější úkol: BOJOVAT PROTI NÁLADĚ BLBÉ. Neboť ne každý je schopen bojovat, respektive ne každý se dokáže BLBÉ NÁLADĚ BRÁNIT.  A o tom všem pojednává bouřlivá diskuze, vyvolaná na základě dvou článků Pavla Loužeckého, které pokračují mezinárodní anketou na toto téma.
Výše uvedené články patří v Pozitivních novinách k nejčtenějším a v určitých obměnách proběhly i dalšími médii. Rozhodně je to téma, které stojí za pozornost!

  MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOST POTOMKŮ PŘEMYSLOVCŮ 

Proč jsme založili MSPP  
Setkání potomků Přemyslovců

Mezinárodní společnost potomků Přemyslovců je prozatím stále ve stádiu zrodu, byť její zakladatelé - pánové Drocár a Loužecký - podnikají nejrůznější organizační, genealogické, publicistické a jiné aktivity pro to, aby se tato společnost jednou opravdu rozběhla a konečně naplnila svoji vizi.
Bohužel v našich podmínkách nemá šlechta už dlouhá desetiletí na růžích ustláno, a nejspíš tomu tak ještě dlouho bude. O to více si žijící i nežijící příslušníci šlechtických rodů zaslouží, aby se o nich vědělo, aby se o nich mluvilo a psalo, aby se o nich natáčely filmy a aby se měli obyčejní lidé možnost "potkat se díky nim osobně s historií". Náš největší a nejslavnější šlechtický rod si to bezesporu zaslouží, protože patří k našemu národnímu bohatství, které se významně zapsalo jak do evropských, tak i světových dějin.

    FANKLUB PAŠÁKŮ 

FAN KLUB PAŠÁKŮ je jediné místo na světě, kde můžete sami sebe veřejně pochválit, aniž by si o vás následně směl kdokoli myslet, že jste domýšlivý blb či blbka. Chválit můžete cokoli jakýmkoli způsobem. Oceňuje se zejména chvála veselá, vtipná, moudrá, ironická či recesisticky pojatá
Dát (si) PAŠÁKA znamená:
1/ pochválit sám sebe - forma: poplácat se po rameni a říct si obdivným tónem: "TO JSEM ALE PAŠÁK!"
2/ být pochválen někým jiným - forma: říci našemu obdivovanému do očí: "JSI PAŠÁK!" a poplácat ho osobně po rameni, nebo PAŠÁKOVAT telefonicky na dálku slovy: "DEJ SI PAŠÁKA!" 

    FAVORITÉ

Každému se líbí něco jiného - a nejinak tomu je i v Pozitivních novinách. Pokud vás zajímá, co se líbí vašim oblíbeným autorům, máte možnost otevřít si jejich FAVORITY a přečíst si pět článků, které se jim líbí v PN nejvíce. Tento výběr může každý z nich doprovodit vlastním komentářem (proč právě tyto články a ne jiné).
Vypadá to, jako by tato rubrika zanikla koncem roku 2006 s ukončením staré verze Pozitivních novin. Ale není to pravda; stále je otevřená komukoliv, tedy i vám, čtenářům, kteří se chcete nějakým způsobem v PN zviditelnit a dát ostatním na vědomí, co se v nich líbí právě vám. 

    GALERIE IN

Galerie IN je jedním z nejstarších projektů Pozitivních novin. Už dávno si žije - díky redaktorce Jitce Stošické, která převzala po Pavlovi Loužeckém poetickou štafetu - svým vlastním životem.
Galerie IN je svébytný umělecký prostor, který shromažďuje originální poeticko-obrazová díla, jejichž smyslem je pomoci lidem najít "jinou cestu k poezii" - formou splynutí slov a obrazu do jednoho společného POCITU.
Zveme vás tedy do naprosto netradiční a originální POETICKÉ GALERIE, kde je dovoleno snít s otevřenýma očima.

Vedoucí projektu: Jitka Stošická

    MYŠLENKY, KTERÉ MUSÍ ŽÍT!

Projekt Myšlenky, které musí žít! patří bohužel k těm, které dosud nenašly své věrné následovníky, autory a vyznavače.
Na světě existuje obrovské množství knih, plných nádherných myšlenek, které je potřeba CITLIVĚ VYJMOUT z kontextu a nechat je ŽÍT SVÝM VLASTNÍM ŽIVOTEM jako určitý fragment, doplněný krátkým komentářem, úvahou či doporučením. Takto pojatá "myšlenka" může zaujmout další čtenáře natolik, že se stane automatickým spouštěčem jejich zájmu, a právě díky ní si nový čtenář přečte celou knihu, která obohatí jeho život. 
Proto následuje výzva pro vás, čtenáře: Pošlete nám vaše oblíbené MYŠLENKY, které by měly žít!

    OHLASY

Absolutně nejstarší rubrika Pozitivních novin je určena právě vám, čtenářům i autorům Pozitivních novin, abyste nám mohli jejím prostřednictvím sdělovat své názory, připomínky, přání, doporučení, rady, nápady a inspiraci. Ona je pro nás jediným a nejdůležitějším barometrem, zda se vám Pozitivní noviny líbí, zda je čtete, co v nich čtete nejraději, ale i to, co vás v nich naštvalo, co vám v nich chybí atd.
Díky této rubrice a OHLASŮM zde trvale zachyceným, můžete spolu s námi růst, vyvíjet se, orientovat se, ale hlavně dostávat se zpětně k článkům, které vás nejvíce oslovily. Pište nám, čekáme na vaše OHLASY.

    ODKAZY 

V rubrice ODKAZY najdete celou řadu spřátelených lidí a jejich webových stránek, internetových serverů a projektů, kteří jsou našimi partnery, neboť i oni si dali ikonku Pozitivních novin na své stránky. Tím vzniká jakási rodina vzájemně propojených webů, které se společně propagují a "předávají" si tak další věrné čtenáře, neboť ten, komu se líbí Pozitivní noviny a dá si jejich ikonku na své stránky, zároveň naznačuje, že tohle je čtení, které doporučuje ostatním - a opačně. Neváhejte tedy s výměnou ikon. Napište nám a stanete se součástí naší pozitivní rodiny, jako my na oplátku té vaší.

.... DALŠÍ PROJEKTY URČENÉ PRO ČTENÁŘE PN

    TAPETY NA PC 

Jste-li obdivovatelem fotografického umění jednoho z nejznámnějších a nejaktivnějších českých fotografů ing. Jiřího Hellera, jistě by vám neměla uniknout početná FOTOGALERIE jeho fotografií, které jsou zpracovány ve formě TAPET na plochu vašeho počítače. Vybrat si zde můžete z celé řady námětů, od zvířat, přes krajiny až po nejrůznější momentky a předměty.

Vedoucí projektu: ing. Jiří Heller

    UŽITEČNÉ .... 

Tato stránka by měla rozhodně patřit mezi vaše OBLÍBENÉ, neboť jsou na ní průběžně soustřeďovány UŽITEČNÉ PROGRAMY, UŽITEČNÉ WEBY, UŽITEČNÉ TIPY NA VÝLET a UŽITEČNÉ NÁMĚTY A INSPIRACE, které vám doporučuje, vyhledává a vybírá Pavel Loužecký. Pokud nám pošlete svůj tip na něco, co by se do této skryté podrubriky mohlo hodit, my už ho následně rádi zpracujeme a doplníme do tohoto seznamu.

    OSOBNOSTI 

V podrubrice OSOBNOSTI najdete již velmi rozsáhlou sbírku významných osobností společenského a kulturního života, o kterých je uveřejněn v Pozitivních novinách nějaký článek nebo přímo s nimi veden rozhovor. Tato původní rubrika byla později soustředěna do kategorie O SLAVNÝCH LIDECH, kde nyní najdete všechny články, které o slavných lidech pojednávají. Ale na stránkách rubriky OSOBNOSTI máte jedinečnou možnost vybírat si své favority podle fotografie, jména a povolání, což mnohým velmi usnadní výběr.

 

Možná že i vás ohromila šíře KONTAKTNÍCH PROJEKTŮ, které pro čtenáře Pozitivních novin vymýšlíme, připravujeme a realizujeme.
Věřte, že i mně samotnému, který má většinu z nich "na svědomí", dalo hodně práce je všechny najít a posléze z nich vytvořit tuto VÝBĚROVOU INVENTURU. 
Byl bych moc rád, kdyby vám nyní pomohla nejen pohlédnout na Pozitivní noviny "jinýma očima", ale především kdyby vás přiměla k vlastní aktivitě, abyste si vybrali jeden nebo více projektů a napsali nám. Bude nám velkou ctí s vámi spolupracovat.

Pavel Loužecký                                                                          redakce@pozitivni-noviny.cz

 

A ještě jedna velká výzva na závěr

Chtěli byste se zapojit do některého z výše uvedených projektů a řídit ho? Hledáme nadšené spolupracovníky, kteří nelitují volného času a vlastní iniciativy a chtějí dělat něco prospěšného pro tisíce čtenářů Pozitivních novin po celém světě. Neslibujeme vám žádné peníze, protože v Pozitivních novinách všichni pracují bez nároku na honorář, pouze z čirého nadšení a zájmu o věc. 
Ale i tak vám máme co nabídnout: dostanete se do kontaktu s řadou významných a známých lidí, naučíte se dělat věci, o kterých možná ani sami nevíte, že byste je mohli dělat, dostanete šanci růst, setkáte se s novými lidmi, kteří hýří aktivitou, inspirujeme vás novými možnostmi....
Nemusíte být profesionálem v oboru. Nám stačí, když se jím chcete stát a něco pro to sám udělat.

Koho hledáme?

1)  Hledáme šéfa budoucího Pozitivního rádia, který by si vzal celý projekt samostatně na starost.
2)  Hledáme další mediální koordinátory pro prezentaci Pozitivních novin ve všech typech médií.
3)  Hledáme kvalitní autory na zpracování rozhovorů s významnými osobnostmi (kontakty budete dostávat od nás).
4)  Hledáme redaktory, kteří by samostatně vytvářeli elektronickou podobu NOVINEK a zasílali je e-mailem našim čtenářům, kteří si o ně požádali.
5)  Hledáme spolupracovníky, kteří by navštěvovali různé kulturní a společenské akce a připravovali z nich samostatné reportáže včetně pořizování fotografií.
6)  Hledáme aktivní lidi, kteří budou hledat na internetu nové možnosti propagace Pozitivních novin a budou vést samostatná jednání s našimi partnery a domlouvat formy spolupráce.
7)  Hledáme spolupracovníky na přepisování a úpravu textů.

Neváhejte a nabídněte nám své možnosti.
Pozitivní noviny navštíví dnes již 70.000 čtenářů měsíčně, pro které už stojí za to se angažovat, prezentovat se v jejich rámci a budovat si svoji vlastní kariéru.
To, co dnes uděláte bezplatně pro PN, se vám může rychle zúročit v zisk takovým způsobem, jak byste to možná nikdy nečekali.  

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 04. 04. 2008.