Silvestrovské provolání k „MÝM POZITIVNÍM NÁRODŮM“

Rubrika: Publicistika – Zbývá dodat...

Proč jsem na Silvestra vážný

V den, kdy se všichni zpravidla radují, zpívají, tančí, baví se a prolévají hrdly potoky povzbuzujícího moku, mi dovolte, abych zůstal nemístně vážný.
Existenci posledního dne v roce totiž s postupujícími roky stále více chápu jako poslední možnost ohlédnout se seriózně za vším, co všechno člověk dosud vykonal (a nevykonal), co se povedlo (a co ne), aby hned následujícího dne mohl bez uzardění prohlásit, že „čo bolo, to bolo, a teď to bude úplně jinak, dokonaleji, úspěšněji, promyšleněji .... a vůbec ....!“
Nebudu zde samozřejmě rozebírat svůj osobní život, nýbrž dění okolo našich POZITIVNÍCH NOVIN.

Slovo do vlastních řad

Jsem rád, že se v tomto roce POZITIVNÍ NOVINY velmi výrazně vyprofilovaly, našly konečně svoji skutečnou „parketu“, a že se jim podařilo přitáhnout k sobě osobnosti veřejně známé, mediálně proslulé, zkušené a oblíbené.
Byť se nijak dramaticky nezvyšuje jejich návštěvnost, o to více se stabilizují naši věrní čtenáři a zejména délka jejich pravidelného setrvávání na stránkách POZITIVNÍCH NOVIN. Čtení, které bývalo (dle statistik) dříve „odfláknuto“ během několika málo minut, si nyní většina věrných vychutnává v řádu desítek minut, nezřídka i hodiny a více. I to je neklamnou známkou toho, že se obsah jednotlivých příspěvků viditelně zkvalitňuje.
A že je z čeho vybírat, o tom svědčí především více jak 600 článků od téměř stovky autorů! (což je za pouhých 17 měsíců existence PN slušný počin).

Jsem rád, že si POZITIVNÍ NOVINY udržely svůj svérázný internetový styl („I z nedostatku se dá udělat přednost!“), bez rušivých reklam a desítek pozornost odvádějících „vychytávek“ v podobě anket, chatů, nabídek, lákadel a dalších blbinek, jejichž prostřednictvím provozovatelé mnoha serverů nahrazují nedostatek vlastní invence a zejména kvalitního obsahu.
Jsem rád, že čím dál více přibývají také kvalitní obrazové přílohy mnohých článků, zejména v podobě originálních fotografií z autorských archívů, jež mají v POZITIVNÍCH NOVINÁCH svoji světovou premiéru.
V této souvislosti bych chtěl zmínit, že POZITIVNÍ NOVINY dostaly svolení otiskovat skutečně hodnotná umělecká díla, například nádherné obrazy Zdeňka Hajného či fotografie Jiřího Hellera. A věřím tomu, že další umělci budou, díky osobním doporučením našich stávajících autorů, přibývat.
Jsem rád, že se objevují stále noví a noví nadšenci, kteří dávají najevo, že je pro ně ctí spolupracovat s našimi novinami, a hlavně jsem nadšen tím, jak se sami aktivně zapojují do práce na nich. V této souvislosti bych chtěl vyzdvihnout především Petru Nachtmanovou, autorku a realizátorku nápadu na Literární soutěž POZITIVNÍCH NOVIN, která se spolu s Václavem Židkem stará o komunikaci s novými autory, a stejně tak musím vyzdvihnout i naši novou autorku Jarmilu Moosovou, která pro PN čerstvě vykonává tolik potřebnou a dosud postrádanou práci korektorky autorských textů, neboť nikdo nejsme dokonalý, a hlavně - „...v těch čárkách aby se občas čert vyznal“.

Důležité změny musely přijít

Všechno kolem nás se za pochodu mění, a tak ani POZITIVNÍ NOVINY se nemohly vyhnout výrazným změnám. Tou nejviditelnější byla prosincová úprava titulní stránky, která byla podmíněna novým dělením obsahu novin na sekci PUBLICISTICKOU a LITERÁRNÍ. Celá řada čtenářů i samotných autorů totiž delší dobu oprávněně poukazovala na to, že z našich novin se čím dál tím více stává obyčejný literární server, jakých je na desítky, a že se člověk přes nejrůznější fejetony a povídky téměř nedostane k článkům s obsahem publicistickým.
Odvažuji se tvrdit, že právě tato skutečnost zapříčinila i částečnou stagnaci nárůstu čtenářů v druhé polovině roku 2005. Proto muselo dojít k poměrně radikálnímu předvánočnímu řezu, který by měl uspokojit obě skupiny - čtenáře i autory, aby všichni snadno a rychle našli přesně to, co v PN hledají.
Věřím, že i díky tomuto členění se mnohem více autorů „vrhne“ na žánry publicistického charakteru, které budou na stránkách PN nadále dostávat přednost, a svou literární invenci rozvinou například v rozhovorech, reportážích, zajímavostech, doporučeních, komentářích a podobně.

Tvůrci POZITIVNÍCH NOVIN

Nemálo čtenářů se v OHLASECH ptá, kdo vlastně stojí za POZITIVNÍMI NOVINAMI, kdo je tvoří, řídí a financuje.
Ač se to zdá neuvěřitelné, tyto noviny nemají žádné vlastní finanční zdroje a fungují výhradně na základě nadšení a bezplatné dobrovolnosti svých autorů a tvůrců.
Zřizovatelem a vydavatelem POZITIVNÍCH NOVIN je Pavel Loužecký, a jediným prokazatelným nákladem na jejich existenci je částka na jednorázové pořízení a poté roční provoz domény www.pozitivni-noviny.cz. A pak samozřejmě už „jen“ tisíce hodin volného času.
Všichni autoři píší do POZITIVNÍCH NOVIN bez nároku na honorář, a stejně tak přetiskování jednotlivých článků v dalších médiích je bezplatné, pouze s požadavkem na uveřejnění zdroje - POZITIVNÍ NOVINY - a jména autora článku.
Veškerý provoz POZITIVNÍCH NOVIN pak prakticky zajišťují dva lidé: Pavel Loužecký a Václav Židek, za příležitostného přispění dalších členů redakční rady: aTea, Jitky Dolejšové a Jany Stuchlíkové, kteří svým hlasem poradním přispívají k řešení občasných problémů.

Dosavadní dělba práce klíčových osob pak probíhá následovně:

Pavel Loužecký (vydavatel): provádí veškeré práce spojené s publikováním PN na internetu, grafickou úpravu stránek, zajišťuje úpravu ilustrací a fotografií, korektury publikovaných textů, komunikaci s veřejností a oficiální zastupování ve jménu POZITIVNÍCH NOVIN.

Václav Židek (předseda Redakční rady PN): provádí výběr ilustrací k jednotlivým článkům, kompletuje texty s fotografiemi a obrázky, zajišťuje všestrannou komunikaci s autory, médii, firmami a institucemi, hlídá vydavatelské termíny jednotlivých článků, vyhledává, oslovuje a prakticky získává nové autory zvučných jmen, a zejména provádí každodenní podpůrnou duševní masáž vydavatele, aby tento neupadl do nevyléčitelné vydavatelské depky.

Z dalších členů redakční rady bych chtěl ocenit zejména činnost grafika aTea, s jehož ilustracemi se čtenáři mohou setkat v poměrně široké škále příspěvků, přičemž občas jsou tímto grafickým guru vytvářeny ilustrace k určitému článku dokonce i na zakázku.

Změny v Redakční radě

Rádi bychom od zítřka, tj. od 1.1.2006 učinili zásadní změnu ve fungování a potažmo i ve složení Redakční rady, která by měla ještě více přispět ke zkvalitnění obsahu POZITIVNÍCH NOVIN.
Touto změnou je zřízení „trojhlavého orgánu“, který bude vybírat z nových autorských příspěvků ty, jež budou následně otištěny.
Dosud tato činnost probíhala neřízeně, tj. tak, že všechny příspěvky byly dány na jednu hromadu a vydavatel z nich operativně vybíral ty, které následně otiskl. Díky tomu se občas na stránkách objevily i články slabší úrovně, jež by tam býti neměly.
Nově vzniklý „výběrčí trojlístek“ by měl pravidelně dostávat mailem příspěvky od všech nových autorů s tím, že jeho úkolem bude si každý příspěvek pozorně přečíst a poté ho oznámkovat příslušnou známkou jako ve škole, tj známkami 1 až 5. Známky všech tří výběrčích se pak sečtou, a příspěvek, který získá celkově osm a méně bodů (podle pravidla čím méně, tím lépe), bude v PN otištěn, zatímco příspěvek s hodnocením 9 bodů a více bude vrácen autorovi zpět. Toto výběrové bodování se nebude samozřejmě týkat autorů zavedených a veřejně známých, kde výběr z jejich prací zůstane pouze v odpovědnosti vydavatele. Vzhledem k tomu, že mezi výběrčími mohou být i samotní autoři, bude platit pravidlo, že výběrčí obdrží k hodnocení vždy pouze díla samotná - bez uvedení jejich autora, aby nemohli být předem ovlivnění více či méně známým jménem.
A protože máme demokracii, rozhodli jsme se, že tímto okamžikem vyhlásíme jakési otevřené výběrové řízení na čestná místa těchto TŘÍ VÝBĚRČÍCH. Nikdo nemá dosud toto místo jisté, což znamená, že se může přihlásit opravdu kterýkoli současný autor POZITIVNÍCH NOVIN. Jediným kritériem je OPRAVDOVÝ ZÁJEM se na této důležité činnosti pravidelně a důsledně podílet a státi se tak významným spolupracovníkem POZITIVNÍCH NOVIN. A samozřejmě díky tomu býti také oficiálním členem Redakční rady PN.
Budete-li mít tedy o tuto pozici zájem, pošlete svou nabídku na e-mail: pavel.louzecky@seznam.cz,
a udělejte to hned, neboť uzávěrka bude již za týden, tj. v neděli 8.ledna 2006.

Jak je to s Knihou Pozitivních novin?

V říjnu 2005 jsme dostali nabídku od jednoho nakladatelství na vydání speciální knihy POZITIVNÍCH NOVIN, která by byla jakýmsi výběrem toho nejlepšího, co bylo dosud v PN otištěno. Z určitých důvodů však k realizaci tohoto projektu nedošlo, takže jsme se rozhodli vrátit se zpět na startovní čáru s tím, že teď dáme možnost všem našim autorům, čtenářům a příznivcům POZITIVNÍCH NOVIN, aby se v této věci mohli osobně angažovat, říci o této věci svým přátelům a známým na postech knižních nakladatelů a doporučit jim možnost realizace tohoto jedinečného vydavatelského počinu za neuvěřitelně výhodných podmínek.
Věříme, že zázraky se ještě dějí, a že je potřeba pouze neustále podávat ruku náhodě, dokud po ní někdo „nechňapne“. Takže - zaujme-li vás tato druhá nabídka, napište si opět o další informace na adresu: 
vydavatel@pozitivni-noviny.cz . Díky.

Trocha filozofování nikoho nezabije ...

Nedá mi to, abych se při této příležitosti nepustil opět do lehkého filozofování o podstatě POZITIVNÍHO MYŠLENÍ A CHOVÁNÍ.
Jakmile začnu kdekoliv hovořit o POZITIVNÍCH NOVINÁCH a jejich aktivitách, pravidelně získávám dojem, že se moji partneři v diskuzi začínají rychle vymezovat do jakési obranné pozice, která má charakter podvědomé nedůvěry ve smyslu: „Copak může být dneska něco JEN VÝHRADNĚ POZITIVNÍ?“ Vždyť to musí s sebou zákonitě přinášet cenzuru těch negativních věcí! A pak je to celé mimo REALITU! K čemu by nám byly noviny, kde je všechno LAKOVÁNO NARŮŽOVO?“
A já znovu a znovu trpělivě vysvětluji, že ten náš OSTRŮVEK POHODY A OPTIMISMU si nehraje na žádnou realitu, že se nesnaží suplovat oficiální zpravodajské servery a vybírat z nich jen to pozitivní, ale že naopak NABÍZÍ LIDEM URČITOU ALTERNATIVU. Alternativu ve smyslu uvolnění se od všudypřítomného stresu, odkud na mě padne nějaká další jobovka, kdo mě opět bez varování vyděsí nepříjemnou zprávou, kterou nemusím a třeba ani nechci vědět zrovna teď, kdy si chci právě odpočinout, duševně se odreagovat, načerpat novou energii a sílu bojovat s tou protivnou realitou, které se tak jako tak nedá vyhnout.

Já to možná uvedu na příkladě. Existuje mezi námi poměrně velká skupina lidí, kteří jsou díky svým charakterovým vlastnostem skutečnými VYSAVAČI ENERGIE. Prostě s takovým člověkem mluvíte v práci, setkáte se s ním v obchodě nebo na ulici, a on vám během několika minut svým přístupem k životu a k nejrůznějším problémům doslova vysaje veškerou vaši energii, donutí vás na závěr říci si, že všechno je to vlastně na ......, že na tomhle světě nic nemá smysl, lidé jsou zlí, každý jen myslí na sebe .... atd. atd.
A vy - ač s ním vnitřně nesouhlasíte - nemáte najednou sílu ani chuť mu to vymlouvat. Rozloučíte se, odejdete domů, a jaksi automaticky si odnesete jeho skepsi, negaci a bezvýchodnost v duši s sebou. Možná vás to časem přejde, ale nejspíše to obratem přenesete nějakým banálním způsobem na své bližní.
Takovýchto „negativních vysavačů“ je mnoho typů a člověk se proti nim jen těžko brání, nemá-li šanci si jejich neblahé působení uvědomit. Respektive neví-li, že má možnost „odskočit si“ někam, kde tito lidé NEDOSTANOU ŠANCI NEGATIVNĚ PŮSOBIT.

A tak bych si moc přál, aby autoři POZITIVNÍCH NOVIN dávali našim čtenářům svými slovy, činy, díly a myšlenkami naopak co nejvíce POZITIVNÍ ENERGIE, aby v nich vzbuzovali jen kladné emoce, naději, víru, sílu, chuť, odhodlání, aktivitu a radost ze života.
To vůbec není snadný úkol. Pozitivní energie se musí přenášet osobně z člověka na člověka doslova jako nemoc. Není jiné cesty.

Byť nejsem věřící, věřím. Mou hlavní životní vírou se stal pozitivní přístup k životu, k lidem, k věcem i k událostem. Pomáhá mi překonávat krize a rychle nacházet vhodná řešení.
Jsem velmi rád, že se nám všem společně podařilo vytvořit ÚČINNÝ NÁSTROJ, kterým se dá pozitivní víra a energie nejen přenášet, ale hlavně uchovávat, rozmnožovat a nepřetržitě rozsévat doslova do celého světa.

Dosti však filozofování - zpět k realitě!

Slovo ke čtenářům

Milí čtenáři POZITIVNÍCH NOVIN! Právě jste dostali unikátní možnost nahlédnout do zákulisí našich novin. Možná vás řada věcí překvapila, možná vás povzbudila nebo příjemně naladila.
Naší jedinou odměnou za práci, kterou všichni na POZITIVNÍCH NOVINÁCH děláme, je váš zájem o ně, vaše spokojenost, to, co vám přinesou a dají do života.
Chci vás proto požádat, abyste nám (a to jak přímo autorům jednotlivých článků nebo mně osobně) napsali pokaždé, jakmile vás něco opravdu zaujme, nadchne, posune váš život kupředu.
Věřte, že vaše maily skutečně nepadají „do žádné bezejmenné schránky“, že je nečte nějaké „bezvýznamné jméno“. Čte je a reaguje na ně sám dotyčný autor, kterému své maily pošlete, neboť všechny e-mailové adresy v PN jsou (až na pár světlých výjimek, potvrzujících pravidlo) osobními e-mailovými adresami dotyčných autorů!
Tyto noviny žijí především Vašimi OHLASY! A hlavně ony nás nutí pracovat dál. Nenechávejte si proto své pocity jen pro sebe. V POZITIVNÍCH NOVINÁCH máte ideální platformu pro to, aby se o vašich názorech a myšlenkách dozvěděli další a další lidé, abyste se - třeba pomalu a nenápadně - stali jejich autory i vy.
Vaše OHLASY nebude hodnotit žádná komise, protože to nejsou oficiální autorské příspěvky. S největší pravděpodobností se však obratem objeví v rubrice OHLASY, občas i reakcí příslušného autora, aby byli ostatní čtenáři „v obraze“, a bude-li váš OHLAS výjimečně dobrý a podnětný, tak může být otištěn dokonce i NA HLAVNÍ STRANĚ POZITIVNÍCH NOVIN!
Chápu, že ne každý má náturu na to, vstoupit bez obav do společnosti velikánů typu bratrů Suchých, pánů Švandrlíka, Uzla, Fouska, Schwarze a dalších autorů zvučných jmen. Ale nejde přeci o to, poměřovat své myšlenky a postřehy s jejich dílem. Jde jen a jen o to, přispět do naší společné OÁZY POHODY A OPTIMISMU NA SÍTI svým osobitým vkladem, a dát tak příklad a naději dalším čtenářům, třeba ještě méně odvážným a průbojným, než jste vy sami.
Celá řada z dnešních, již "pozitivně ostřílených" autorů by mohla barvitě vyprávět o tom, jak v POZITIVNÍCH NOVINÁCH začínali právě oni. Mimochodem, když jsme u toho, přátelé ..., proč to ještě nikdo z vás vtipně nezpracoval? Nebo že bych neměl pravdu?

Na závěr ...

... mi dovolte, abych znovu srdečně poděkoval všem, kterým POZITIVNÍ NOVINY přirostly k srdci, za jejich práci, přízeň, podporu a oddanost. Přeji vám za všechny své kolegy hlavně moře pozitivní energie a optimismu na rozdávání, hodně zdraví a šťastných náhod, které nechť vás provází nejen po celý příští rok.

Pavel Loužecký
vydavatel POZITIVNÍCH NOVIN

grafika © aTeo

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 31. 12. 2005.