Dějiny karnevalu

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti

Každoročně dne 11.11. přesně v 11:11 hodin, probuzením skřítka Hoppeditze, začíná spousta velkých i malých bláznů a blázínků v Německu slavit svoji nejkrásnější, nejrozpustilejší roční dobu, nazývanou v různých regionech Fašink, Fastnacht nebo Karneval.
Překypující radost ze života, bláznivost a veselost jsou znaky tohoto „pátého ročního období“.  Bláznivé dny vrcholí počínaje čtvrtkem,  zvaným  „čtvrtek starých bab“,  kdy ženy všeho věku neznají žádné meze bláznovství,  zaútočí na radnici a snaží se v tento den převzít vládu. Následující pátek, sobota a neděle jsou ve znamení všeobecné veselosti, která pokračuje slavnostními průvody na „růžové pondělí“. Až do „fialkového úterý“ vládne ten bavící se, veselý „národ bláznů“, se svými barevnými kostýmy a maškarádou,  nad ostatním světem.
V různých částech země vládnou odlišné, nejrůznější zvyky a rituály, které spojuje nadbytek radosti ze života. Všude na ulicích je vidět tančící, zpívající a poskakující lidičky. Všichni se smějí, laškují, výskají a přenášejí svoji radost z žití a svoje překypující veselí od domu k domu.
Jenom málokdo z nich ví něco o původu karnevalu, o zdrojích a kultech, z nichž se tyto zvyky vyvinuly, a o jejich význačných vývojových znacích v průběhu let.
Tím více mne těší, že vám zde mohu představit umělkyni, která dokázala těch 5000 let dějin karnevalu vynikajícím způsobem zobrazit. Dílo malířky a grafičky Angeliky Guestové, obsahující 11 obrazů, zavede diváka do fascinujícího světa našich předků, vyznačujícího se kultovními rituály, zvyky a obřady.
Její obrazy překlenují dobu od mytologických začátků v dávné historii až do technického věku naší současnosti. Ukazují nejenom historický vývoj šaškovského bláznění, jasně také ukazují za tím vším se skrývající strach a obavy lidí, ale také doufajícího člověka s jeho neotřesitelnou vírou v moc nebe a přírody, který tu svoji radost ze života nikdy neztratil. Je to člověk, který zde vstupuje do popředí, zatímco politika zůstává v pozadí.
Přeji všem čtenářkám a čtenářům mnoho radosti při prohlídce těchto jedinečných děl.
Václav R. Židek

                                                       Dějiny karnevalu
                                                                             Angelika Guest 

Pro  výtvarnou techniku těchto 11 obrazů a pro jejich obrazný výklad byla použita také  mluva symbolů. Ta dovoluje divákovi se opravdu intenzivně do obrazu ponořit. Proto umožňují  tyto obrazy svým komplexním výrazem přímý vztah k jejich výrazu obsahovému. Ke každému obrazu existuje rozsáhlý popis. Pro tento článek byl použit jenom krátký souhrn. Všechny obrazy jsou malovány technikou olejomalby na dřevě. Jejich rozměry jsou 80 cm x  60 cm.
          
  Klikněte na obrázky pro jejich zvětšení


“Prehistorie”

První  obraz představuje souhrn mythologických
počátků karnevalu. 
Představa pravěku  byla vyvozena z mythologických vyprávění.
Mimo starých egyptských rituálů a zvyků jsou zde také
zobrazeny antické kultovní obřady ze země dvou řek a staré
perské a židovské slavnosti.
 
„Svět klasiky“ 
Zde jsou zobrazeny helénské a římské slavnosti.
Tyto kultové rituály, zvyky a obřady se vyvinuly
z uctívání přírody
 
„Germáni“
Na tomto obraze jsou znázorněny kultové obřady Keltů
a Germánů. Při uctívání keltských a galských bohů
a z jistých okolních mythů vzniklo mnoho
pohanských praktik, které byly velmi rozšířeny.
 
„Počátky křesťanství“
Tento obraz se zabývá změněným postojem
k pohanským bohům. Křesťanské hodnoty překrývají
čím dále tím více staré způsoby, rituály a zvyky.
Jejich cílem bylo vypuzení starých vícebožských náboženství.
 
„Boj“
Zde je znázorněn boj křesťanů proti antickému
světu bohů.
Začalo neúprosné tažení proti všem ještě existujícím
pohanským kultovním rituálům.
Ale přes masivní pronásledování těchto kultovních tradicí
křesťany se  nikdy nepodařilo tyto hluboce zakořeněné
pohanské praktiky úplně vymýtit.
 
„Sbližování“
Tento obraz znázorňuje snahu představitelů měst
a církve sblížit se s těmi nevymýtitelnými oslavami jara.
 
„Masopustní středověk“
Křesťané si vymysleli vlastní interpretaci pohanských rituálů.
Pod ochranou svaté BEFANIE se pořádají masopustní radovánky.
 
„Proměna“
Zde je poukázáno na masopustní smyslnou pohodu v klášterech.
Commedia dell´arte přináší novou radost ze života.
 
„Nový začátek“
Po vstupu francouzských vojsk do Kolína začíná nová
masopustní éra.
Obraz ukazuje hrdinu „Karneval“ a moderní domácí
a maškarní plesy.
 
„Novodobé radovánky“
Radost z účasti na karnevalu, znemožněná válkou,
ale nyní znovu propukající je znázorněna na tomto obraze.
Pouliční karneval byl znovu oživen.
 
„Moderní karneval“
Na tomto obraze je znázorněn dnešní karneval
v Kolíně nad Rýnem.

Vyhrazujeme si tímto všechna práva, zejména právo k rozmnožování a rozšiřování. Žádná část tohoto díla nesmí být bez písemného povolení umělkyně v jakékoliv formě reprodukována  nebo zpracována, rozmnožována či rozšiřována za použití elektronických systémů.

obrazy © Angelika Guest, doprovodný tex: Václav Židek

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 05. 11. 2006.

Další články autora