Tajemství Gottwaldovy mumie

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti

■ V letech 1953 až 1962 byla na pražském vrchu Vítkov v Památníku československé státní samostatnosti uložena mumie prvního dělnického prezidenta Klementa Gottwalda. O mumii se staralo kolem sta zaměstnanců, včetně několika sovětských odborníků na mumifikaci lidského těla.

Mauzoleum Klementa Gottwalda  je absolventský dokumentární film Martina Loužeckého, který má za cíl ukázat divákovi dobu padesátých let, respektive zvrácenost tehdejšího režimu, který nechal vystavit tělo mrtvého prezidenta na obdiv lidem s takovou okázalostí a pečlivostí, která v dnešní době budí údiv.

Proč se po tolika letech zabývat mauzoleem prvního komunistického prezidenta?

 Na tuto otázku autor filmu odpovídá:
Pro někoho se to může zdát zbytečné, mě však toto téma zaujalo nejen z hlediska technického, ale především jako další z mnoha důkazů zvláštnosti, nebo možná až zvrácenosti minulého režimu, který jsem téměř nepoznal.
Výzvu natočit dokumentární film, ve kterém by šlo k prezentaci tématu využít většiny dostupných technických a výrazových prostředků, nešlo nepřijmout. Filmové (hrané) rekonstrukce spolu s autentickými fotografiemi a animacemi dotvářejí atmosféru doby a patřičně vykreslují úskalí, kterým museli naši odborníci v padesátých letech čelit, aby splnili požadavky na uchování prvního dělnického prezidenta na věčné časy.
Od začátku bylo mým záměrem co nejpečlivěji dokumentárně vykreslit nepříliš známé dění v mauzoleu, díky čemuž si dnešní divák může rozšířit svou představu o uvažování a jednání komunistického režimu v padesátých letech.

Dokumentární film o tajemství Gottwaldovy mumie spolu s fotografiemi z natáčení, informacemi ze zákulisí a vším, co se do filmu nevešlo, si můžete prohlédnout na internetových stránkách  http://mauzoleum.sf.cz 

text s využitím informací z internetových stránek http://mau

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 08. 10. 2006.