Pavel Loužecký: Až ti skončí věk dětské nevinnosti (1) Povaha a vlastnosti

Rubrika: Literatura – Inspirace

Milá Kristýnko! Je ti šest let a právě jsi začala chodit do školy. Dívám se na tebe a nemohu se vynadívat ... Přemýšlím o tobě a hledám ve tvých hrách, slovech, úvahách i šťastném smíchu odpověď na spoustu otázek. Každá z nich však začíná slovy „Až ti skončí věk dětské nevinnosti ...“: jak se bude vyvíjet tvá osobnost, jak budeš spokojená, zdravá, čemu se budeš věnovat, co budeš studovat, jakou budeš mít profesi, jak budeš úspěšná, koho budeš milovat, kolik budeš mít dětí atd. atd.

Na tu spoustu otázek ještě neznám odpověď. O to více však s úzkostí v srdci vnímám tvou dětskou nevinnost, protože si konečně plně uvědomuji, že je to jedno z nejkrásnějších období, které může otec zažít, a které bohužel zanedlouho skončí. Tu okouzlující nevinnost, plnou průzračné důvěry, dojímavé, odzbrojující bezelstnosti a radostné hravosti, kterou nahradí složité hledání sebe sama, objevování a nacházení celého toho složitého světa se všemi jeho radostmi, strastmi i věčnými kompromisy, a hlavně nekonečně mnoho učení, učení a zas jen učení.

A tak bych ti chtěl už teď začít předávat to nejdůležitější, co jsem se ve svém životě naučit, pochopil a poznal, chtěl bych ti spoustu věcí poradit i vysvětlit. Možná si tato slova poprvé přečteš až za pár let, ale věz, že já se tě už teď každý den snažím s těmito myšlenkami seznamovat, protože za pár let by na to už bylo pozdě.

                                         I. POVAHA A VLASTNOSTI

(1) Všechno, co je geneticky zakódováno a ukryto ve tvé osobnosti, se stejně dříve nebo později projeví. Nesnaž se tedy jakkoli potlačovat svoji přirozenost, buď vždycky svá, originální, svébytná a nikdy se nepokoušej být někým jiným. 

(2) Jednou z tvých zděděných povahových vlastností by měla být TOLERANCE. To je, podle mě, skutečná brána ke spokojenému životu, která tě sama spolehlivě nasměruje z mnohých budoucích problémů a nesnází. Pamatuj si starou známou pravdu: „Žij a nechej žít!“

(3) Nikdy nikomu nic nezáviď! Závist je ten nejhorší rádce. Ty můžeš mít cokoliv, na co pomyslíš; stačí jen uvědomit si, že všechno záleží pouze na tobě: co pro to ty sama uděláš, jak rychle, jak důsledně a jaké prostředky k tomu zvolíš.

(4) Věř hlavně sama sobě. Existuje pouze jediný člověk na světě, který ti vždycky pomůže, který tě pochopí a povzbudí v těžké chvíli, najde správné řešení, který bude na tvé straně vždy a za všech okolností, který ti bude až do smrti věřit a podporovat tě: a to jsi TY SAMA.

(5) Nauč se být trpělivá a ve všem čekat na SPRÁVNÝ ČAS. Každá věc má totiž svůj čas a sama se začne přirozeně rozvíjet ve správnou chvíli, budeš-li to chtít a budeš-li na to připravena.

(6) Nic na světě neber jako samozřejmost, ať už v dobrém nebo ve zlém, protože jinak tvůj život ztratí jiskru a chuť a ty se začneš nudit.

(7) Raduj se ze všeho kolem sebe, z lidí, věcí, událostí, nápadů i myšlenek, raduj se z každého nového dne a neupínej se zbytečně k budoucnosti. Čím radostněji a spokojeněji prožiješ každý den, tím více budeš mladá a šťastná. Život je krásný, dokážeš-li si ho krásným udělat.

(8) Nikdy se netrap chybami, které v životě uděláš. Věz, že jich uděláš hodně, a je to tak správně, neboť z vlastních chyb se člověk nejvíce poučí. Není špatné chybu udělat, špatné je nepoučit se z ní a znovu jí opakovat. Proto ber své chyby spíše jako dar, než-li důvod ke smutnění.

(9) Nesnaž se zaplňovat svůj život věcmi a přemýšlením o nich. Hromadění věcí a starost o ně tě bude stále více obírat o čas, který ti pak bude chybět k objevování a poznávání všech krás světa a života samotného.

(10) Mluv vždycky pravdu a jednej podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. To tě ochrání od mnohých nepříjemností a tvůj život se stane bezproblémovějším a svobodnějším.

(11) Buď neustále aktivní: čti, piš, maluj, přemýšlej, poznávej, sportuj, tancuj, zpívej, hraj na hudební nástroje, organizuj a realizuj nejrůznější akce ... Pak budeš opravdu šťastná a spokojená a budeš se vyvíjet správným směrem. Všemu, co chceš ve svém životě dělat, se věnuj naplno a snaž se v tom dosáhnout dokonalosti, která tě bude uspokojovat a naplňovat.

(12) Když ti bude těžko na duši, nehledej pomoc u jiných lidí. Hledej ji především v sobě, protože tam ji pokaždé spolehlivě najdeš. Naučíš-li se rozumět sama sobě, nebudeš se nikdy trápit, protože vždycky najdeš to správné řešení každého problému ve správnou chvíli.

(13) Odmítej vidět v lidech, ve věcech i v událostech to nejhorší, protože tím se budeš jen zbytečně trápit. Snaž se naopak ve všem nacházet hlavně to dobré, pozitivní a optimistické. To tě povznese, potěší a povede dál.

(14) Uvnitř tvé duše, srdce a mysli je ukryt tvůj pravý svět, harmonie, porozumění, štěstí, radost a láska. Neustále to všechno v sobě hledej a objevuj a nech to samovolně proudit ven, protože právě to je tím nejcennějším pokladem, který máš ukryt v sobě.

(15) Buď si vždycky vědoma své ceny a vnitřní síly. Před nikým se neponižuj a nad nikoho se nepovyšuj. Skromnost patří sice mezi nenápadné vlastnosti, ale o to je vzácnější a důležitější, a vždycky jde ruku v ruce se slušností.

(16) Bude-li tvoje povaha radostná a optimistická a budeš-li ty sama kolem sebe neustále šířit dobrou náladu, pocity štěstí, vyrovnanosti a spokojenosti, všichni kolem tebe se začnou pomalu měnit, začnou se více usmívat a mít stále lepší náladu. Staneš se jejich sluníčkem a oni tě za to budou mít rádi, budou neustále vyhledávat tvou společnost, pomáhat ti a ochraňovat tě, protože se pro ně staneš nepostradatelným zdrojem pozitivní energie, kterou každý člověk nutně potřebuje ke svému životu.

Dneska máš v sobě všechno, o čem jsem právě hovořil. Tvá dětská duše je dosud prosta jakékoli falše, zloby, závisti, nechutenství, úkladů, nenávisti a spousty dalších negativních lidských vlastností, se kterými se člověk dostává do styku s přibývajícími léty a zkušenostmi.
Jsi jako
studánka průzračně čisté vody, do které se zanedlouho chystá vtrhnout velký neznámý potok dospívání, aby se poté obojí společně vlilo do řeky života.
Snaž se zůstat co nejdéle studánkou té průzračné vody, protože právě prožíváš to nejkrásnější období ve svém životě. 
Tvůj táta

 

I.     POVAHA A VLASTNOSTI
II.    TVŮJ SVĚT
III.   LIDÉ A PRÁCE

IV.   LÁSKA A RODINA
V.    
ŽIVOTNÍ FILOZOFIE

/ pokračování /

foto © Pavel Loužecký

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 29. 10. 2004.