Pavel Loužecký: OBRAZOVÁ MONOGRAFIE ZDEŇKA HAJNÉHO

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti

Pozvánka na prezentaci a autogramiádu
OBRAZOVÉ MONOGRAFIE

  ZDEŇKA HAJNÉHO

Těší nás, že POZITIVNÍ NOVINY mohou být mezi prvními, kdo může své čtenáře  informovat o tom, že v nakladatelství  BB/art právě vychází nádherná knížka Eduarda Škody s názvem ZDENĚK HAJNÝ
Oč menší tato knížečka je (vejde se vám pohodlně do kapsy), o to je cennější, inspirativnější a přínosnější, protože nejen její velikost vás bude inspirovat k tomu, aby vás provázela jako nerozlučný přítel na vašich cestách. Neboť ona za to opravdu stojí.

Pana Zdeňka Hajného jsem navštívil spolu s autorkou POZITIVNÍCH NOVIN Jitkou Dolejšovou v neděli 2.ledna 2005 v jeho krásném domě na pražském Chodově, abych si na vlastní oči prohlédl onu bájnou GALERII CESTY KE SVĚTLU, kterou pro POZITIVNÍ NOVINY  "objevila" právě Jitka Dolejšová ( viz článek KŘIŠŤÁLOVÁ ČAJOVNA ).

Přiznám se bez mučení, že při příchodu jsem měl "docela jasnou představu", co mě tu čeká (z webových stránek GALERIE i  ČAJOVNY, celé řady fotografií,  článků v PN a informací o panu Hajném). Ale to, co mě tam opravdu čekalo, se prostě nedá nejen jakkoli OČEKÁVAT, ale dokonce se to ani nedá smysluplně popsat slovy. Proto ode mě nečekejte žádné dojmy, neboť TOHLE SI PROSTĚ MUSÍ KAŽDÝ PROŽÍT NA VLASTNÍ DUŠI !!!

Mnozí slavní, chytří a zkušení lidé přede mnou se vyjádřili v tom smyslu, že nic podobného dosud ve svém životě neviděli, a že tato GALERIE se svou KŘIŠŤÁLOVOU ČAJOVNOU  je
naprosto světový unikát. Nebudu to opakovat, pouze to mohu se svým nejčistším svědomím rád podepsat.

pokud přijdete 13.ledna na prezentaci knihy (viz pozvánka), budete moci získat autogram Zdeňka Hajného i s osobním věnováním základem knihy jsou dokonalé reprodukce obrazů Zdeňka Hajného,
od kterých se vám nebude chtít odcházet
Praha (a s ní celá Česká republika) by měla být nesmírně hrdá, že má něco takového ve svém srdci, a měla by propagovat tuto "věc" na každém kroku, ve všech svých reprezentativních publikacích, vodit sem všechny významné hosty ze zahraničí, kteří navštíví naši zemi, a maximálně se pyšnit tím, co pan Zdeněk Hajný se svými spolupracovníky a dalšími umělci dokázal.

A ještě jedna velmi pozitivní zpráva na závěr:
Na našem nedělním setkání jsme s panem Hajným dohodli vzájemnou spolupráci mezi POZITIVNÍMI NOVINAMI a GALERIÍ CESTY KE SVĚTLU, takže tímto dnem se staly POZITIVNÍ NOVINY oficiálně MEDIÁLNÍM PARTNEREM GALERIE CESTY KE SVĚTLU a KŘIŠŤÁLOVÉ ČAJOVNY.
Pavel Loužecký, Jitka Dolejšová
a Zdeněk Hajný v Křišťálové čajovně
Jitka Dolejšová v družném rozhovoru
s hostitelem Zdeňkem Hajným
nerozluční partneři
Ema Krulíková a Zdeněk Hajný
snová atmosféra v GALERII  - Ema Krulíková vysvětluje
Jitce Dolejšové podrobnosti o jednom z obrazů

Ode dneška proto budete moci na stránkách POZITIVNÍCH NOVIN zcela exkluzivně získávat vždy

ty nejnovější a nejzajímavější informace o GALERII, včetně pozvánek na nejrůznější akce, které se konají v KŘIŠŤÁLOVÉ ČAJOVNĚ, a navíc budete mít možnost v dalších článcích poznávat výrazné osobnosti, které jsou s panem Zdeňkem Hajným umělecky, názorově i přátelsky spřízněny.
Jsem přesvědčen o tom, že jako jediné veřejné médium budou právě POZITIVNÍ NOVINY schopny vám všestranně a nepřetržitě zprostředkovávat vzácná setkání se zajímavými lidmi a upozorňovat vás na akce, které by jinak mohly ujít vaší ctěné pozornosti.
... úvodní slovo k obrazové monografii ZDEŇKA HAJNÉHO
Dvacátého sedmého května 1994 otevírá významný americký spisovatel Robert Fulghum v Praze - Chodově v Zakouřilově 955/9 galerii Cesty ke světlu, kterou ve svém domě vybudoval Zdeněk Hajný. V té době měl už tento pedagog, psycholog a estetik přední postavení v druhé vlně českého malířského a grafického symbolismu a v imaginativním proudu českého výtvarného umění.

Cesty v názvu Hajného galerie lze chápat mnohoznačně. Cesta se týká člověka v jeho každodenním životě, v sledování jeho životních cílů a reflexe, jeho životních pochodů. Je Buddhova a Konfuciova cesta. Ježíš nastoupil cestu po zemi jako učitel a léčitel. Jako cestu popisuje křesťanský teolog Tomáš Akvinský námahu poznat Boha. V dějinách křesťanství je často řeč o cestě očisty, čistoty, osvícení, sjednocení. Specificky uměleckou Cestou nebo spíše cestami ke světlu jde Hajného tvorba a jeho chodovská galerie.
 
Světlo je už ve Starém zákoně spojené s požehnáním, zdravím, radostí, láskou, spravedlivostí a pravdou. Apoštol Pavel v novozákonní řeči k Římanům vyzývá věřící, aby odvrhli skutky temnoty a oblékli se v odění světla, to je v Ježíše Krista a stali se sami světlem v Pánu, v němž je soustředěna božská životní energie.
 
Světlo cítěné jako kosmická energie, zářící z Hajného obrazů, se postupně stalo ústředním prvkem malířovy tvorby. Světlo prosvětluje krystaly jeho kompozic, modeluje mraky a cesty na jeho plátnech, lemuje jednotlivé prvky jako bílá nebo barevná aura, vybízí k meditaci, pokoře, zpytování svědomí a zesiluje léčivé účinky prostředí galerie, kompozic z polodrahokamů nebo minerálů vkládaných do hmotné vrstvy malby a obrazů samotných, které současný člověk v uspěchané době tak zoufale potřebuje.
 
Do některých obrazů, které vnímáme víc pocitově než obsahově začal Zdeněk Hajný postupem doby zasazovat krystaly, aby v souznění s nimi umocnil vše co chce lidem předat, co jako umělec cítí.
Už jako chlapec v rodném Vsetíně sbíral kameny a kaménky, obdivoval jejich barvu, tvar, kresbu a někdy i průsvit, když se jimi zahleděl proti nebi a slunci. A tak v jeho galerii vznikla sbírka, z níž některé nerosty, často dovezené z velkých dálek začal usazovat na plátna svých obrazů, do mozaiky v podlaze, do vitráží a zavěšoval ke stropu jako součást "vesmírné oblohy". Jiné kameny s proměnami intenzity světla, tvoří celá díla s terapeutickými účinky, kde měnící se intenzita osvětlení působí účinněji, než osvětlení statické. 

 
Tepající srdce "projekt přímého přenosu z krajiny srdeční" primárně realizovaný jako výtvarné dílo je experimentálně ověřován spolu s kardiology jako možnost psychosomatického ovlivnění některých poruch srdečního rytmu, vyvolaných psychickými příčinami, vznikajícími např. ze stresových zátěží. Je klasickým příkladem Hajného artterapeutického úsilí. Jádrem celé kompozice je granátové srdce umožňující průchod světla ve všech směrech. Bledě levandulový až temně fialový ametyst, tvořící jakési rogalo pod stovkami drobných granátů, patří do skupiny křemenů. Má tedy schopnost přeměňovat nižší energie na vyšší frekvence a tuto transformaci přenášet na vše, co je na ně položeno. Ametyst v sestavě Tepajícho srdce je prvkem tišícím, očistným, podporujícím duchovní vědomí, klid, pohodu, spokojenost, působícím silně psychosomaticky.
Základní stavba Tepajícího srdce je z křišťálů, čistých křemenů. Křemík je jak známo ideálním polovodičem, který umožňuje odtok negativní energie směrem jedním a přítok pozitivní směrem druhým. Nad Hajného Tepajícím srdcem svítí ze zeleného sopečného skla věčné světlo Naděje, k níž člověk na svých cestách za světlem, na své celoživotní pouti směřuje. Propojení granátového srdce s vitrážovým prostorem hvězd a kamenů symbolizuje kosmický, božský prostor, z něhož vesmírná energie přichází.

Během let se Galerie Cesty ke světlu, spolu s Křišťálovou čajovnou stala místem setkání lidí nejrůznějších zaměření a víry, které spojuje touha po poznání, po světle. Stala se oázou klidu a míru. To galerie vyzařuje a tak vzácným způsobem hladí rozkmitané mysli a srdce lidí, kteří přicházejí z nemilosrdně uspěchaného světa, jež stěží dává možnost se na chvíli zastavit a být sám sebou.
 
Nezanedbatelná je Hajného manuální umělecko-řemeslná práce. Jeho rukodělná umělecká činnost se spolu s malířskou tvorbou odráží nejen v galerii, kde jsou artefakty z kamenů a vitrážové kompozice jeho dílem, ale i v mimopražských svatyních. Příkladem může být Hajného freska z roku 2000 "Věčné světlo naděje", která se stala součástí mezinárodního projektu Archa Locus v římskokatolickém kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova a Neposkvrněného srdce Panny Marie ve Vyšnom Sliači u Ružomberoku na Slovensku nebo návrh a spolupráce při realizaci stropní fresky kostela v Balassagyarmatu v Maďarsku.
 
Tato drobná knížka si dala za cíl nahlédnout hlavně obrazem do umělecké tvorby Zdeňka Hajného od začátku sedmdesátých let do současnosti. Stručně kronikářsky zaznamenat, jak šel umělcův život, nahlédnout do poutních síní chodovské galerie Cesty ke světlu a dalších svatyň, jejichž duchovně i tělesně léčivou účinnost umocňuje Hajného dílo. A hlavně nahlédnout do krajiny srdeční samotného tvůrce miniaturními reprodukcemi jeho obrazů. Ty řeknou určitě víc než slovo přítele, který tento úvod na jaře roku 2004 s radostí psal...

Eduard Škoda
ZDENĚK HAJNÝ
vydalo nakladatelství BB/art s.r.o. ve spolupráci s nakladatelstvím Jiří Buchal - BB/art  v roce 2004


NEPŘEHLÉDNĚTE další články
 
GALERIE CESTY KE SVĚTLU
KŘIŠŤÁLOVÁ ČAJOVNA

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 03. 01. 2005.