Jan Drocár: MURPHY - Síla podvědomí

Rubrika: Literatura – Zamyšlení

Výběr MYŠLENEK z knihy  SÍLA PODVĚDOMÍ

■ Každá

buňka, každý nerv, celá tkáň a sval mého těla se ihned očistí a vyléčí z každé nemoci. Zdraví a rovnováha mého organismu se znovu zcela obnoví. 

Zdraví je normální stav. Nemoc je anomální. Všemu stvořenému je dán princip harmonie.

■ Změňte způsob myšlení a změníte svůj osud!

Představa má větší cenu než tisíc slov. Vaše podvědomí uskuteční každý obraz, který vírou zachytíte ve svém duchu.

■ Podvědomí vytvořilo vaše tělo a je schopno i léčit neduhy. Usínejte každý večer s představou, že jste naprosto zdraví, a váš nejvěrnější služebník, podvědomí, uposlechne vašeho pokynu.

Pro co se rozhodnete a co uznáte, to se stane. Rozhodněte se tedy pro harmonii, štěstí a nadbytek.

Žárlivost, strach, starost a nepřátelství ve vašem myšlení narušují nervy i žlázy a přinášejí duševní i tělesné utrpení všeho druhu.

■ Pokud se bojíte, že zaspíte, zadejte svému podvědomí přesný čas a ono vás samo vzbudí. Tímto způsobem řešte všechny své potíže, protože podvědomí zvládne veškeré existující problémy.

Podvědomí nikdy nespí. Vždy pracuje pro vás. Řídí všechny životní funkce. Smiřte se před usnutím sami se sebou a se všemi svými bližními a všechno bude v pořádku.

■ Kdo svého partnera peskuje, kdo je k němu nevlídnýnelaskavý, již se s ním v duchu rozvedl. Držte se toho, co jste slíbili ve své manželské přísaze: milujte svého partnera, važte si ho a prokazujte mu po všechny dny svého života úctu.

■ Mezi vědomím a podvědomím musí vládnout naprostá jednota postoje a přesvědčení. Vaše podvědomí přijme jen to, co považujete opravdu za skutečnost. Řídí se vždy dominující myšlenkou, a proto musíte zaměřit myšlenky na bohatství a ne na chudobu.

■ Svět vašich myšlenek a přestav představuje vlastní zdroj vašeho blahobytu. Vaše nápady mohou mít miliónovou hodnotu. Podvědomí vás bude spolehlivě zásobovat nutnými nápady.

Závistchtivost představují past na cestě k bohatství. Těšte se upřímně ze štěstí a úspěchu svých bližních!

■ Jste ve stejné situaci jako kapitán velící své lodi. Musí dávat správné povely. Také vy musíte dávat svému podvědomí, které řídí celý váš osud, správné příkazy formou myšlenekpředstav.

■ Přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.

■ Vaše podvědomí je zároveň pokladnicí vzpomínek. Kdo chce zdokonalit svoji paměť, musí získat toto přesvědčení“: „Nekonečná moudrost mého podvědomí mi vždy a všude odhalí vše, co musím vědět.“

Řešení nepřijde vždy přes noc. Nenechte se proto odradit a svěřujte i nadále svůj problém podvědomí, neboť dříve či později vás osvítí poznání.

■ Stálým opakováním, vírou a očekáváním vštípíte svému podvědomí určité myšlenky a vaše přání se skutečně splní.

z knihy SÍLA PODVĚDOMÍ vybral  Jan Drocár

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 15. 11. 2004.