Pavel Loužecký: NÁVOD NA POUŽITÍ ČLOVĚKA

Rubrika: Literatura – Doporučení

Rád bych vám představil knihu stálého autora POZITIVNÍCH NOVIN Vlastimila Marka NÁVOD NA POUŽITÍ ČLOVĚKA  - Cesta ke štěstí a zdraví, která vyšla v říjnu 2004 ve vydavatelství ALMAN.  Určitě by si jí měli přečíst i ti, kdo zrovna neholdují meditacím a věcem duchovním, neboť v ní autor přibližuje čtenářům srozumitelným a čtivým způsobem základní pojmy z této oblasti, o kterých sice každý už někdy slyšel, ale ne vždy ví, co si má pod nimi přesně představit.
Zatímco ke každé teflonové pánvi, natož k mobilu, dostaneme návod k upotřebení, jak to, že nám lidem nikdy žádný návod do života nedali?
Zatímco většina z nás se ve škole učila, že mozkové neurony v dospělosti již jen zanikají, dnes je všechno jinak. Poprvé v historii lidstva totiž už začínáme, díky moderním zobrazovacím metodám, vědět a vidět, co se děje v našem mozku, když myslíme, cítíme, jednáme.
Zvláště v posledních deseti letech se ukázalo, že naprostá většina z toho, co jsme se o sobě, o svých emocích a o mozku, učili ve škole, byly iluze a mýty. V tomto smyslu jsme, každý, komu je nad osmnáct let, znovu prvňáčci. Ve věku mobilů a informační revoluce totiž používáme stále software lovce mamutů.
Je nejvyšší čas to zjistit, resetovat dosavadní způsob vnímání světa, defragmentovat svůj hard disk a přeprogramovat se.
■ Víte, že „i ta nejnovější práce v oblasti neurověd je dnes po osmnácti měsících již zastaralá a bylo by třeba ji přepsat?“
■  Víte, že meditace léčí (a že „buddhisté jsou šťastnější“)?
■ Víte, že se dá meditovat i pomalou chůzí, škrábáním brambor, procházkou zenovou zahradou nebo bubnováním (a „každou novou činností se mozek přizpůsobuje a jinak propojuje“)?
■  Že svět je iluze (a „mozek je podvodník a nutí nás vidět, jak chce on“)?
■  Že lze nacvičit umění být šťastný a mysl lze pozitivně přeprogramovat?
■  Víte, že ženy myslí jinak než muži („geneticky viděno jsou mužové poněkud nepovedené ženy“) a že duchovnost může být ekologická?

Autor svým typicky hutným stylem (včetně řady osobních příhod) shrnul téměř třicet let svých zkušeností s nejrůznějšími druhy meditací do unikátního a nejnovějšími vědeckými poznatky potvrzeného Návodu na použití člověka. Tvrdí, že být šťastný a zdravý je snadné, když se ví jak, a že informace z jeho knihy mohou zkvalitnit člověku život v jakémkoliv věku a v jakékoliv profesi.
 
Názvy jednotlivých kapitol z obsahu této knihy vám napoví více  (a vybrané dvě kapitoly si můžete dokonce přečíst):
Meditace / Buddha / Kláštery / Jídlo / Mája / Škrábání brambor / Mozek / Mozkové hemisféry / Ženy / Endorfiny / Tělo a mysl / Síla myšlenky / Jazyk / Problém / Pozor na špatné překlady / Pouhá meditace / Zen / Zazen / Meditační polštář / Hůl Kyosaku / Kinhin: Meditace v chůzi / Labyrint / Sešin / Kóan / Hara / Poklony / Satori / Makyo / Zenové zahrady / Mandala / Kolo bytí / Karma / Buddhistické symboly / Děsivé postavy / Cesta / Jiné myšlení / Čínské kuličky / Chůze přes oheň / Agnihotra / Meditace hudbou / Čakry / Meditace zpěvem / Kacu / Mantry / Mala / Alikvotní zpěv / Bubnování / Psychowalkman / Meditace a mozek / Výhody meditace / Duchovnost / Jak meditovat / Skupinová meditace / Meditace u nás / Nemusíte vědět ... / Internet / Člověk / A kde že je ten slibovaný návod? / Návod na použití člověka /

MEDITACE: 
Meditace pro kuřáky / Ppoommaalluu / Vědomé jídlo / Počítání dechu / Meditace sledování dechu / Meditace na dech / Meditace pro pokročilé (tibetská) / Meditace na červené světlo / Meditace pro pokročilé (mlčení) / Meditace pro pokročilé (expanze) / Meditace na zvuky /  Jóganidra / Meditace na vnitřní úsměv / Meditace na nic / Pošlete duhu / Základní rady / Výhody meditace

NÁVOD NA POUŽITÍ ČLOVĚKA  -  Cesta ke štěstí a zdraví
Vyšlo v říjnu 2004   *   Cena: 258 ,- Kč

224 stran, cca 160 černobílých fotografií, desítky nákresů, grafů, autorských koláží
a praktických návodů k meditaci
 Vydává  ALMAN,  Hybešova 65, 602 00 Brno   -   tel. 543245855-6, fax. 543216503
alman@alman.cz    www.alman.cz

KNIHU si můžete okamžitě objednat prostřednictvím  internetu  s 15% slevou za 220,- Kč


Prezentaci knihy připravil Pavel Loužecký

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 21. 10. 2004.