Pavel Loužecký: Akademický malíř JIŘÍ BERNARD - Nejen vtipem živ je člověk

Rubrika: Publicistika – Rozhovory

Člověk v životě potká spoustu lidí, ve kterých by po prvním letném pohledu nehledal nadaného umělce, malíře, spisovatele, hudebníka nebo sochaře. Ta tam je doba, kdy renesanční umělce nezřídka symbolizoval rozevlátý plášť, široký klobouk, snivý pohled a burácivý poetický hlas, naplňující známou uměleckou kavárnu od podlahy až po strop. A tak se kolem nás stále více pohybují nepovšimnuti skromní a plaší umělci, kteří by si zasloužili, aby se o nich vědělo mnohem více, nejen v kruzích zasvěcených, které to již nepotřebují. A určitě by měli dostat s ohledem na své kvality tolik lukrativních pracovních příležitostí, abychom je nemuseli potkávat ve vrátnicích pražských vydavatelství a na jiných pro umělce nedůstojných místech, byť by stokrát tvrdili, že jsou tam spokojení.
Já jsem měl možnost poznat výtvarníka, který výše uvedené splňuje do puntíku. Už jen z šíře jeho uměleckého zaměření  se musí člověku neznalému tak trochu točit hlava: volná malba, akty, krajiny, dětské ilustrace, kreslený humor, scénografie. Jeho jméno je akademický malíř Jiří Bernard.
- narozen v roce 1946 v Praze; vyučen uměleckým kovářem;
- po nedokončeném studiu na strojní průmyslovce v Betlémské ulici v Praze se rozhodl definitivně věnovat výtvarnému umění
na
lidové akademii umění pod vedením profesora Koukolského;
- v roce 1970 emigroval do 
- v tomto období se věnoval převážně
- ve svém domě nedaleko
- ilustroval řadu knižních publikací, převážně
- je držitelem
- na pozvání
- vytvořil několik scénografií pro menší
- při spolupráci s pantomimickým souborem
- turné skupiny po 
- od listopadu 1989 se stále častěji vracel domů do Prahy, publikoval ve všech známých časopisech a novinách své nově vznikající kreslené vtipy a pro
- nakonec se rozhodl vrátit do vlasti a dnes žije a tvoří v Praze;
- stále maluje, ilustruje knížky, kreslí dětské komiksy pro 
- svá velká i malá díla přibližuje lidem na nesčetných výstavách a v galeriích po celé
Mnichova, kde v ateliéru profesora Nagela absolvoval Akademii výtvarného umění se zaměřením na figurální malbu v rozličných technikách;
- po jejím dokončení se v grafickém studiu AndorMnichově zaměřil na techniku leptu; figurální malbě, ale při častých cestách po Evropě, zejména po Itálii, maloval také krajiny v rozličných technikách -  tempera, pastel, akvarel; Mnichova založil vlastní galerii a posléze i grafickou dílnu švýcarského nakladatelství Nord-Suet Verlag; mezinárodní prestižní ceny v oblasti dětské ilustrace a kresleného humoru; mexického ministerstva výchovy strávil dva měsíce na studijním pobytu ve Střední Americe; divadla v Mnichově a okolí; Divadla Na zábradlí na turné po Japonsku vznikla pantomimická skupina Ladislava Fialky Bomiel, pro kterou psal scénáře a vedl režii představení Bomiel TV. Německu a Finsku kombinoval s vlastními výstavami obrazů, grafik a kreseb; vydavatelství Albatros ilustroval dětské knížky; Čtyřlístek, obrázky do Mateřídoušky,  jeho kreslené vtipy a ilustrace vycházejí v časopisech Dikobraz, PodobrazHec a v nejrůznějších časopisech pro dospělé; Evropě, Mexiku a Japonsku; u nás to byl např. Humorest 2000, výstava kresleného humoru Erotický salon Jiřího Bernarda v Galerii U Frantíka, výstava obrazů, grafik a ilustrací v K-Café na Senovážném nám. v Praze a řada dalších.
UKÁZKY PRACÍ JIŘÍHO BERNARDA
 
 
 
 
 

grafika © Jiří Bernard

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 07. 10. 2004.