Pavel Loužecký: Vize budoucnosti jménem COM-PANEL

Rubrika: Exkluzivně – Projekty

Dnešní doba nefandí velkým vizionářům, kteří by se odvážili veřejně a dlouhodobě předvídat, kam bude směřovat technologický vývoj budoucnosti. To, co se dnes zrodí v hlavně konstruktérů, technologů a projektantů, se totiž začíná už zítra realizovat, aby to pozítří nemilosrdně vtrhlo do našich životů a převrátilo je totálně naruby. I přesto se vám pokusím v následujícím článku představit svou vizi jedné součásti naší budoucnosti. Možná bude velmi zajímavé porovnat si už za pár let tato slova s reálným vývojem nebo dokonce se skutečností.

Ačkoliv patřím ke generaci, která „vyrostla na knížkách“ a pro kterou tištěné slovo navždy zůstane synonymem vzdělanosti, kulturnosti, pokroku a trvalé hodnoty, propadl jsem ve svých čtyřiceti letech s příchodem nového tisíciletí fenoménu jménem INTERNET natolik, že mám dnes poměrně jasnou představu, jak bude asi vypadat budoucnost v oblasti informatiky, zejména pak ve vyhledávání, přenosu, získávání, uchovávání a využívání dat a informací.

VIZE STVOŘENÁ V ROCE 2004

Předně si troufám tvrdit, že za pár desítek let nebudou mít mladí lidé doma vůbec žádné knihy. Kniha – jako předmět, který je nutno někde fyzicky skladovat, listovat jím a dokonce za něj platit – přestane existovat, stejně tak jako zmizí veškeré noviny a časopisy, neboť se budou tak málo prodávat, že se vydavatelům vůbec nevyplatí je vydávat. Veškerý datový a informační potenciál se přesune do elektronické sféry s tím, že jeho obsah bude uložen ve veřejně přístupných elektronických archívech.
Informační, komunikační a přenosové technologie budou už během několika málo let na tak vysoké úrovni, že se začnou informace šířit prostřednictvím sítí elektrické energie a tím se stanou všeobecně dostupné, rychlé a levné.
V kombinaci s neomezenými možnostmi v oblasti digitálního přenosu obrazu bude již naprostou samozřejmostí, že zmizí dnešní televizní systém. Lidé si budou moci doma sami kdykoliv interaktivně vybírat a pouštět cokoliv z rozsáhlé nabídky titulů hraných filmů a pořadů.
Stejným způsobem budou moci listovat v časopisech a novinách, číst knížky, studovat učebnice, zjišťovat údaje v jízdních řádech, hledat v telefonním seznamu apod. – vše bez nutnosti vlastnit jakýkoli počítač, satelit, přehrávač a jiná nezbytná zařízení. Všechno obstará jakási univerzální bezdrátová televize, kterou jsem nazval komunikační panel. Pro radost anglofilů budu používat raději přítulnější označení COM-PANEL, nehledě na to, že je to částečná odvozenina od slova COMPUTER, a navíc COM-PANEL bude - ve srovnání s dnešními známými technologiemi - skutečným komunikačním a technickým převratem 21.století.

CO SE PODLE MÉHO NÁZORU STANE

Tak v první řadě se vývoj totálně odkloní od dnešního počítačového trendu, a z domácností, úřadů a firem zmizí veškeré lokální osobní počítače v té podobě, v jaké je známe dnes (bedna, monitor, klávesnice, myš, kabely, programy, přípojky, disky, mechaniky pro přenos a zálohování dat, porty atd. atd.).
To vše zcela nahradí ultravýkonný, lehký, přenosný, bezdrátový, univerzální COM-PANEL, který bude doslova všudypřítomný: doma, v práci, na úřadech, ve firmách i na veřejných místech, a to v různých podobách, lišících se především velikostí, osobním využitím pro jeho majitele a další uživatele a přístupem do bezplatných a placených veřejných komunikačních sítí.

COM-PANELY BUDOU FUNGOVAT V PĚTI PODOBÁCH

1/ KAPESNÍ autorizovaný (plošné rozměry ve velikosti formátu B6)
2/ OSOBNÍ autorizovaný (plošné rozměry ve velikosti formátu B3)
3/ DOMÁCÍ neautorizovaný (plošné rozměry ve velikosti formátu B2, B1, B0)
4/ PRACOVNÍ neautorizovaný (plošné rozměry ve velikosti formátu B3, B2)
5/ VEŘEJNÝ neautorizovaný (plošné rozměry ve velikosti formátu B3, B2, B1, B0 + na míru)

Všechny typy COM-PANELŮ budou automaticky bezdrátově napájeny z nejbližšího síťového zdroje elektrické energie, nejčasněji ze zásuvky elektrické energie vybavené speciálním vysílačem nové generace, tzn. že přenosy veškerých dat budou bleskově probíhat v současné síti rozvodů elektrické energie spolu s elektřinou, která bude COM-PANELY zároveň nepřetržitě nabíjet.

CO VŠECHNO NAHRADÍ EXISTENCE UNIVERZÁLNÍCH COM-PANELŮ

televize, rádia, videorekordéry, veškerá zařízení technologie DVD, audio, CD a MP3 přehrávače, magnetofony, počítače, skenery, nosiče dat, telefony, faxy, diktafony, vysílačky, satelity, fotoaparáty, kamery, databanky, kalkulačky, organizéry, alarmy, čidla, detektory, hodiny, budíky, teploměry,
a dále také knihy, časopisy, noviny, obrazy, knihovny, archívy, šanony plné dokumentů, mapy, telefonní seznamy, katalogy, klasickou poštu a řadu dalších věcí.

JAK NAHRADÍ
COM-PANELY POČÍTAČE


1/ uživatel si již nebude svá data shromažďovat a uchovávat ve svém domácím počítači, ale na zabezpečeném vzdáleném serveru, k němuž bude mít neomezený přístup ze svého autorizovaného kapesního nebo osobního COM-PANELU kdekoliv na světě;
2/ uživatel si sám zvolí velikost prostoru na vzdáleném serveru (dnešní operační paměť) včetně úrovně jeho zabezpečení;
3/ součástí balíku „počítačových služeb“ bude možnost využívání široké škály textových, grafických, programovacích, výukových, poznávacích, komunikačních a zábavných programů, které budou automaticky aktualizovány v nejnovější dostupné verzi;
4/ samozřejmostí bude poštovní server s vlastní adresou, jehož velká kapacita umožní dlouhodobé uchovávání osobní korespondence; tento komunikační systém bude neustále aktivní i při sledování televize, poslechu hudby nebo při četbě knih a časopisů;
5/ díky dokonalým publikačním systémům bude moci uživatel jednoduše tvořit a publikovat své materiály na internetu v předem vytvořených šablonách a stylech s tím, že se bude moci věnovat výhradně tvorbě obsahu a nebude se muset zabývat programováním a grafikou;
6/ uživatel si bude moci zvolit speciální monitorovací systém na vyhledávání, třídění, analyzování a ověřování relevance získaných informací podle libovolně zadaných kritérií tak, aby okamžitě dostal správnou informaci, kterou potřebuje.

JAK SE BUDE COM-PANEL POUŽÍVAT

1/ autorizovaný COM-PANEL má dvě základní podoby: kapesní a deskový; autorizované COM-PANELY nebudou mít žádnou klávesnici; uživatel je bude obsluhovat kombinací používání dotykového displeje a hlasu. Pokud bude program vyžadovat potvrzení určitých dat pomocí klávesnice, nabídne uživateli obrazovou klávesnici na displeji (např. pro zadání kódu nebo hesla).
2/ uživatel bude pracovat pomocí klepnutí prstu na obrazová tlačítka nebo pohybem prstu přímo po displeji (výběr z nejrůznějších nabídek a menu);
3/ nejčastější formou zachycení textu bude bezesporu převod mluveného slova (hlasu) do psané podoby;
4/ doplňkovou formou zachycení textu bude vlastnoruční psaní pomocí přídavného bezdrátového pera, přičemž tento systém bude schopen zachytit a uchovat v elektronické podobě buď rukopisnou podobu textu, nebo na základě „e-learningu“ dokáže napsaný text převést do tištěné podoby;
5/ díky bezdrátovému peru bude také možno na dotykový displej kreslit, provádět případné opravy hotového textu, doplňovat údaje apod.
6/ kapesní COM-PANEL se bude používat jako univerzální, mobilní, komunikační systém se všemi dnešními známými funkcemi a možnostmi, včetně videotelefonu, fotoaparátu, videokamery, rádia, televize, internetu, videopřehrávače, audiopřehrávače a spousty dalších programů a funkcí;
7/ osobní COM-PANEL pak bude sloužit především k práci a zábavě; uživatel si ho bude moci díky jeho lehkosti a rozměrům vzít s sebou klidně i do postele, na zahradu nebo do vany, aniž ztratí možnost využívat jakoukoli z jeho vymožeností;
8/ kapesní a osobní COM-PANEL bude v rukách cizího člověka nepoužitelný a nefunkční. Každý uživatel bude totiž mít přiděleny unikátní autorizační a identifikační údaje, které budou kombinací údajů implantovaného elektronického čipu v jeho těle (dostane ho už při narození v porodnici) a dalších technologií typu naskenování oční rohovky, otisk prstu, tón hlasu apod. podle vlastního výběru.
9/ díky tomuto vícenásobnému jedinečnému identifikátoru osoby a jejího COM-PANELU bude sloužit kapesní a osobní COM-PANEL jako důvěryhodný prostředek pro veřejnou identifikaci osoby na úřadech, institucích, v bankách, v zaměstnání apod. Tím pádem přestanou platit všechny dosavadní identifikátory osob, tj. občanské průkazy, rodné listy, evidenční čísla, pasy, řidičské průkazy a další desítky nejrůznějších dokladů a karet včetně bankovních platebních karet včetně elektronického podpisu.

JAK NAHRADÍ COM-PANELY TELEVIZI, RÁDIA, KINA A DIVADLA

1/ televize v dnešní známé podobě zanikne; lidé už nebudou sledovat program stylem „teď to právě vysílají, tak všeho nechám a jdu se dívat“, ale budou si moci vybírat z obrovské nabídky konkrétních programů a pořadů: hraných a dokumentárních filmů, televizních pořadů, seriálů, zábavných, výukových a naučných pořadů, videoklipů apod. – stačí si jen vybrat pořad z nabídky, spustit PLAY a člověk se bude moci opakovaně dívat na co bude chtít a kdy bude chtít, což mu umožní mnohem lépe využívat a organizovat svůj volný čas, aniž by o něco přišel.
2/ díky pokročilé digitalizaci obrazu bude přenos veškerých děl v té nejlepší kvalitě, takže jak posloucháním zvuku ze zabudovaných reproduktorů, tak i možností připojení sluchátek ke COM-PANELU bude mít uživatel možnost nerušeného sledování v té nejlepší dostupné kvalitě.
3/ kina úplně zaniknou a do divadel budou chodit pouze fajnšmekři kvůli atmosféře a osobnímu kontaktu s hercem; většina děl však bude k dispozici v digitální podobě, čímž si zachovají uměleckou nesmrtelnost, ale provoz většiny divadel bude natolik neefektivní, že klasické divadlo rovněž časem zanikne.

DOMÁCÍ COM-PANELY

1/ domácí COM-PANELY budou v podstatě nahrazovat dnešní televizní obrazovky v situaci, kdy se dívá více lidí společně na jeden pořad na COM-PANELU velkých rozměrů;
2/ tyto COM-PANELY budou nepřenosné, ovládat se budou dálkovým ovladačem a nebudou mít unikátní vlastnosti osobní identifikace osob
3/ v době nečinnosti (spánku) budou domácí COM-PANELY sloužit jako kvalitní světelné obrazy, neboť COM-PANEL bude umístěn na stěně; uživatel si pak bude moci vybrat z velké nabídky obrazových souborů takové, které se mu nejvíce líbí, a ty mu pak budou zůstávat na spící obrazovce jako obrazy, případně se mu mohou libovolně měnit a střídat podle času, dne, období nebo nálady;

PRACOVNÍ COM-PANELY

pracovní COM-PANELY budou naprogramovány zaměstnavatelem tak, aby na nich mohl pracovník co nejefektivněji vykonávat svoji práci za podmínek, s výhodami a omezeními, která určí sám zaměstnavatel; do těchto COM-PANELŮ nebude již možné cokoliv instalovat, upravovat jeho vzhled, ani vkládat jakákoli cizí data a komponenty.

VEŘEJNÉ COM-PANELY

budou sloužit především jako místní informační a reklamní panely, které budou mít nejrůznější omezení podle typu a účelu jejich použití.

SPOLEČNÝ INFORMAČNÍ A DATOVÝ PROSTOR (SID-PROSTOR)

V souvislosti s překotným vývojem a masovým používáním COM-PANELŮ musí také logicky dojít k obrovským změnám v systému řízení a správy společného informačního a datového prostoru.
Nové technologie budou stále více umožňovat přenášení nejrůznějších typů dat ve všech možných formách a podobách od jednotlivých poskytovatelů (firem) k široké veřejnosti (zákazníkům). Pokud by se v této oblasti nic nezměnilo, pak by se za pár let v té dnešní neřízené a neorganizované podobě přestal internet dále vyvíjet a nevyhnutelně by zkolaboval.
Zejména díky budoucím technologiím přenosu dat elektrickou sítí bude nutné zcela reorganizovat systém rozdělení a fungování SID-PROSTORU na dva naprosto odlišné a oddělené prostory:
a) K-PROSTOR (komerční placený prostor)
b) I-PROSTOR (internetový bezplatný prostor)

K-PROSTOR

Komerční prostor obsadí výhradně velké ID-FIRMY, jejichž posláním bude především nákup zdrojů, jejich úprava, zařazení do nabídkových katalogů a zajištění kompletního přenosu dat a informací ke konečným uživatelům.
V této souvislosti musí dojít ještě k jedné zásadní změně, a to v oblasti tvorby děl a ochrany autorských práv. Zde se totiž budou muset změnit podnikatelské strategie kvůli tomu, že lidé přestanou díky novým technologiím, COM-PANELŮM a SID-PROSTORU prakticky kupovat umělecká díla s cílem je osobně vlastnit, neboť si je budou moci za mnohem menší peníze pořídit v elektronické podobě. Jejich zájem se přesune výhradně do uživatelské a poznávací sféry typu „najdu, dozvím se a vypnu“. Tím pádem se přestanou tisknout a vydávat knížky (budou se číst pomocí COM-PANELŮ), přestanou fungovat kina (lidé si budou filmy prohlížet v COM-PANELECH kdy budou chtít), přestanou se tisknout noviny a časopisy (přejde se pouze na jejich elektronickou on-line podobu), nebudou se kupovat hudební ani jiná CD a DVD (lidé je budou poslouchat přímo z COM-PANELŮ) atd. atd.
Tvůrci, výrobci i distributoři tedy budou muset přijmout jinou filozofii než dosud, kdy si lidé kupovali nejrůznější nosiče dat a informací, aby je mohli fyzicky vlastnit. Budoucnost nebude přát „zaplňování domácího prostoru“ těmito artefakty minulosti, neboť vše bude součástí snadno dostupného SID-PROSTORU.
Jak z toho? Jednoduše. ID-FIRMY budou ve velkém vykupovat umělecká díla a tvůrčí projekty od jednotlivých autorů, aby je poté mohly nabízet ve svých placených NABÍDKOVÝCH BALÍCÍCH SLUŽEB veřejnosti.
Pouze v K-PROSTORU budou chráněna veškerá data a informace ID-FIREM autorským zákonem. Firmy, působící v K-PROSTORU, budou disponovat pokročilou technologií, která umožní dokonale monitorovat nejen samotný K-PROSTOR, ale zejména nesystémový I-PROSTOR (bezplatný internet), zda-li se někde neužívá dílo, na které má výhradní právo konkrétní ID-FIRMA.
Bude totiž platit, že firma bude kupovat autorská práva na jednotlivá díla přímo od autorů s tím, že si autor může vybrat formu platby:
a) jednorázová vyšší platba, za níž se autor vzdá veškerých dalších odměn z budoucího provozování díla I-FIRMOU,
b) jednorázová nízká platba s následným vyplácením určitých procent ze zisku z provozování díla v trvání určitého počtu let či měsíců;
Vlastníkem autorských práv se stává okamžikem prodeje ID-FIRMA, která zároveň zajišťuje ve vlastním zájmu veškerou ochranu práv v celém SID-PROSTORU včetně vedení soudních sporů s porušiteli zákona.
V té době již bude fyzická ochrana jednotlivých děl na takové úrovni, že nebude prakticky možné je nelegálně zkopírovat a užívat ani pro osobní potřebu, natož pro výdělečné účely.

NABÍDKOVÉ BALÍKY SLUŽEB

Hlavními produkty ID-FIREM a nositely zisku se stanou tzv. NABÍDKOVÉ BALÍKY SLUŽEB pro uživatele. Nabídkový balík služeb může mít spoustu úrovní a podob, které budou záviset jak na objemu jednotlivých služeb, tak na jejich exkluzivitě.

Mezi základní služby bude bezesporu patřit:
1. poskytování datového prostoru (dnešní paměť počítače)
2. poskytování programů na tvorbu dat
3. vlastní poštovní schránka
4. filmy (drama, akční, komedie, pro děti, erotické apod.)
5. televizní pořady (publicistika, zábava, výukové atd.)
6. rozhlasové pořady
7. hudba
8. mluvené slovo
9. sportovní přenosy
10. mediální databanky (noviny, časopisy, internet atd.)
11. informační databanky (články, text, informace atd.)
12. obrazové databanky (fotografie, obrazy, kresby, grafika atd.)
13. vědomostní databanky (slovníky, encyklopedie, citáty, texty atd.)
14. multimediální databanky (kombinované materiály – obraz, text, hudba, zvuky, efekty)
15. knihovna autorů (próza, detektivky, humor, poezie, naučné, odborné atd.)
16. vyhledávací služby v SID-PROSTORU
17. tlumočnické a překladové služby
18. obchodní nabídka firem podle jednotlivých oborů a oblastí
19. nákupní galerie
20. telefonní seznamy a adresáře
21. finanční služby (banky, spořitelny apod.)
22. pojišťovací služby
23. realitní služby
a celá řada dalších služeb, přičemž veškeré služby by budou dělit ještě na dvě základní roviny:

- výhradní zdroje (tj. zdroje, které nelze získat jinde než u této ID-FIRMY)
- sdílené zdroje (tj. zdroje, které nabízí ve stejné podobě i jiné ID-FIRMY)

Ceny za jednotlivé balíky služeb a jejich kombinace se budou odvíjet podle atraktivnosti jednotlivých součástí, objemu nabízených dat, délky objednání balíku zákazníkem, firemní věrnosti a dalších subjektivních ukazatelů.

I-PROSTOR

Druhou částí společného informačního a datového prostoru se stane tzv. I-PROSTOR, který bude na rozdíl od K-PROSTORU prostorem neplaceným, volně přístupným a nechráněným.
I-PROSTOR by měl sloužit především k vlastní prezentaci osob a firem a k publikování neautorizovaných dat na internetu (tj. dat určených k volnému šíření).
I-PROSTOR bude v podstatě synonymem pro bezplatnou informační džungli, absolutní volnost bez jakékoli záruky, systému a pravidel, zatímco K-PROSTOR bude naproti tomu zákonem danou zárukou kvality a ověřených informací, který bude zákazníkovi za příslušnou úhradu garantovat komplexní informační systém, kvalitní autorský obsah a nadstandardní poskytování služeb.
V I-PROSTORU závisí úroveň a kvalita jednotlivých stránek na soukromých osobách, zatímco v K-PROSTORU mohou fungovat pouze registrované ID-FIRMY se silným finančním, organizačním a provozním zázemím, které plně odpovídají za vše, co v K-PROSTORU podnikají.

OBCHOD BUDOUCNOSTI

Podobným způsobem se bude vyvíjet i obchod. Přednost dostanou kvalitní služby s maximálním množstvím dostupných informací. Multimediálně zpracované informace o výrobcích budou pro jejich výběr a zakoupení tím rozhodujícím činitelem. Postupně zcela zaniknou obrovské prodejní komplexy, kde si zákazník sám vybírá zboží podle vzorků, sám si ho nakládá a po zaplacení odváží domů.
Člověk budoucnosti si bude zboží vybírat, objednávat a platit buď prostřednictvím COM-PANELU, nebo si nechá poradit od odborníků v prodejních prezentačních centrech, kteří mu kvalifikovaně vyhledají, předvedou a doporučí ten nejlepší výrobek na trhu, o který má zákazník zájem, a navíc zajistí jeho kompletní prodej, financování, pojištění, odvoz až do domu a jeho případné nainstalování jako součást balíku klientských služeb. Tím pádem zaniknou sítě veškerých maloobchodních prodejen, obchodních domů, hyper a supermarketů, prodejních center, veletrhů a podobně. Lidé nesmírně zpohodlní, stanou se mnohem náročnější a efektivnější při nakládání se svým časem. Nebývalým způsobem se rozšíří nákupy potravin a drobného zboží s donáškou až do domu, neboť zboží se bude snadno objednávat a platit prostřednictvím COM-PANELŮ.
Klasické prodejny potravin a drobného spotřebního zboží se změní v plně automatizované samoobsluhy, kde bude veškeré zboží opatřeno čipem, takže zákazník pouze vloží vybrané výrobky do speciálního vozíku s čipovým dekodérem a displejem, na jehož obrazovce mu bude automaticky naskakovat název nakupovaných položek, datum trvanlivosti (záruky) zboží, cena výrobku a celková cena nákupu. Zmizí pokladny a pokladní, neboť platby budou probíhat výhradně prostřednictvím COM-PANELŮ. Zákazník ho přiloží pouze k displeji vozíku, přístroj se automaticky spojí se zákazníkovou bankou a provede úhradu platby. Teprve poté bude moci zákazník opustit prodejnu.

Podle mé prognózy se stane vyspělá technologie na principu COM-PANELŮ jedním z největších celosvětových šlágrů budoucnosti, ovlivní téměř každou oblast lidské činnosti a výrazně posune lidstvo kupředu.
Pokud vás má slova přiměla k přemýšlení, k souznění, k výhradám nebo k nesouhlasu, byl bych velmi rád, kdybyste mi napsali vaše připomínky nejen k tomuto článku, ale i k tématu jako takovému.
Pokuste se definovat vlastními slovy váš pohled na věc z hlediska vašich zkušeností a znalostí, snažte se posunout hranici této vize třeba i věšteckým způsobem bez ohledu na to, zda jste nebo nejste odborníky v dané oblasti. Pro mě není až tak rozhodující názor skutečných odborníků, protože ti jsou až příliš svázáni svým oborem, praktickými zkušenostmi a vědomostmi. Chtěl bych znát myšlenky obyčejných laiků, kteří se dokáží v představách přenést o desítky let dopředu, kteří dokáží snít s otevřenýma očima o tom, co je dnes pro většinu z nás naprosto nepředstavitelné.
Bude-li váš příspěvek zajímavý, zpracuji ho jako samostatný článek do POZITIVNÍCH NOVIN s tím, že bude propojen s tímto článkem a naopak. Jsem si jist, že by tak mohla vzniknout docela zajímavá série článků a názorů.
P.L.

NAPIŠTE NÁM SVÉ POSTŘEHY, MYŠLENKY A PŘIPOMÍNKY K TOMUTO TÉMATU.
RÁDI JE UVEŘEJNÍME.

Grafika © autor

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 03. 10. 2004.